DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

100 Populairste Bijbelteksten

 • De liefde is geduldig,
  zij is vriendelijk,
  de liefde is niet jaloers,
  de liefde pronkt niet,
  zij doet niet gewichtig,
  zij handelt niet ongepast,
  zij zoekt niet haar eigen belang,
  zij wordt niet verbitterd,
  zij denkt geen kwaad.
 • Verblijd u altijd. Bid zonder ophouden. Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u.
 • Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.
 • De HEERE zegene u
  en behoede u!
  De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten
  en zij u genadig!
  De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u
  en geve u vrede!
 • Maar wie de HEERE verwachten, zullen hun kracht vernieuwen,
  zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden,
  zij zullen snel lopen en niet afgemat worden,
  zij zullen lopen en niet moe worden.
 • Deze woorden, die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken, als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat.
 • Gezegend is de man die op de HEERE vertrouwt,
  wiens vertrouwen de HEERE is.
  Hij zal zijn als een boom, die bij water geplant is,
  en die zijn wortels laat uitlopen bij een waterloop.
  Hij merkt het niet als er hitte komt,
  zijn blad blijft groen.
  Een jaar van droogte deert hem niet,
  en hij houdt niet op vrucht te dragen.
 • Laat alles bij u in liefde gebeuren.
 • Wees niet bevreesd, want Ik ben met u,
  wees niet verschrikt, want Ik ben uw God.
  Ik sterk u, ook help Ik u,
  ook ondersteun Ik u met Mijn rechterhand, die gerechtigheid werkt.
 • Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de HEERE. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven.
 • Wentel uw werken op de HEERE,
  en uw plannen zullen bevestigd worden.
 • Opdat Hij u geeft, naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door Zijn Geest in de innerlijke mens, opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent.
 • Daarom zeg Ik u: alles wat u biddend begeert, geloof dat u het ontvangen zult, en het zal u ten deel vallen.
 • Doe mij in de morgen Uw goedertierenheid horen,
  want ik vertrouw op U;
  maak mij de weg bekend die ik te gaan heb,
  want tot U hef ik mijn ziel op.
 • De God nu van de hoop moge u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest.
 • En alles wat u doet, doe dat van harte, als voor de Heere en niet voor mensen,
  in de wetenschap dat u van de Heere als vergelding de erfenis zult ontvangen, want u dient de Heere Christus.
 • De HEERE nu is het Die voor u uit gaat. Hij zal met u zijn. Hij zal u niet loslaten en u niet verlaten. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld.
 • En zij zeiden: Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden, u en uw huisgenoten.
 • Want wij wandelen door geloof, niet door aanschouwen.
 • Vertrouw op de HEERE met heel je hart,
  en steun op je eigen inzicht niet.
  Ken Hem in al je wegen,
  dan zal Híj je paden rechtmaken.
 • De HEERE zal u bewaren voor alle kwaad,
  uw ziel zal Hij bewaren.
  De HEERE zal uw uitgaan en uw ingaan bewaren,
  van nu aan tot in eeuwigheid.
 • Jezus zei tegen haar: Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven, en ieder die leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat?
 • Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet.
 • In alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld, door elkaar in liefde te verdragen.
 • U moet de HEERE, uw God, dienen. Dan zal Hij uw brood en uw water zegenen. Ik zal ziekte uit uw midden doen wijken.

Moge Hij u overeenkomstig de wens van uw hart geven
en al uw voornemens in vervulling doen gaan.
Lees meer...
Een overzicht van de 100 meest populaire Bijbelteksten op DailyVerses.net.

Bijbeltekst van de dag

De hele dag is hij belust op begerenswaardige zaken,
maar een rechtvaardige geeft en houdt niets achter.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

En als iemand de één overweldigt, zullen die twee tegen hem standhouden. Een drievoudig snoer wordt niet snel gebroken.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie