...
DailyVerses.net
Deutsch | English | Español | Nederlands

18 Bijbelteksten over Nabijheid

Zie uit naar de HEER en zijn macht,
zoek voortdurend zijn nabijheid.
Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij.
Geluk en genade volgen mij
alle dagen van mijn leven,
ik keer terug in het huis van de HEER
tot in lengte van dagen.
U wijst mij de weg naar het leven:
overvloedige vreugde in uw nabijheid,
voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde.
Ik vraag aan de HEER één ding,
het enige wat ik verlang:
wonen in het huis van de HEER
alle dagen van mijn leven,
om de liefde van de HEER te aanschouwen,
hem te ontmoeten in zijn tempel.
Dat wij in hem blijven en hij in ons, weten we doordat hij ons heeft laten delen in zijn Geest.
De HEER hoort de kreten van de rechtvaardigen,
hij bevrijdt hen uit de nood,
gebroken mensen is de HEER nabij,
hij redt wie zwaar wordt getroffen.
Zie uit naar de HEER en zijn macht,
zoek voortdurend zijn nabijheid.
Beter één dag in uw voorhoven
dan duizend dagen daarbuiten,
beter op de drempel van Gods huis
dan wonen in de tenten der goddelozen.
De HEER staat aan uw kant zolang u aan zijn kant staat. Als u hem zoekt, zal hij zich door u laten vinden, maar als u zich van hem afwendt, zal hij zich van u afwenden.
Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen.
Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug.
Moge de Heer van de vrede zelf u altijd en op elke wijze vrede geven. De Heer zij met u allen.
Moge de HEER, onze God, ons bijstaan, zoals hij onze voorouders heeft bijgestaan. Moge hij zich om ons blijven bekommeren en ons niet in de steek laten.
Veertig dagen en veertig nachten bleef Mozes daar bij de HEER, zonder te eten of te drinken. En hij schreef de tekst van het verbond, de tien geboden, op de platen.
Maar nu bent u, die eens ver weg was, in ​Christus​ ​Jezus​ dichtbij gekomen, door zijn ​bloed.
Genees de zieken die er zijn en zeg tegen hen: “Het ​koninkrijk van God​ heeft jullie bereikt.”
Tot slot, broeders en zusters, groet ik u. Beter uw leven, neem mijn vermaningen ter harte, wees eensgezind, leef in ​vrede​ met elkaar – dan zal de God van de ​liefde​ en de ​vrede​ met u zijn.

Lees meer

Deel met je vrienden!

Facebook
Google+
Twitter


Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Bijbeltekst van de dag
Maar nu bent u, die eens ver weg was, in ​Christus​ ​Jezus​ dichtbij gekomen, door zijn ​bloed.

efeziers 2:13
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
Email
E-mail
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Android
Android
Persoonlijk bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
>Lees meer...