DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Jezus

 • Maar Jezus keek hen aan en zei: Bij de mensen is het onmogelijk, maar niet bij God, want bij God zijn alle dingen mogelijk.
 • Terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God.
 • Jezus zei tegen haar: Heb Ik u niet gezegd dat u, als u gelooft, de heerlijkheid van God zult zien?
 • Al wie belijdt dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem, en hij in God.
 • Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was.
 • En Ik geef hun eeuwig leven; en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit Mijn hand rukken. Mijn Vader, Die hen aan Mij gegeven heeft, is meer dan allen, en niemand kan hen uit de hand van Mijn Vader rukken. Ik en de Vader zijn Één.
 • Maar Hij is om onze overtredingen verwond,
  om onze ongerechtigheden verbrijzeld.
  De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem,
  en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.
 • En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden.
 • Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem.
 • Want waar twee of drie in Mijn Naam bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun midden.
 • Hij echter zei: De dingen die onmogelijk zijn bij de mensen, zijn mogelijk bij God.
 • Maar God zij dank, Die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus.
 • Dit is Mijn gebod: dat u elkaar liefhebt, zoals Ik u liefgehad heb.
 • Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden.
 • En wie zijn kruis niet op zich neemt en Mij navolgt, is Mij niet waard.
 • Maar mijn God zal u, overeenkomstig Zijn rijkdom, voorzien van alles wat u nodig hebt, in heerlijkheid, door Christus Jezus.
 • De genade van onze Heere Jezus Christus zij met uw geest. Amen.
 • Want er is één God. Er is ook één Middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus.
 • En wandel in de liefde, zoals ook Christus ons liefgehad heeft en Zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer, tot een aangename geur voor God.
 • Maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en ontzag.
 • De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen.
 • Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.
 • Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei: Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.
 • Voorwaar, onze ziekten heeft Híj op Zich genomen,
  onze smarten heeft Hij gedragen.
  Wíj hielden Hem echter voor een geplaagde,
  door God geslagen en verdrukt.
 • En laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent; en wees dankbaar.

Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid.
Lees meer...

Bijbeltekst van de dag

Het pad ten leven is voor hem die vermaning in acht neemt,
maar wie bestraffing achter zich laat, doet dwalen.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Hoewel u Hem niet gezien hebt, hebt u Hem toch lief. Hoewel u Hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, en verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie