DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Licht

 • Sta op, word verlicht, want uw licht komt
  en de heerlijkheid van de HEERE gaat over u op.
 • Uw woord is een lamp voor mijn voet
  en een licht op mijn pad.
 • Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei: Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.
 • En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen.
 • U bent het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn.
 • De HEERE zegene u
  en behoede u!
  De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten
  en zij u genadig!
  De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u
  en geve u vrede!
 • De HEERE is mijn licht en mijn heil,
  voor wie zou ik vrezen?
  De HEERE is mijn levenskracht,
  voor wie zou ik angst hebben?
 • Zo immers heeft de Heere ons geboden: Ik heb u tot een licht voor de heidenen gesteld, opdat u tot zaligheid zou zijn tot aan het uiterste van de aarde.
 • En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard, en hij schijnt voor allen die in het huis zijn. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.
 • Het opengaan van Uw woorden geeft licht,
  het schenkt eenvoudigen inzicht.
 • Hij openbaart diepe en verborgen dingen,
  Hij weet wat in het duister is,
  want het licht woont bij Hem.
 • Wentel uw weg op de HEERE
  en vertrouw op Hem: Híj zal het doen.
  Hij zal uw gerechtigheid tevoorschijn doen komen als het morgenlicht,
  uw recht doen stralen als de middagzon.
 • En dit is de boodschap die wij van Hem gehoord hebben en aan u verkondigen, dat God licht is en dat in Hem in het geheel geen duisternis is.
 • Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.
 • En God zei: Laat er licht zijn! En er was licht.
 • Namelijk verlichte ogen van uw verstand, om te weten wat de hoop van Zijn roeping is, en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen.
 • Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte; opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht.
 • En niemand die een lamp aansteekt, plaatst er een vat overheen of zet hem onder een bed, maar hij zet hem op een standaard, opdat zij die binnenkomen, het licht kunnen zien.
 • Vorm geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeenschappelijk met wetteloosheid, en welke gemeenschap is er tussen licht en duisternis?
 • Elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven en daalt neer van de Vader der lichten, bij Wie er geen verandering is, of schaduw van omkeer.
 • Daarom, al wat u in het duister gezegd hebt, zal in het licht gehoord worden en wat u in de binnenkamers in iemands oor gesproken hebt, zal op de daken gepredikt worden.
 • Doe Uw aangezicht over Uw dienaar lichten,
  verlos mij door Uw goedertierenheid.
 • HEERE, God van de legermachten, breng ons terug;
  doe Uw aangezicht lichten, dan zullen wij verlost worden.
 • Want zij hebben het land niet door hun zwaard in bezit genomen
  en hún arm heeft hun geen verlossing gegeven,
  maar Uw rechterhand, Uw arm
  en het licht van Uw aangezicht, omdat U hun goedgezind was.
 • Maar door de hulp die ik van God gekregen heb, sta ik tot op deze dag als een getuige tegenover klein en groot, en zeg ik niets anders dan wat de Profeten en Mozes gezegd hebben dat er gebeuren zou, namelijk dat de Christus moest lijden en dat Hij, als Eerste uit de opstanding van de doden, een licht zou aankondigen aan dit volk en de heidenen.

Want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Heere; wandel als kinderen van het licht.
Lees meer...

Bijbeltekst van de dag

Wie wel alles eet, moet hem niet minachten die niet alles eet. En wie niet alles eet, moet hem niet veroordelen die alles eet. God immers heeft hem aanvaard.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig, en vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie

Bijbeltekst van de dag

Wie wel alles eet, moet hem niet minachten die niet alles eet. En wie niet alles eet, moet hem niet veroordelen die alles eet. God immers heeft hem aanvaard.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...