DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over de Schepping

 • In het begin schiep God de hemel en de aarde.
  De aarde nu was woest en leeg, en duisternis lag over de watervloed; en de Geest van God zweefde boven het water.
 • Want Ú hebt mijn nieren geschapen,
  mij in de schoot van mijn moeder geweven.
  Ik loof U omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben;
  wonderlijk zijn Uw werken,
  mijn ziel weet dat zeer goed.
 • Immers, elk huis wordt door iemand gebouwd, maar Hij Die dit alles gebouwd heeft, is God.
 • Want de dingen van Hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit Zijn werken gekend en doorzien, namelijk én Zijn eeuwige kracht én Zijn Goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn.
 • Ach, Heere HEERE! Zie, Ú hebt de hemel en de aarde gemaakt door Uw grote kracht en door Uw uitgestrekte arm. Niets is voor U te wonderlijk.
 • En God zegende de zevende dag en heiligde die, want daarop rustte Hij van al Zijn werk, dat God schiep door het te maken.
 • Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.
 • Ik sla mijn ogen op naar de bergen,
  vanwaar mijn hulp komen zal.
  Mijn hulp is van de HEERE,
  Die hemel en aarde gemaakt heeft.
 • Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.
 • En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen.
 • Weet u het niet?
  Hebt u het niet gehoord?
  De eeuwige God, de HEERE,
  de Schepper van de einden der aarde,
  wordt niet moe en niet afgemat.
  Er is geen doorgronding van Zijn inzicht.
 • Door het Woord van de HEERE is de hemel gemaakt,
  door de Geest van Zijn mond heel hun legermacht.
 • Al vóór de bergen geboren waren
  en U de aarde en de wereld voortgebracht had,
  ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid bent U God.
 • Hij heeft alles op zijn tijd mooi gemaakt. Ook heeft Hij de eeuw in hun hart gelegd, zonder dat de mens het werk dat God gedaan heeft, van het begin tot het eind kan doorgronden.
 • Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God.
 • En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 • Dit is de dag die de HEERE gemaakt heeft,
  laten wij op deze dag ons verheugen en verblijd zijn.
 • Hij, Die Zijn opperzalen in de hemel bouwde
  en Zijn gewelf op de aarde grondvestte,
  Hij, Die het water van de zee riep
  en uitgoot over het aardoppervlak:
  HEERE is Zijn Naam.
 • Onze hulp is in de Naam van de HEERE,
  Die hemel en aarde gemaakt heeft.
 • Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.
 • En elk schepsel dat in de hemel, op de aarde, onder de aarde en op de zee is, en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen: Aan Hem Die op de troon zit, en aan het Lam zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid.
 • Want in Hem leven wij, bewegen wij ons en bestaan wij; zoals ook enkelen van uw dichters gezegd hebben: Want wij zijn ook van Zijn geslacht.
 • Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder dit Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is.
 • Wee hem die het tegen zijn Formeerder opneemt
  – een potscherf tussen aarden scherven.
  Zal het leem soms tegen zijn formeerder zeggen: Wat maakt u?
  Of zal uw werk zeggen: Hij heeft geen handen?
 • Overeenkomstig Zijn wil heeft Hij ons gebaard door het Woord van de waarheid, opdat wij in zeker opzicht eerstelingen van Zijn schepselen zouden zijn.

Ook zei de HEERE God: Het is niet goed dat de mens alleen is; Ik zal een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem.
Lees meer...

Bijbeltekst van de dag

En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en dat vervulde heel het huis waar zij zaten.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Wie geduldig is, heeft veel inzicht,
maar wie kortaangebonden is, verheft de dwaasheid.
Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie