...
DailyVerses.net
Deutsch | English | Español | Nederlands

27 Bijbelteksten over Vrede

'Moge de HEER u zegenen en u beschermen,
moge de HEER het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn,
moge de HEER u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.'
Gelukkig de vredestichters,
want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
Ik heb dit gezegd opdat jullie vrede vinden bij mij. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed: ik heb de wereld overwonnen.
Immers: Wie het leven liefheeft en gelukkig wil zijn, moet geen laster of leugens over zijn lippen laten komen, hij moet het kwaad uit de weg gaan en het goede doen, en voortdurend vrede nastreven.
Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet.
Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft; zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven.
In vrede leg ik mij neer
en meteen slaap ik in,
want u, HEER, laat mij wonen
in een vertrouwd en veilig huis.
Waar in vrede wordt gezaaid, brengt gerechtigheid haar vruchten voort voor hen die vrede stichten.
Laat in uw hart de vrede van Christus heersen, want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam. Wees ook dankbaar.
De standvastige is veilig bij u,
vrede is er voor wie op u vertrouwt.
Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft.
Beter een geduldig mens dan een vechtjas,
beter zelfbeheersing dan een stad veroveren.
Streef ernaar in vrede te leven met allen en leid een heilig leven; wie dat niet doet zal de Heer niet zien.
Barmhartigheid zij u, vrede en liefde, in overvloed.
De wijsheid van boven daarentegen is vóór alles zuiver, en verder vredelievend, mild en meegaand; ze is rijk aan ontferming en brengt niets dan goede vruchten voort, ze is onpartijdig en oprecht.
Een vermaning lijkt op het moment zelf geen vreugde te brengen, slechts verdriet, maar op den duur plukt wie erdoor gevormd is er de vruchten van: een leven in vrede en gerechtigheid.
Mijd het kwade, doe wat goed is,
streef naar vrede, jaag die na.
Doe alles wat ik u heb geleerd en overgedragen, wat ik u heb verteld en laten zien. Doe het, en de God van de vrede zal met u zijn.
Hoe welkom is de vreugdebode
die over de bergen komt aangesneld,
die vrede aankondigt en goed nieuws brengt,
die redding aankondigt en tegen Sion zegt:
'Je God is koning!'
Het strekt een mens tot eer om ruzie te vermijden,
een dwaas stort zich in een woordenstrijd.
Wat onze eigen natuur wil brengt de dood, maar wat de Geest wil brengt leven en vrede.
Groot is de vrede voor wie uw wet beminnen,
zij vinden geen hindernis op hun weg.
'Staak de strijd, en erken dat ik God ben,
verheven boven de volken, verheven boven de aarde.'
Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof en leven in vrede met God, door onze Heer Jezus Christus.
‘Eer aan God in de hoogste hemel
en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.’

Lees meer

Deel met je vrienden!

Facebook
Google+
Twitter


Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Bijbeltekst van de dag
Als de HEER het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers; als de HEER de stad niet bewaakt, vergeefs doet de wachter zijn ronde.

psalmen 127:1
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
Email
E-mail
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Android
Android
Persoonlijk bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
>Lees meer...