DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Vreugde

 • Verblijd u altijd. Bid zonder ophouden. Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u.
 • De HEERE, uw God, is in uw midden,
  een Held, Die verlossen zal.
  Hij zal Zich over u verheugen met blijdschap.
  Hij zal zwijgen in Zijn liefde.
  Hij zal Zich over u verblijden met gejuich.
 • Verblijd u in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking. Volhard in het gebed.
 • Verblijd u altijd in de Heere; ik zeg het opnieuw: Verblijd u.
 • Toen mijn gedachten binnen in mij zich vermenigvuldigden,
  verkwikten Uw vertroostingen mijn ziel.
 • Dit is de dag die de HEERE gemaakt heeft,
  laten wij op deze dag ons verheugen en verblijd zijn.
 • Al zal de vijgenboom niet in bloei staan
  en er geen vrucht aan de wijnstok zijn,
  al zal de opbrengst van de olijfboom tegenvallen
  en zullen de velden geen voedsel voortbrengen,
  al zal het kleinvee uit de kooi verdwenen zijn
  en er geen rund in de stallen over zijn –
  ik zal dan toch in de HEERE van vreugde opspringen,
  mij verheugen in de God van mijn heil.
 • U maakt mij het pad ten leven bekend;
  overvloed van blijdschap is bij Uw aangezicht,
  lieflijkheden zijn in Uw rechterhand, voor altijd.
 • Ik ben zeer vrolijk in de HEERE,
  mijn ziel verheugt zich in mijn God,
  want Hij heeft mij bekleed met de klederen van het heil,
  de mantel van gerechtigheid heeft Hij mij omgedaan,
  zoals een bruidegom zich bekleedt met priesterlijk hoofdsieraad,
  en een bruid zich tooit met haar sieraden.
 • Hoewel u Hem niet gezien hebt, hebt u Hem toch lief. Hoewel u Hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, en verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen.
 • Tot nu toe hebt u niets gebeden in Mijn Naam; bid, en u zult ontvangen, opdat uw blijdschap volkomen zal worden.
 • Daarom heb ik een behagen in zwakheden, in smadelijke behandelingen, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus' wil. Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig.
 • Een man heeft blijdschap in het antwoord van zijn mond,
  en hoe goed is een woord op zijn tijd!
 • Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat Mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zal worden.
 • U bent mijn schuilplaats, U beschermt mij voor benauwdheid,
  U omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. Sela
 • Laat ieder doen zoals hij in zijn hart voorgenomen heeft, niet met tegenzin of uit dwang, want God heeft een blijmoedige gever lief.
 • De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Daartegen richt de wet zich niet.
 • Verblijd u met hen die blij zijn, en huil met hen die huilen.
 • Zodat ik met blijdschap naar u toe kom door de wil van God en bij u tot rust zal mogen komen.
 • Uw getuigenissen heb ik voor eeuwig in erfelijk bezit genomen,
  want zij zijn de vreugde van mijn hart.
 • Een blij hart bevordert de genezing,
  maar een neerslachtige geest doet de beenderen verdorren.
 • Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken.
 • Want de HEERE is Zijn volk goedgezind,
  Hij zal de zachtmoedigen aanzien geven met heil.
 • Maar de godsvrucht is inderdaad een bron van grote winst, vergezeld van tevredenheid.
 • In U zal ik mij verblijden en van vreugde opspringen,
  ik zal voor Uw Naam psalmen zingen, o Allerhoogste!

Beveel de rijken in deze tegenwoordige wereld dat zij niet hoogmoedig zijn, en hun hoop niet gevestigd houden op de onzekerheid van de rijkdom, maar op de levende God, Die ons alle dingen in rijke mate verschaft om ervan te genieten.
Lees meer...

Bijbeltekst van de dag

Hij geneest de gebrokenen van hart,
Hij verbindt hen in hun leed.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookTwitterAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Jezus antwoordde en zei tegen hem: Als iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn woord in acht nemen; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen naar hem toe komen en bij hem intrek nemen.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie

Bijbeltekst van de dag

Hij geneest de gebrokenen van hart, Hij verbindt hen in hun leed.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...