DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over de Schepping

 • In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was woest en doods, duisternis lag over de oervloed, en over het water zweefde Gods geest.
 • U was het die mijn nieren vormde,
  die mij weefde in de buik van mijn moeder.
  Ik loof U om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan,
  wonderbaarlijk is wat U gemaakt hebt.
  Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel.
 • Elk huis heeft een bouwer, maar God is de bouwer van alles.
 • Zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken: zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar. Er is dus niets waardoor zij te verontschuldigen zijn.
 • Ach HEER, mijn God, U hebt met uw grote kracht, met uw machtige arm, de hemel en de aarde gemaakt. Voor U is niets onmogelijk.
 • God zegende de zevende dag en heiligde die, want op die dag rustte Hij van heel zijn scheppingswerk.
 • Alles is uit Hem ontstaan, alles is door Hem geschapen, alles heeft in Hem zijn doel. Hem komt de eer toe tot in eeuwigheid. Amen.
 • Ik sla mijn ogen op naar de bergen.
  Van waar komt mijn hulp?
  Mijn hulp komt van de HEER,
  die hemel en aarde gemaakt heeft.
 • Want Hij is het die ons gemaakt heeft tot wat wij nu zijn: in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God heeft voorbereid.
 • God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep Hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep Hij de mensen.
 • Weet je het niet? Heb je het niet gehoord?
  Een eeuwige God is de HEER,
  schepper van de einden der aarde.
  Hij wordt niet moe, Hij raakt niet uitgeput,
  zijn inzicht is niet te doorgronden.
 • Door het woord van de HEER is de hemel gemaakt,
  door de adem van zijn mond het leger der sterren.
 • Nog voor de bergen waren geboren,
  voor U aarde en land had gebaard –
  U bent, o God, van eeuwigheid tot eeuwigheid.
 • God heeft alles wat er is de goede plaats in de tijd gegeven, en ook heeft Hij de mens inzicht in de tijd gegeven. Toch kan de mens het werk van God niet van begin tot eind doorgronden.
 • De schepping ziet er reikhalzend naar uit dat de luister van Gods kinderen openbaar wordt.
 • God zei: ‘Laten Wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op Ons lijken; zij moeten heersen over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt.’
 • Dit is de dag die de HEER heeft gemaakt,
  laten wij juichen en ons verheugen.
 • Hij die in de hemel zijn verheven verblijf heeft gebouwd,
  Hij die het hemelgewelf op de aarde laat rusten,
  Hij die het water van de zee bijeenroept en het uitstort over de aarde –
  zijn naam is HEER.
 • Onze hulp is in de naam van de HEER,
  die hemel en aarde gemaakt heeft.
 • Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen.
 • Elk schepsel in de hemel, op aarde, onder de aarde en in de zee, alles en iedereen hoorde ik zeggen: ‘Aan Hem die op de troon zit en aan het lam komen de dank, de eer, de lof en de macht toe, tot in eeuwigheid.’
 • Want in Hem leven wij, bewegen wij en zijn wij. Of, zoals ook enkele van uw eigen dichters hebben gezegd: “Uit hem komen ook wij voort.”
 • Wee degene die de strijd aanbindt
  met Hem door wie hij gevormd is –
  een potscherf tussen de potscherven.
  Zegt de klei soms tegen wie hem vormt:
  ‘Wat ben je eigenlijk aan het maken?’
  of: ‘Deze pot heeft niet eens oren!’
 • Alles is erdoor ontstaan, zonder het Woord is niets ontstaan van wat bestaat.
 • Hij wilde ons door de verkondiging van de waarheid tot leven roepen, zodat wij als het ware de eerste opbrengst van zijn schepping zijn.

De HEER God zei: ‘Het is niet goed dat de mens alleen is, Ik zal een helper voor hem maken die bij hem past.’
Lees meer...

Bijbeltekst van de dag

Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie