DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Familie

 • Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat.
 • Ze antwoordden: ‘Geloof in de Heer Jezus en u zult gered worden, u en uw huisgenoten.’
 • Broeders en zusters, in de naam van onze Heer Jezus Christus roep ik u op om allen eensgezind te zijn: om scheuringen te vermijden en in uw denken en uw overtuiging volkomen één te zijn.
 • Mijn zoon, houd je vaders richtlijnen vast,
  verwerp de lessen van je moeder niet.
 • Als iemand zegt: ‘Ik heb God lief,’ maar hij haat zijn broeder of zuster, is hij een leugenaar. Want iemand kan onmogelijk God, die hij nooit gezien heeft, liefhebben als hij de ander, die hij wel ziet, niet liefheeft.
 • Hoe goed is het, hoe heerlijk
  als broeders bijeen te wonen!
 • Maar de HEER is trouw aan wie Hem vrezen,
  van eeuwigheid tot eeuwigheid.
  Hij doet recht aan de kinderen en kleinkinderen
  van wie zich houdt aan zijn verbond
  en naar zijn geboden leeft.
 • Maar zou een vrouw haar zuigeling vergeten,
  zich niet ontfermen over het kind dat zij droeg?
  Zelfs al zou zij het vergeten,
  Ik vergeet jou nooit.
  Ik heb je in mijn handpalmen gegrift,
  je muren staan Mij steeds voor ogen.
 • Leer een kind van jongs af aan de juiste weg,
  en het zal er niet van afwijken wanneer het oud geworden is.
 • Vaders, maak uw kinderen niet verbitterd, maar vorm en vermaan hen, zodat u ze opvoedt zoals de Heer dat wil.
 • Wie niet voor de eigen familie zorgt, zelfs niet voor huisgenoten, heeft het geloof verloochend en is slechter dan een ongelovige.
 • Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan zult u lang leven in het land dat de HEER, uw God, u geven zal.
 • Kleinkinderen zijn voor grootouders de kroon op hun leven,
  kinderen zijn trots op hun voorouders.
 • Een vriend is je altijd toegedaan,
  je broer is geboren om te helpen in tijden van nood.
 • Moge de HEER, onze God, ons bijstaan, zoals Hij onze voorouders heeft bijgestaan. Moge Hij zich om ons blijven bekommeren en ons niet in de steek laten.
 • Wie veel vrienden heeft, raakt snel geruïneerd,
  een echte vriend is meer waard dan een broer.
 • Als u daar niet toe bereid bent, kies dan nu wie u wel wilt dienen: de goden van uw voorouders ten oosten van de Eufraat of de goden van de Amorieten, van wie u nu het land bewoont. Ikzelf en mijn familie zullen de HEER dienen.
 • Geliefde broeders en zusters, wij zijn nu al kinderen van God. Wat we zullen zijn is nog niet geopenbaard, maar we weten dat we aan Hem gelijk zullen zijn wanneer Hij zal verschijnen, want dan zien we Hem zoals Hij is. Ieder die dit vol vertrouwen van Hem verwacht maakt zich rein, zoals ook Jezus rein is.
 • Als jullie dus, slecht als jullie zijn, je kinderen al goede gaven kunnen schenken, hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de heilige Geest geven aan wie Hem daarom vragen!
 • De vader van een rechtvaardige verheugt zich,
  wie een wijze heeft verwekt, verblijdt zich over hem.
 • Mijn zoon, als je je verstand gebruikt,
  loopt mijn hart over van vreugde.
 • Een wijze zoon geeft zijn vader veel vreugde,
  een dwaze zoon bezorgt zijn moeder verdriet.
 • Pleeg geen moord, pleeg geen overspel, steel niet, leg geen vals getuigenis af, toon eerbied voor uw vader en moeder, en ook: heb uw naaste lief als uzelf.
 • Houd een vriend in ere, ook die van je vader,
  ga niet naar je broer als je problemen hebt;
  een vriend in de buurt is beter dan een broer ver weg.

Bijbeltekst van de dag

En de geringe last die we tijdelijk te dragen hebben, brengt ons een eeuwige luister, die alles omvat en alles overtreft.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart,
het is de bron van je leven.
Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie