DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over de Bevrijder

 • De HEERE, uw God, is in uw midden,
  een Held, Die verlossen zal.
  Hij zal Zich over u verheugen met blijdschap.
  Hij zal zwijgen in Zijn liefde.
  Hij zal Zich over u verblijden met gejuich.
 • Hij zei:
  Ik heb U hartelijk lief, HEERE, mijn sterkte.
  De HEERE is mijn rots en mijn burcht en mijn Bevrijder,
  mijn God, mijn rots, tot Wie ik de toevlucht neem,
  mijn schild en de hoorn van mijn heil, mijn veilige vesting.
 • Hij heeft Zichzelf voor ons gegeven, opdat Hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor Zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken.
 • Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft, en laat u niet weer met een juk van slavernij belasten.
 • Zij roepen en de HEERE hoort,
  Hij redt hen uit al hun benauwdheden.
  De HEERE is nabij de gebrokenen van hart,
  Hij verlost de verbrijzelden van geest.
 • Ik delg uw overtredingen uit als een nevel,
  en uw zonden als een wolk.
  Keer tot Mij terug, want Ik heb u verlost.
 • Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn.
 • Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest. Want de wet van de Geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood.
 • Ik ben zeer vrolijk in de HEERE,
  mijn ziel verheugt zich in mijn God,
  want Hij heeft mij bekleed met de klederen van het heil,
  de mantel van gerechtigheid heeft Hij mij omgedaan,
  zoals een bruidegom zich bekleedt met priesterlijk hoofdsieraad,
  en een bruid zich tooit met haar sieraden.
 • De rechtvaardige heeft veel ellende,
  maar uit dat alles redt de HEERE hem.
 • Mijn lippen zullen vrolijk zingen, wanneer ik psalmen voor U zal zingen,
  mijn ziel, die U verlost hebt.
 • De Geest van de Heere HEERE is op Mij,
  omdat de HEERE Mij gezalfd heeft
  om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen.
  Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart,
  om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen
  en voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis.
 • En zij zal een Zoon baren, en u zult Hem de naam Jezus geven, want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.
 • Mijn tijden zijn in Uw hand; red mij
  uit de hand van mijn vijanden en van mijn vervolgers.
 • Tot U, HEERE, heb ik de toevlucht genomen,
  laat mij niet beschaamd worden, voor eeuwig;
  bevrijd mij door Uw gerechtigheid.
 • U die de HEERE liefhebt, haat het kwade.
  Hij bewaart de ziel van Zijn gunstelingen,
  Hij redt hen uit de hand van de goddelozen.
 • Maar nu, van de zonde vrijgemaakt en aan God dienstbaar gemaakt, hebt u uw vrucht, die tot heiliging leidt, met als einde eeuwig leven.
 • Help ons, o God van ons heil,
  omwille van de eer van Uw Naam;
  red ons en doe verzoening over onze zonden,
  omwille van Uw Naam.
 • HEERE, red mijn ziel van de valse lippen,
  van de tong vol bedrog.

Bijbeltekst van de dag

Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

De HEERE nu is het Die voor u uit gaat. Hij zal met u zijn. Hij zal u niet loslaten en u niet verlaten. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie