DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Vreugde

 • Verblijd u altijd. Bid zonder ophouden. Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u.
 • De HEERE, uw God, is in uw midden,
  een Held, Die verlossen zal.
  Hij zal Zich over u verheugen met blijdschap.
  Hij zal zwijgen in Zijn liefde.
  Hij zal Zich over u verblijden met gejuich.
 • Verblijd u in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking. Volhard in het gebed.
 • Verblijd u altijd in de Heere; ik zeg het opnieuw: Verblijd u.
 • Toen mijn gedachten binnen in mij zich vermenigvuldigden,
  verkwikten Uw vertroostingen mijn ziel.
 • Dit is de dag die de HEERE gemaakt heeft,
  laten wij op deze dag ons verheugen en verblijd zijn.
 • Al zal de vijgenboom niet in bloei staan
  en er geen vrucht aan de wijnstok zijn,
  al zal de opbrengst van de olijfboom tegenvallen
  en zullen de velden geen voedsel voortbrengen,
  al zal het kleinvee uit de kooi verdwenen zijn
  en er geen rund in de stallen over zijn –
  ik zal dan toch in de HEERE van vreugde opspringen,
  mij verheugen in de God van mijn heil.
 • U maakt mij het pad ten leven bekend;
  overvloed van blijdschap is bij Uw aangezicht,
  lieflijkheden zijn in Uw rechterhand, voor altijd.
 • Ik ben zeer vrolijk in de HEERE,
  mijn ziel verheugt zich in mijn God,
  want Hij heeft mij bekleed met de klederen van het heil,
  de mantel van gerechtigheid heeft Hij mij omgedaan,
  zoals een bruidegom zich bekleedt met priesterlijk hoofdsieraad,
  en een bruid zich tooit met haar sieraden.
 • Hoewel u Hem niet gezien hebt, hebt u Hem toch lief. Hoewel u Hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, en verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen.
 • Tot nu toe hebt u niets gebeden in Mijn Naam; bid, en u zult ontvangen, opdat uw blijdschap volkomen zal worden.
 • Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat Mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zal worden.
 • Daarom heb ik een behagen in zwakheden, in smadelijke behandelingen, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus' wil. Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig.
 • Een man heeft blijdschap in het antwoord van zijn mond,
  en hoe goed is een woord op zijn tijd!
 • U bent mijn schuilplaats, U beschermt mij voor benauwdheid,
  U omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. Sela
 • De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Daartegen richt de wet zich niet.
 • Laat ieder doen zoals hij in zijn hart voorgenomen heeft, niet met tegenzin of uit dwang, want God heeft een blijmoedige gever lief.
 • Verblijd u met hen die blij zijn, en huil met hen die huilen.
 • Zodat ik met blijdschap naar u toe kom door de wil van God en bij u tot rust zal mogen komen.
 • Een blij hart bevordert de genezing,
  maar een neerslachtige geest doet de beenderen verdorren.
 • Uw getuigenissen heb ik voor eeuwig in erfelijk bezit genomen,
  want zij zijn de vreugde van mijn hart.
 • In U zal ik mij verblijden en van vreugde opspringen,
  ik zal voor Uw Naam psalmen zingen, o Allerhoogste!
 • Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken.
 • Want de HEERE is Zijn volk goedgezind,
  Hij zal de zachtmoedigen aanzien geven met heil.
 • Maar de godsvrucht is inderdaad een bron van grote winst, vergezeld van tevredenheid.

Geniet op de dag van voorspoed
van het goede,
maar bedenk
op de dag van tegenspoed
dat God zowel de ene als de andere
gemaakt heeft,
zodat de mens niet kan doorgronden iets wat na hem zijn zal.
Lees meer...

Bijbeltekst van de dag

Heb elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde. Ga elkaar voor in eerbetoon.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Daarom, ieder die deze woorden van Mij hoort en ze doet, die zal Ik vergelijken met een verstandig man, die zijn huis op de rots gebouwd heeft.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie