DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Nederigheid

 • In alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld, door elkaar in liefde te verdragen.
 • Doe niets uit eigenbelang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf.
 • Komt overmoed, dan komt ook schande,
  maar bij de ootmoedigen is wijsheid.
 • Verneder u voor de Heere, en Hij zal u verhogen.
 • Wees eensgezind onder elkaar. Streef niet naar de hoge dingen, maar houd u bij de nederige. Wees niet wijs in eigen oog.
 • Uw sieraad moet niet bestaan in iets uiterlijks: het vlechten van het haar, het dragen van gouden sieraden of het aantrekken van mooie kleren; maar uw sieraad moet zijn de verborgen mens van het hart, met het onvergankelijke sieraad van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is voor God.
 • Kleedt u zich dan, als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld.
 • De hoogmoed van een mens zal hem vernederen,
  maar de nederige van geest zal de eer vasthouden.
 • Het loon van nederigheid – de vreze des HEEREN
  is rijkdom, eer en leven.
 • Verneder u dan onder de krachtige hand van God, opdat Hij u op Zijn tijd verhoogt.
 • En Mijn volk, waarover Mijn Naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt en bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken, en zij zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal Ík vanuit de hemel horen, hun zonden vergeven en hun land genezen.
 • Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.
 • Wie is wijs en verstandig onder u? Laat hij uit zijn goede levenswandel zijn werken laten zien, in zachtmoedige wijsheid.
 • Vóór de ondergang verheft zich het mensenhart,
  maar nederigheid gaat vóór de eer.
 • En Hij ging zitten, riep de twaalf en zei tegen hen: Als iemand de eerste wil zijn, moet hij de laatste van allen zijn en een dienaar van allen.
 • Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk.
 • En het onaanzienlijke van de wereld en het verachte heeft God uitverkoren, en wat niets is, om wat iets is teniet te doen, opdat geen vlees voor Hem zou roemen.
 • Hij heeft u, mens, bekendgemaakt wat goed is.
  En wat vraagt de HEERE van u
  anders dan recht te doen, goedertierenheid lief te hebben
  en ootmoedig te wandelen met uw God.
 • Wanneer u dan een liefdegave geeft, laat het niet voor u uitbazuinen, zoals de huichelaars in de synagogen en op de straten doen, opdat zij door de mensen geëerd zouden worden. Voorwaar, Ik zeg u: Zij hebben hun loon al.
 • De vreze des HEEREN is vermaning tot wijsheid,
  en nederigheid gaat vooraf aan eer.
 • Goed en waarachtig is de HEERE,
  daarom onderwijst Hij zondaars in de weg.
  Hij leidt zachtmoedigen in het recht,
  Hij leert zachtmoedigen Zijn weg.
 • Hij moet meer worden, maar ik minder.
 • Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, zoals het behoort in de Heere.
  Mannen, heb uw vrouw lief en wees niet verbitterd tegen haar.
 • En Hij zei tegen hen: Wie dit kind ontvangt in Mijn Naam, die ontvangt Mij, en wie Mij ontvangt, ontvangt Hem Die Mij gezonden heeft. Want wie de minste onder u allen is, die zal belangrijk zijn.
 • Want u bent tot vrijheid geroepen, broeders, alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees; maar dien elkaar door de liefde.

Onze God en Vader nu zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.
Lees meer...

Bijbeltekst van de dag

En zij zullen voor Mij, zegt de HEERE van de legermachten,
op de dag die Ik maken zal, een persoonlijk eigendom zijn.
Ik zal hen sparen,
zoals een man zijn zoon spaart
die hem dient.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Want wat zal het een mens baten als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade lijdt?Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie