DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Waarheid

 • Hij die oprecht wandelt en gerechtigheid beoefent,
  die met zijn hart de waarheid spreekt.
  Die met zijn tong niet lastert,
  zijn vrienden geen kwaad doet
  en geen smaad jegens zijn naaste op de lippen neemt.
 • Mijn lieve kinderen, laten wij niet liefhebben met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid.
 • Ik heb geen grotere blijdschap dan hierover dat ik hoor dat mijn kinderen in de waarheid wandelen.
 • Jezus dan zei tegen de Joden die in Hem geloofden: Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen, en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken.
 • Als wij zeggen dat wij gemeenschap met Hem hebben en wij toch in de duisternis wandelen, liegen wij en doen de waarheid niet.
 • Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat.
 • Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.
 • Maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem Die het Hoofd is, namelijk Christus.
 • Leid mij in Uw waarheid en leer mij,
  want U bent de God van mijn heil;
  U verwacht ik de hele dag.
 • Beijver u om uzelf welbeproefd voor God te stellen, als een arbeider die zich niet hoeft te schamen en die het Woord van de waarheid recht snijdt.
 • De lippen van de rechtvaardige weten wat aangenaam is,
  maar de mond van de goddelozen alleen verderfelijke dingen.
 • Behoed je tong voor het kwaad
  en je lippen voor het spreken van bedrog.
 • Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet.
 • Ieder woord van God is gelouterd,
  Hij is een schild voor hen die tot Hem de toevlucht nemen.
 • Ik heb de weg van de waarheid gekozen,
  Uw bepalingen heb ik mij voor ogen gesteld.
 • God is Geest en wie Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid.
 • Maar voor alle dingen, mijn broeders, zweer niet: niet bij de hemel, ook niet bij de aarde, en zweer ook geen enkele andere eed, maar laat uw ja ja zijn en uw nee nee, opdat u niet onder enig oordeel valt.
 • En wat u betreft, de zalving die u van Hem hebt ontvangen, blijft in u, en u hebt het niet nodig dat iemand u onderwijst; maar zoals deze zalving u onderwijst met betrekking tot alle dingen – en die zalving is waar en is geen leugen – en zoals ze u heeft onderwezen, zo moet u in Hem blijven.
 • Overeenkomstig Zijn wil heeft Hij ons gebaard door het Woord van de waarheid, opdat wij in zeker opzicht eerstelingen van Zijn schepselen zouden zijn.
 • Maar wij weten dat de Zoon van God gekomen is en ons het verstand heeft gegeven om de Waarachtige te mogen kennen; en wij zijn in de Waarachtige, namelijk in Zijn Zoon, Jezus Christus. Die is de waarachtige God en het eeuwige leven.
 • Valse lippen zijn voor de HEERE een gruwel,
  maar wie betrouwbaar handelen, zijn Hem welgevallig.
 • Want het woord van de HEERE is recht
  en al Zijn werk betrouwbaar.
 • Doe weg van jou valsheid van mond
  en houd bedrog van lippen ver van je verwijderd.
 • Zij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid,
  maar verheugt zich over de waarheid,
  zij bedekt alle dingen,
  zij gelooft alle dingen,
  zij hoopt alle dingen,
  zij verdraagt alle dingen.
 • Want er is niets bedekt wat niet geopenbaard zal worden, en er is niets verborgen wat niet bekend zal worden.

En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheid.
Lees meer...

Bijbeltekst van de dag

Laat wat u vanaf het begin gehoord hebt, in u blijven. Als in u blijft wat u vanaf het begin gehoord hebt, dan zult ook u in de Zoon en in de Vader blijven.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

De liefde is geduldig,
zij is vriendelijk,
de liefde is niet jaloers,
de liefde pronkt niet,
zij doet niet gewichtig,
zij handelt niet ongepast,
zij zoekt niet haar eigen belang,
zij wordt niet verbitterd,
zij denkt geen kwaad.
Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie