DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Verdriet

 • Zij roepen en de HEERE hoort,
  Hij redt hen uit al hun benauwdheden.
  De HEERE is nabij de gebrokenen van hart,
  Hij verlost de verbrijzelden van geest.
 • De HEERE nu is het Die voor u uit gaat. Hij zal met u zijn. Hij zal u niet loslaten en u niet verlaten. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld.
 • Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden.
 • Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u.
 • Want een ogenblik duurt Zijn toorn,
  maar een leven lang Zijn goedgunstigheid;
  overnacht 's avonds het geween,
  's morgens is er gejuich.
 • Want in veel wijsheid zit veel verdriet.
  Wie kennis vermeerdert, vermeerdert leed.
 • Heere, al mijn verlangen ligt voor U open,
  mijn zuchten is voor U niet verborgen.
 • Als bedroefden, maar toch steeds blij; als armen, maar die toch velen rijk maken; als mensen die niets hebben en toch alles bezitten.
 • En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.
 • Weer dus de wrevel uit uw hart,
  en doe het kwade weg uit uw lichaam.
  De jeugd en jonge jaren zijn immers een zucht.
 • Verblijd u met hen die blij zijn, en huil met hen die huilen.
 • Zij zullen geen honger of dorst meer hebben, en geen zonnesteek of enige hitte zal hen treffen. Want het Lam, Dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en zal hen geleiden naar de levende waterbronnen. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen.
 • Ook nu echter, spreekt de HEERE,
  bekeer u tot Mij met heel uw hart,
  namelijk met vasten, met geween en met rouwklacht.
 • Toen stond Job op en scheurde zijn bovenkleed, schoor zijn hoofd, viel op de aarde en boog zich neer.
  En hij zei:
  Naakt ben ik uit de buik van mijn moeder gekomen
  en naakt zal ik daarheen terugkeren.
  De HEERE heeft gegeven en de HEERE heeft genomen;
  de Naam van de HEERE zij geloofd!
 • Luister naar mijn gebed, HEERE,
  neem mijn hulpgeroep ter ore,
  zwijg niet bij mijn tranen,
  want ik ben een vreemdeling bij U,
  een bijwoner, zoals al mijn vaderen.
 • Keer terug en zeg tegen Hizkia, de vorst van Mijn volk: Dit zegt de HEERE, de God van uw vader David: Ik heb uw gebed gehoord, Ik heb uw tranen gezien. Zie, Ik ga u gezond maken; op de derde dag zult u naar het huis van de HEERE gaan.
 • De HEERE opent de ogen van de blinden.
  De HEERE richt de gebogenen op,
  de HEERE heeft de rechtvaardigen lief.
 • Een wijze zoon verblijdt zijn vader,
  maar een dwaze zoon betekent verdriet voor zijn moeder.
 • De wijnstok is verdord
  en de vijgenboom is verwelkt,
  de granaatappelboom, ook de palmboom en de appelboom,
  alle bomen van het veld zijn verdord.
  Ja, de vreugde is verdord,
  geweken van de mensenkinderen.
 • En bedroef de Heilige Geest van God niet, door Wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing.
 • Want de droefheid die overeenkomstig de wil van God is, brengt een onberouwelijke bekering tot zaligheid teweeg, maar de droefheid van de wereld brengt de dood teweeg.
 • Watervloed roept tot watervloed,
  terwijl Uw waterkolken bruisen;
  al Uw baren en Uw golven
  zijn over mij heen gegaan.

Bijbeltekst van de dag

En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat op ieder van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Oefen de jongeman overeenkomstig zijn levensweg,
ook als hij oud geworden is, zal hij daarvan niet afwijken.
Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie