DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Kinderen

 • Deze woorden, die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken, als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat.
 • Maar Jezus zei: Laat de kinderen begaan en verhinder hen niet bij Mij te komen, want voor zodanigen is het Koninkrijk der hemelen.
 • Oefen de jongeman overeenkomstig zijn levensweg,
  ook als hij oud geworden is, zal hij daarvan niet afwijken.
 • Kan een vrouw haar zuigeling vergeten,
  zich niet ontfermen over het kind van haar schoot?
  Zelfs al zouden die het vergeten,
  Ík zal u niet vergeten.
  Zie, Ik heb u in beide handpalmen gegraveerd,
  uw muren zijn steeds vóór Mij.
 • En elke bestraffing schijnt op het moment zelf wel geen reden tot blijdschap te zijn, maar tot droefheid. Maar later geeft zij hun die erdoor geoefend zijn een vreedzame vrucht van gerechtigheid.
 • En vaders, wek geen toorn bij uw kinderen op, maar voed hen op in de onderwijzing en de terechtwijzing van de Heere.
 • Kleinkinderen zijn de kroon van de ouderen,
  en het sieraad van kinderen zijn hun vaders.
 • Wees dan navolgers van God, als geliefde kinderen.
 • Lieve kinderen, wees op uw hoede voor de afgoden. Amen.
 • Ik heb geen grotere blijdschap dan hierover dat ik hoor dat mijn kinderen in de waarheid wandelen.
 • Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden.
 • En zij zeiden: Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden, u en uw huisgenoten.
 • Want u bent allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed.
 • Een dwaas verwerpt de vermaning van zijn vader,
  maar wie de bestraffing in acht neemt, is schrander.
 • Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God.
 • Zie, hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft: dat wij kinderen van God worden genoemd. Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij Hem niet kent.
 • Maar als iemand de zijnen en vooral zijn huisgenoten niet verzorgt, heeft hij het geloof verloochend en is hij erger dan een ongelovige.
 • Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven.
 • Och, hadden zij maar zo'n hart, om Mij te vrezen en Mijn geboden alle dagen in acht te nemen, opdat het hun en hun kinderen voor eeuwig goed zou gaan!
 • De Geest Zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn.
 • En u moet Zijn verordeningen en Zijn geboden, die ik u heden gebied, alle dagen in acht nemen, opdat het u en uw kinderen na u goed gaat en opdat u uw dagen verlengt in het land dat de HEERE, uw God, u geeft, alle dagen.
 • Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God.
 • Geliefden, nu zijn wij kinderen van God, en het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar wij weten dat, als Hij geopenbaard zal worden, wij Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen Hem zien zoals Hij is. En ieder die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich, zoals Hij rein is.
 • Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door Wie wij roepen: Abba, Vader!
 • Want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Heere; wandel als kinderen van het licht.

Bijbeltekst van de dag

Ik ben de ware Wijnstok en Mijn Vader is de Wijngaardenier. Elke rank die in Mij geen vrucht draagt, neemt Hij weg; en elke rank die vrucht draagt, reinigt Hij, opdat zij meer vrucht draagt.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Ach, Heere HEERE! Zie, Ú hebt de hemel en de aarde gemaakt door Uw grote kracht en door Uw uitgestrekte arm. Niets is voor U te wonderlijk.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie