DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Familie

 • Deze woorden, die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken, als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat.
 • En zij zeiden: Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden, u en uw huisgenoten.
 • Maar ik roep u ertoe op, broeders, door de Naam van onze Heere Jezus Christus, dat u allen eensgezind bent in uw spreken, en dat er onder u geen scheuringen zijn, maar dat u hecht aaneengesmeed bent, één van denken en één van gevoelen.
 • Mijn zoon, neem het gebod van je vader in acht
  en veronachtzaam het onderricht van je moeder niet.
 • Als iemand zou zeggen: Ik heb God lief, en hij zou zijn broeder haten, dan is hij een leugenaar. Want wie zijn broeder, die hij ziet, niet liefheeft, hoe kan hij God liefhebben, Die hij niet gezien heeft?
 • Zie, hoe goed en hoe lieflijk is het
  dat broeders ook eensgezind samenwonen.
 • Maar de goedertierenheid van de HEERE
  is van eeuwigheid en tot eeuwigheid over wie Hem vrezen.
  Zijn gerechtigheid is voor de kinderen van hun kinderen,
  voor wie Zijn verbond in acht nemen
  en aan Zijn bevelen denken om ze te doen.
 • Kan een vrouw haar zuigeling vergeten,
  zich niet ontfermen over het kind van haar schoot?
  Zelfs al zouden die het vergeten,
  Ík zal u niet vergeten.
  Zie, Ik heb u in beide handpalmen gegraveerd,
  uw muren zijn steeds vóór Mij.
 • Oefen de jongeman overeenkomstig zijn levensweg,
  ook als hij oud geworden is, zal hij daarvan niet afwijken.
 • En vaders, wek geen toorn bij uw kinderen op, maar voed hen op in de onderwijzing en de terechtwijzing van de Heere.
 • Maar als iemand de zijnen en vooral zijn huisgenoten niet verzorgt, heeft hij het geloof verloochend en is hij erger dan een ongelovige.
 • Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de HEERE, uw God, u geeft.
 • Kleinkinderen zijn de kroon van de ouderen,
  en het sieraad van kinderen zijn hun vaders.
 • Een vriend heeft te allen tijde lief,
  en een broeder wordt in benauwdheid geboren.
 • Moge de HEERE, onze God, met ons zijn, zoals Hij met onze vaderen is geweest. Moge Hij ons niet verlaten en ons niet in de steek laten.
 • Een man die vrienden heeft, kan het slecht vergaan,
  maar soms is er een echte vriend die meer toegewijd is dan een broer.
 • Geliefden, nu zijn wij kinderen van God, en het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar wij weten dat, als Hij geopenbaard zal worden, wij Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen Hem zien zoals Hij is. En ieder die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich, zoals Hij rein is.
 • Maar als het in uw ogen kwalijk is de HEERE te dienen, kies voor u heden wie u zult dienen: óf de goden die uw vaderen, die aan de overzijde van de rivier woonden, gediend hebben, óf de goden van de Amorieten, van wie u het land bewoont. Maar wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de HEERE dienen!
 • Als u die slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot Hem bidden?
 • De vader van een rechtvaardige zal zich buitengewoon verheugen,
  wie een wijze zoon verwekt heeft, zal zich over hem verblijden.
 • Mijn zoon, als je hart wijs is,
  zal mijn hart zich verblijden, ja, het mijne!
 • Een wijze zoon verblijdt zijn vader,
  maar een dwaze zoon betekent verdriet voor zijn moeder.
 • U zult niet doden; u zult geen overspel plegen; u zult niet stelen; u zult geen vals getuigenis afleggen; eer uw vader en moeder; en: u zult uw naaste liefhebben als uzelf.
 • Verlaat uw vriend en de vriend van uw vader niet,
  ga het huis van uw broer niet binnen op de dag van uw ongeluk.
  Beter een buur die nabij is, dan een broer ver weg.

Bijbeltekst van de dag

En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat op ieder van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Van U, HEERE, is de grootheid, de macht, de luister, de kracht en de majesteit. Want alles wat in de hemel en op de aarde is, is van U. Van U, HEERE, is het Koninkrijk, en U hebt Zich verheven tot een Hoofd boven alles.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie