DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Medeleven

 • Maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig, en vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft.
 • Het is de goedertierenheid van de HEERE dat wij niet omgekomen zijn,
  dat Zijn barmhartigheid niet opgehouden is!
  Nieuw zijn ze, elke morgen;
  groot is Uw trouw!
 • Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk.
 • Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de barmhartigheden en de God van alle vertroosting, Die ons troost in al onze verdrukking, zodat wij hen kunnen troosten die in allerlei verdrukking zijn, met de vertroosting waarmee wij zelf door God getroost worden.
 • Kleedt u zich dan, als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld.
 • Verblijd u met hen die blij zijn, en huil met hen die huilen.
 • Zo zegt de HEERE van de legermachten:
  Vel een betrouwbaar oordeel,
  bewijs goedertierenheid en barmhartigheid,
  eenieder aan zijn naaste.
  Onderdruk weduwe noch wees,
  vreemdeling noch arme.
  Bedenk in uw hart
  geen kwaad tegen elkaar.
 • Wie dan de goederen van de wereld heeft, en zijn broeder gebrek ziet lijden, maar zijn hart voor hem toesluit, hoe kan de liefde van God in hem blijven?
 • Kan een vrouw haar zuigeling vergeten,
  zich niet ontfermen over het kind van haar schoot?
  Zelfs al zouden die het vergeten,
  Ík zal u niet vergeten.
  Zie, Ik heb u in beide handpalmen gegraveerd,
  uw muren zijn steeds vóór Mij.
 • Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen,
  zo ontfermt de HEERE Zich over wie Hem vrezen.
 • En daarom wacht de HEERE, opdat Hij u genadig zal zijn;
  en daarom zal Hij Zich verheffen om Zich over u te ontfermen.
  Voorzeker, de HEERE is een God van recht.
  Welzalig zijn allen die Hem verwachten.
 • Want wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar Een Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde.
 • Want al zouden bergen wijken
  en heuvels wankelen,
  Mijn goedertierenheid zal van u niet wijken
  en het verbond van Mijn vrede zal niet wankelen,
  zegt de HEERE, uw Ontfermer.
 • Ik zal het huis van Juda versterken,
  en het huis van Jozef zal Ik verlossen.
  Ik zal hen terugbrengen, want Ik heb Mij over hen ontfermd.
  Zij zullen zijn alsof Ik hen niet verstoten had.
  Ik ben immers de HEERE, hun God:
  Ik zal hen verhoren!
 • Hij zal Zich weer over ons ontfermen,
  Hij zal onze ongerechtigheden vertrappen,
  ja, U zult al hun zonden werpen in de diepten van de zee.

Bijbeltekst van de dag

God is geen man, dat Hij liegen zou,
of een mensenkind, dat Hij ergens berouw over hebben zou.
Zou Híj iets zeggen en het dan niet doen?
Zou Híj spreken en het niet gestand doen?

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Wees niet bevreesd, want Ik ben met u,
wees niet verschrikt, want Ik ben uw God.
Ik sterk u, ook help Ik u,
ook ondersteun Ik u met Mijn rechterhand, die gerechtigheid werkt.
Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie