DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over het Leven

 • De HEERE zal u bewaren voor alle kwaad,
  uw ziel zal Hij bewaren.
  De HEERE zal uw uitgaan en uw ingaan bewaren,
  van nu aan tot in eeuwigheid.
 • Let er dan op dat u nauwgezet wandelt, niet als dwazen, maar als wijzen,
  en buit de geschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn.
 • Zoals water gezicht tegenover gezicht stelt,
  zo weerspiegelt het hart van de mens de mens zelf.
 • Want wij wandelen door geloof, niet door aanschouwen.
 • En alles wat u doet, doe dat van harte, als voor de Heere en niet voor mensen,
  in de wetenschap dat u van de Heere als vergelding de erfenis zult ontvangen, want u dient de Heere Christus.
 • Wie gerechtigheid en goedertierenheid najaagt,
  vindt het leven, rechtvaardigheid en eer.
 • Want wat zal het een mens baten als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade lijdt?
 • Bezwijkt mijn lichaam en mijn hart,
  dan is God de rots van mijn hart
  en voor eeuwig mijn deel.
 • Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken van bedrog; die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen; die moet vrede zoeken en die najagen.
 • Voor alles is er een vastgestelde tijd,
  en er is een tijd voor elk voornemen onder de hemel.
 • Want U bent mijn rots en mijn burcht!
  Wijs mij dan de weg en leid mij zachtjes, omwille van Uw Naam.
 • Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is,
  want daaruit zijn de uitingen van het leven.
 • HEERE, maak mij Uw wegen bekend,
  leer mij Uw paden.
 • En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.
 • En Jezus zei tegen hen: Ik ben het Brood des levens; wie tot Mij komt, zal beslist geen honger hebben, en wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben.
 • Zwijg voor de HEERE
  en verwacht Hem;
  ontsteek niet in woede over hem wiens weg voorspoedig is,
  over een man die listige plannen uitvoert.
 • Ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen
  al de dagen van mijn leven.
  Ik zal in het huis van de HEERE blijven
  tot in lengte van dagen.
 • Wie zijn mond behoedt, bewaart zijn ziel,
  wie zijn lippen openspert, hem wacht de ondergang.
 • Want ik gebied u heden de HEERE, uw God, lief te hebben, in Zijn wegen te gaan en Zijn geboden, Zijn verordeningen en Zijn bepalingen in acht te nemen. Dan zult u leven en talrijk worden, en zal de HEERE, uw God, u zegenen in het land waar u naartoe gaat om het in bezit te nemen.
 • Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.
 • Zeg niet: Hoe komt het
  dat de dagen van vroeger beter waren dan deze?
  Want niet uit wijsheid
  zou u dat vragen.
 • Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven.
 • Het pad ten leven is voor hem die vermaning in acht neemt,
  maar wie bestraffing achter zich laat, doet dwalen.
 • Jaag de vrede na met allen, en de heiliging, zonder welke niemand de Heere zal zien.
 • Wie is wijs en verstandig onder u? Laat hij uit zijn goede levenswandel zijn werken laten zien, in zachtmoedige wijsheid.

Wie verstand verwerft, heeft zijn leven lief,
wie inzicht bewaart, vindt het goede.
Lees meer...

Bijbeltekst van de dag

En niemand die een lamp aansteekt, plaatst er een vat overheen of zet hem onder een bed, maar hij zet hem op een standaard, opdat zij die binnenkomen, het licht kunnen zien.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie