DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over het Woord van God

 • Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart.
 • Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust.
 • Uw woord is een lamp voor mijn voet
  en een licht op mijn pad.
 • En wees daders van het Woord en niet alleen hoorders. Anders bedriegt u uzelf.
 • Waarmee houdt een jongeman zijn pad zuiver?
  Als hij dat bewaart overeenkomstig Uw woord.
 • Maar Hij zei: Veeleer zijn zij zalig die het Woord van God horen en het bewaren.
 • Het gras verdort, de bloem valt af,
  maar het Woord van onze God bestaat voor eeuwig.
 • Gods weg is volmaakt,
  het woord van de HEERE is gelouterd,
  Hij is een schild voor allen die tot Hem de toevlucht nemen.
 • Daarom, ieder die deze woorden van Mij hoort en ze doet, die zal Ik vergelijken met een verstandig man, die zijn huis op de rots gebouwd heeft.
 • De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen zeker niet voorbijgaan.
 • Doe alle dingen zonder morren en meningsverschillen, opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn, kinderen van God, smetteloos te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld, door vast te houden aan het Woord van het leven.
 • Het opengaan van Uw woorden geeft licht,
  het schenkt eenvoudigen inzicht.
 • Maar Hij antwoordde en zei: Er staat geschreven: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt.
 • In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.
 • Want het woord van de HEERE is recht
  en al Zijn werk betrouwbaar.
 • Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.
 • In God prijs ik Zijn woord,
  op God vertrouw ik, ik vrees niet;
  wat zou een schepsel mij kunnen doen?
 • En verlang vurig, als pasgeboren kinderen, naar de zuivere melk van het Woord, opdat u daardoor mag opgroeien.
 • De HEERE geeft immers wijsheid,
  uit Zijn mond komen kennis en inzicht.
 • Jezus dan zei tegen de Joden die in Hem geloofden: Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen, en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken.
 • U bent mijn schuilplaats en mijn schild,
  op Uw woord heb ik gehoopt.
 • Leg daarom af alle vuilheid en elke uitwas van slechtheid en ontvang met zachtmoedigheid het in u geplante Woord, dat uw zielen zalig kan maken.
 • Zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat:
  het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren,
  maar het zal doen wat Mij behaagt,
  en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend.
 • Hij verootmoedigde u, Hij liet u hongerlijden en Hij liet u het manna eten, dat u niet kende en ook uw vaderen niet gekend hadden, om u te laten weten dat de mens niet alleen van brood leeft, maar dat de mens leeft van alles wat uit de mond van de HEERE komt.
 • Ook hebt U mij het schild van Uw heil gegeven,
  Uw rechterhand heeft mij ondersteund,
  Uw zachtmoedigheid heeft mij groot gemaakt.
  U hebt mijn voetstappen onder mij ruimte gegeven,
  mijn enkels hebben niet gewankeld.

Hij, Die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van Zijn zelfstandigheid, Die alle dingen draagt door Zijn krachtig woord, heeft, nadat Hij de reiniging van onze zonden door Zichzelf tot stand had gebracht, Zich gezet aan de rechterhand van de Majesteit in de hoogste hemelen.
Lees meer...

Bijbeltekst van de dag

Het pad ten leven is voor hem die vermaning in acht neemt,
maar wie bestraffing achter zich laat, doet dwalen.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Een zegenende ziel wordt verzadigd,
en wie te drinken geeft, die zal ook te drinken krijgen.
Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie