DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid

40 Bijbelteksten over Begrijpen

Als je Mij om hulp roept, zal Ik je antwoorden. Ik zal je grote en geweldige dingen laten zien, waarvan je nu nog niets weet.
Geduld is een teken van wijsheid.
Iemand die snel kwaad wordt, laat daarmee zien dat hij een dwaas is.
Je weet niet waar de wind vandaan komt en waar hij naartoe gaat.
En je weet niet hoe een kind groeit in de buik van zijn moeder.
Zo weet je ook niet wat God aan het doen is.
Naar wijsheid verlangen is het begin van alle wijsheid.
Van alles wat je hebt, is wijsheid het belangrijkste.
Ik leer je hoe je moet leven.
Ik geef je raad en Ik ben altijd bij je.
Iedereen vindt van zichzelf dat hij het goed doet.
Maar de Heer kijkt hoe je van binnen werkelijk bent.
Maar dan moeten we niet letten op de zichtbare dingen, maar op de onzichtbare dingen. Want de zichtbare dingen zijn tijdelijk, maar de onzichtbare dingen zijn eeuwig.
Mensen maken allerlei plannen.
Maar wat de Heer van plan is, gebeurt.
En dan bid ik dat de God van Jezus Christus, de Vader van wie alle macht en majesteit is, aan jullie de Geest van wijsheid en begrip zal geven. Want dan zullen jullie Hem pas echt goed kunnen leren kennen.
Ga bij alle dingen na of het klopt en bewaar dat wat goed was. Doe niets wat ook maar een béétje verkeerd is.
Uw woorden verspreiden licht.
Ze geven wijsheid aan eenvoudige mensen.
Jezus keek hen aan en zei: "Bij mensen is dat onmogelijk, maar bij God is alles mogelijk."
Want net zoals de hemel hoger is dan de aarde,
zo zijn mijn plannen hoger dan jullie plannen.
Mijn plannen gaan jullie verstand ver te boven.
De dingen die Ik doe, zijn voor jullie niet te begrijpen.
Weten jullie het dan niet? Hebben jullie het dan niet gehoord?
De Heer is de Maker van de hele aarde.
Hij is een eeuwige God. Hij wordt niet moe en raakt niet uitgeput.
Hij is zóveel wijzer dan wij, dat wij Hem niet kunnen begrijpen.
Want we zijn wel gewone mensen die in deze wereld leven, maar we gebruiken geen menselijke wapens.
Het zal slecht aflopen met de mensen die ruzie zoeken met hun Maker.
Ze zijn maar als een potscherf tussen andere scherven.
Durft soms de klei tegen de pottenbakker te zeggen:
'Wat maak je?'
Of durft de pot die de pottenbakker gemaakt heeft soms van zijn maker te zeggen:
'Hij kan er niets van!'?
Wat zijn Gods wijsheid en kennis toch onbegrijpelijk groot! Wat is het moeilijk om zijn plannen te begrijpen en zijn daden uit te leggen!
Zorg ervoor dat jullie geestelijk groeien, en dat jullie onze Heer en Redder, Jezus Christus, steeds beter leren kennen. Dan kan de Heer altijd goed voor jullie zijn. Van Hem is alle macht en eer, nu en voor eeuwig.
Maar je mag nooit zeggen dat Gód jou op de proef stelt. Want God kan niet door het kwaad verleid worden om iets slechts te doen. En Hij doet Zelf ook niemand kwaad om iemands geloof op de proef te stellen.
Hierbij maakt het niet uit of je Jood of geen Jood bent, slaaf of vrij mens, man of vrouw. Jullie zijn namelijk allemaal één in Jezus Christus. En als jullie van Christus zijn, zijn jullie kinderen van Abraham. Daarom erven jullie zijn belofte. Zo is de belofte die God vroeger aan Abraham deed, nu ook voor jullie.
Hij ging zitten, riep de twaalf leerlingen bij Zich en zei tegen hen: "Als je de belangrijkste wil zijn, moet je de minst belangrijke worden. Je moet een dienaar worden van alle anderen."
Jezus antwoordde: "Luister goed! Ik zeg je dat je alleen bij het Koninkrijk van God kan horen als je opnieuw geboren bent."
Nog vóórdat de bergen ontstonden,
nog vóórdat U de aarde had gemaakt,
was U al God.
Voor eeuwig bent U God.
Voor U zijn duizend jaar niet meer dan één enkele dag.
Want in een oogwenk zijn ze voorbij.
U bent geweldig.
U verdient het te worden geprezen.
U bent zó machtig, het is niet te begrijpen.

Als je wijs wil worden, begin dan met ontzag te hebben voor de Heer.
Als je de heilige God kent, word je verstandig.
Vorige12Volgende
Bijbeltekst van de dag
Het is heerlijk als je wijsheid vindt. Het is heerlijk als je verstandig wordt.