DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Begrijpen

 • Roep tot Mij, en Ik zal u antwoorden, Ik zal u grote en onbegrijpelijke dingen bekendmaken, die u niet weet.
 • Evenmin als u weet wat de richting van de wind is, of hoe het gaat met de beenderen in de buik van een zwangere vrouw, evenmin kent u het werk van God, Die alles maakt.
 • Wie geduldig is, heeft veel inzicht,
  maar wie kortaangebonden is, verheft de dwaasheid.
 • Het beginsel van wijsheid is: verwerf wijsheid,
  en bij alles wat je verwerft: verwerf inzicht!
 • Ik onderwijs u en leer u de weg die u moet gaan;
  ik geef raad, mijn oog is op u.
 • Al zijn wegen zijn iemand recht in zijn eigen ogen,
  maar de HEERE toetst de harten.
 • Wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet; want de dingen die men ziet, zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet, zijn eeuwig.
 • Opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de Geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van Hem.
 • In het hart van de mens zijn veel plannen,
  maar de raad van de HEERE, die houdt stand.
 • Beproef alle dingen, behoud het goede. Onthoud u van elke vorm van kwaad.
 • Het opengaan van Uw woorden geeft licht,
  het schenkt eenvoudigen inzicht.
 • Maar Jezus keek hen aan en zei tegen hen: Bij de mensen is dat onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk.
 • Want zoals de hemel hoger is dan de aarde,
  zo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen
  en Mijn gedachten dan uw gedachten.
 • Weet u het niet?
  Hebt u het niet gehoord?
  De eeuwige God, de HEERE,
  de Schepper van de einden der aarde,
  wordt niet moe en niet afgemat.
  Er is geen doorgronding van Zijn inzicht.
 • Want al wandelen wij in het vlees, wij voeren geen strijd naar het vlees.
 • Maar groei in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. Amen.
 • Wee hem die het tegen zijn Formeerder opneemt
  – een potscherf tussen aarden scherven.
  Zal het leem soms tegen zijn formeerder zeggen: Wat maakt u?
  Of zal uw werk zeggen: Hij heeft geen handen?
 • O, diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God, hoe ondoorgrondelijk zijn Zijn oordelen en onnaspeurlijk Zijn wegen!
 • Welzalig is de mens die wijsheid vindt,
  de mens die inzicht verkrijgt.
 • Verwerf wijsheid, verwerf inzicht,
  vergeet niet een van de woorden van mijn mond en wijk er niet van af.
 • Laat niemand zeggen, als hij verzocht wordt: Ik word door God verzocht. God immers kan niet verzocht worden met het kwade en Hijzelf verzoekt niemand.
 • Daarbij is het niet van belang dat men Jood is of Griek; daarbij is het niet van belang dat men slaaf is of vrije; daarbij is het niet van belang dat men man is of vrouw; want allen bent u één in Christus Jezus.
 • Want duizend jaren zijn in Uw ogen
  als de dag van gisteren, wanneer die voorbijgegaan is,
  of als een wake in de nacht.
 • Jezus antwoordde en zei tegen hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien.
 • Opdat hun harten bemoedigd mogen worden, samengevoegd in de liefde, en zij tot heel de rijkdom van de volle zekerheid van het inzicht mogen komen, om het geheimenis te leren kennen van God, en van de Vader en van Christus.

Het beginsel van wijsheid is de vreze des HEEREN
en de kennis van de heiligen is inzicht.
Lees meer...

Bijbeltekst van de dag

En Jezus zei tegen hen: Ik ben het Brood des levens; wie tot Mij komt, zal beslist geen honger hebben, en wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie