DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Heiligheid

 • Omdat wij dan deze beloften hebben, geliefden, laten wij onszelf reinigen van alle bezoedeling van vlees en geest, en de heiliging volbrengen in het vrezen van God.
 • Maar zoals Hij Die u geroepen heeft, heilig is, word zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel, want er staat geschreven: Wees heilig, want Ik ben heilig.
 • Jaag de vrede na met allen, en de heiliging, zonder welke niemand de Heere zal zien.
 • Waarmee houdt een jongeman zijn pad zuiver?
  Als hij dat bewaart overeenkomstig Uw woord.
 • Hij heeft ons zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping, niet overeenkomstig onze werken, maar overeenkomstig Zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus vóór de tijden der eeuwen.
 • Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart,
  beproef mij en ken mijn gedachten.
  Zie of er bij mij een schadelijke weg is
  en leid mij op de eeuwige weg.
 • Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was.
 • Doe alle dingen zonder morren en meningsverschillen, opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn, kinderen van God, smetteloos te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld, door vast te houden aan het Woord van het leven.
 • U moet heilig voor Mij zijn, want Ik, de HEERE, ben heilig. Ik heb u van de volken afgezonderd om van Mij te zijn.
 • Maar ontucht en alle onreinheid of hebzucht, laten die onder u beslist niet genoemd worden, zoals het heiligen past.
 • Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst.
 • Er is niemand zo heilig als de HEERE,
  want er is niemand buiten U,
  en er is geen rotssteen als onze God.
 • Maar nu, van de zonde vrijgemaakt en aan God dienstbaar gemaakt, hebt u uw vrucht, die tot heiliging leidt, met als einde eeuwig leven.
 • Want zo zegt de Hoge en Verhevene,
  Die in de eeuwigheid woont en Wiens Naam heilig is:
  Ik woon in de hoge hemel en in het heilige,
  en bij de verbrijzelde en nederige van geest,
  om levend te maken de geest van de nederigen,
  en om levend te maken het hart van de verbrijzelden.
 • Weest u dan volmaakt, zoals uw Vader, Die in de hemelen is, volmaakt is.
 • Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de Geest van God in u woont?
 • En ik roep u ertoe op, broeders, hen in het oog te houden die onenigheden teweegbrengen en struikelblokken opwerpen tegen het onderricht dat u hebt ontvangen, en keer u van hen af.
 • Zo zal Ik Mijn grootheid tonen en Mij heiligen en voor de ogen van vele heidenvolken bekend worden. Dan zullen zij weten dat Ik de HEERE ben.
 • Zoek het goede en niet het kwade,
  opdat u leeft!
  Dan zal de HEERE, de God van de legermachten, met u zijn,
  zoals u altijd zegt.
 • Loof de HEERE, mijn ziel,
  en al wat in mij is, Zijn heilige Naam.
 • Het beginsel van wijsheid is de vreze des HEEREN
  en de kennis van de heiligen is inzicht.
 • Ik zal Mijn grote Naam heiligen, die onder de heidenvolken ontheiligd is, die u in hun midden ontheiligd hebt. Dan zullen de heidenvolken weten dat Ik de HEERE ben, spreekt de Heere HEERE, als Ik in u voor hun ogen geheiligd word.
 • Het is een valstrik voor een mens ondoordacht een heilige gelofte te doen,
  en pas daarna de gedane geloften te overwegen.
 • Daar zal zijn een effen baan, een weg;
  de heilige weg zal hij genoemd worden.
  Een onreine zal er niet over gaan,
  want hij zal alleen voor hen zijn.
  Wie deze weg ook gaat,
  zelfs dwazen zullen niet dwalen.
 • En niemand die een lamp aansteekt, plaatst er een vat overheen of zet hem onder een bed, maar hij zet hem op een standaard, opdat zij die binnenkomen, het licht kunnen zien.

Zing voor God, zing psalmen voor Zijn Naam;
baan de wegen voor Hem Die door de vlakten rijdt,
want HEERE is Zijn Naam;
spring op van vreugde voor Zijn aangezicht.
Vader van de wezen en Rechter van de weduwen:
dát is God in Zijn heilige woning.
Lees meer...

Bijbeltekst van de dag

Ik schep immers geen behagen in de dood van een stervende, spreekt de Heere HEERE, dus bekeer u en leef!

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

U bent mijn schuilplaats, U beschermt mij voor benauwdheid,
U omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. Sela
Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie