DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Vergeving

 • Wie de overtreding toedekt, zoekt liefde,
  maar wie de zaak weer oprakelt, maakt scheiding tussen de beste vrienden.
 • Maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig, en vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft.
 • Want als u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader u ook vergeven.
 • Verdraag elkaar en vergeef de een de ander, als iemand tegen iemand anders een klacht heeft; zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen.
 • En Mijn volk, waarover Mijn Naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt en bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken, en zij zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal Ík vanuit de hemel horen, hun zonden vergeven en hun land genezen.
 • Oordeel niet en u zult niet geoordeeld worden; veroordeel niet en u zult niet veroordeeld worden; laat los en u zult losgelaten worden.
 • Toen kwam Petrus naar Hem toe en zei: Heere, hoeveel keer zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Tot zevenmaal toe? Jezus zei tegen hem: Ik zeg u: niet tot zevenmaal, maar tot zeventig maal zevenmaal.
 • Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn,
  maar wie ze belijdt en nalaat, zal barmhartigheid verkrijgen.
 • U, Heere, bent immers goed, mild om te vergeven
  en rijk aan goedertierenheid voor allen die U aanroepen.
 • En wanneer u staat te bidden, vergeef als u tegen iemand iets hebt, opdat ook uw Vader, Die in de hemelen is, u uw overtredingen vergeeft.
 • Wie is een God als U,
  Die de ongerechtigheid vergeeft,
  Die voorbijgaat aan de overtreding
  van het overblijfsel van Zijn eigendom?
  Hij zal niet voor eeuwig vasthouden aan Zijn toorn,
  want Hij vindt vreugde in goedertierenheid.
 • Laat het u dan bekend zijn, mannenbroeders, dat door Hem aan u vergeving van de zonden verkondigd wordt en dat ieder die gelooft, door Hem gerechtvaardigd wordt van alles waarvan u door de wet van Mozes niet gerechtvaardigd kon worden.
 • De HEERE, uw God, is immers genadig en barmhartig, en zal het aangezicht niet van u afwenden als u zich tot Hem bekeert.
 • En Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld.
 • Mijn zonde maakte ik U bekend,
  mijn ongerechtigheid bedekte ik niet.
  Ik zei: Ik zal mijn overtredingen belijden voor de HEERE.
  En Ú vergaf mijn ongerechtigheid, mijn zonde. Sela
 • In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade.
 • En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven.
 • En scheur uw hart
  en niet uw kleren.
  Bekeer u tot de HEERE, uw God,
  want Hij is genadig en barmhartig,
  geduldig en rijk aan goedertierenheid,
  en Hij heeft berouw over het kwaad.
 • Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heere.
 • Als nu uw broeder tegen u zondigt, bestraf hem. En als hij tot inkeer komt, vergeef hem. En als hij zevenmaal per dag tegen u zondigt en zevenmaal per dag naar u terugkomt en zegt: Ik heb berouw, dan zult u hem vergeven.
 • En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.
 • Is iemand onder u ziek? Laat hij dan de ouderlingen van de gemeente bij zich roepen en laten die voor hem bidden en hem met olie zalven in de Naam van de Heere. En het gelovige gebed zal de zieke behouden en de Heere zal hem weer oprichten. En als hij zonden gedaan heeft, zal hem dat vergeven worden.
 • Laat de goddeloze zijn weg verlaten,
  de man van ongerechtigheid zijn gedachten.
  Laat hij zich bekeren tot de HEERE, dan zal Hij Zich over hem ontfermen,
  tot onze God, want Hij vergeeft veelvuldig.
 • God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid, nu overal aan alle mensen dat zij zich moeten bekeren.
 • Keer terug, afvallig Israël, spreekt de HEERE,
  Mijn aangezicht is tegenover u niet betrokken,
  want Ik ben goedertieren, spreekt de HEERE,
  Ik handhaaf Mijn toorn niet voor eeuwig.

Door Uw grote barmhartigheid hebt U hen niet vernietigd en hebt U hen niet verlaten, want U bent een genadig en barmhartig God.
Lees meer...

Bijbeltekst van de dag

Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

De HEERE is met u, zolang u met Hem bent. Als u Hem zoekt, zal Hij door u gevonden worden, maar als u Hem verlaat, zal Hij u verlaten.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie