DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Barmhartigheid

 • Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip.
 • Maar ga heen en leer wat het betekent: Ik wil barmhartigheid en geen offer; want Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars.
 • Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt – uit genade bent u zalig geworden.
 • Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid,
  delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
  Was mij schoon van mijn ongerechtigheid,
  reinig mij van mijn zonde.
 • De HEERE, uw God, is immers genadig en barmhartig, en zal het aangezicht niet van u afwenden als u zich tot Hem bekeert.
 • Wie is een God als U,
  Die de ongerechtigheid vergeeft,
  Die voorbijgaat aan de overtreding
  van het overblijfsel van Zijn eigendom?
  Hij zal niet voor eeuwig vasthouden aan Zijn toorn,
  want Hij vindt vreugde in goedertierenheid.
 • En daarom wacht de HEERE, opdat Hij u genadig zal zijn;
  en daarom zal Hij Zich verheffen om Zich over u te ontfermen.
  Voorzeker, de HEERE is een God van recht.
  Welzalig zijn allen die Hem verwachten.
 • Want als u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader u ook vergeven.
 • Denk aan Uw barmhartigheid, HEERE, en Uw goedertierenheid,
  want die zijn van eeuwigheid.
  Denk niet aan de zonden uit mijn jeugd of aan mijn overtredingen;
  denkt U aan mij naar Uw goedertierenheid,
  omwille van Uw goedheid, HEERE.
 • Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst.
 • HEERE, Ú zult mij Uw barmhartigheid niet onthouden;
  laat Uw goedertierenheid en Uw trouw mij voortdurend beschermen.
 • Ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen
  al de dagen van mijn leven.
  Ik zal in het huis van de HEERE blijven
  tot in lengte van dagen.
 • De lieflijkheid van de Heere, onze God, zij over ons;
  bevestig het werk van onze handen over ons,
  ja, het werk van onze handen, bevestig dat.
 • Wat dan? Zullen wij zondigen omdat wij niet onder de wet maar onder de genade zijn? Volstrekt niet!
 • Goed gaat het een man die zich ontfermt en uitleent,
  hij behartigt zijn zaken volgens het recht.
 • Door Uw grote barmhartigheid hebt U hen niet vernietigd en hebt U hen niet verlaten, want U bent een genadig en barmhartig God.
 • Uit de diepten roep ik tot U, o HEERE;
  Heere, hoor naar mijn stem.
  Laat Uw oren opmerkzaam zijn
  op mijn luide smeekbeden.
 • Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
 • Maar Hij heeft tegen mij gezegd: Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen.
 • Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn,
  maar wie ze belijdt en nalaat, zal barmhartigheid verkrijgen.
 • Maar het is met de genadegave niet zoals met de overtreding. Want als door de overtreding van de ene velen gestorven zijn, veel meer is de genade van God en de gave door de genade die er is door de ene mens Jezus Christus, overvloedig geweest over velen.
 • Laat de goddeloze zijn weg verlaten,
  de man van ongerechtigheid zijn gedachten.
  Laat hij zich bekeren tot de HEERE, dan zal Hij Zich over hem ontfermen,
  tot onze God, want Hij vergeeft veelvuldig.
 • Toen kwam Petrus naar Hem toe en zei: Heere, hoeveel keer zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Tot zevenmaal toe? Jezus zei tegen hem: Ik zeg u: niet tot zevenmaal, maar tot zeventig maal zevenmaal.
 • Maakte Hij ons zalig, niet op grond van de werken van rechtvaardigheid die wij gedaan hadden, maar vanwege Zijn barmhartigheid, door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest.
 • De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.

Keer terug, afvallig Israël, spreekt de HEERE,
Mijn aangezicht is tegenover u niet betrokken,
want Ik ben goedertieren, spreekt de HEERE,
Ik handhaaf Mijn toorn niet voor eeuwig.
Lees meer...

Bijbeltekst van de dag

Want de HEERE heeft het recht lief
en zal Zijn gunstelingen niet verlaten;
voor eeuwig worden zij bewaard,
maar het nageslacht van de goddelozen wordt uitgeroeid.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie