...
DailyVerses.net
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português

39 Bijbelteksten over het Hart

« 1-petrus 3:3-4 »
Uw schoonheid moet niet gelegen zijn in uiterlijkheden, zoals kunstig gevlochten haar, gouden sieraden of elegante kleding, maar in wat verborgen ligt in uw hart, in een zacht en stil gemoed. Dat is een onvergankelijk sieraad dat God kostbaar acht.
Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart,
het is de bron van je leven.
Moge hij geven wat uw hart verlangt,
en al uw plannen doen slagen.
Zoals water het gezicht weerspiegelt,
zo weerspiegelt het hart de mens.
Niets is zo onbetrouwbaar als het hart,
onverbeterlijk is het, wie zal het kennen?
Ik, de HEER, ben het die het hart doorgrondt,
die nieren toetst,
die ieder naar zijn levenswandel beloont,
aan ieder geeft wat hij verdient.
Jullie zullen mij zoeken en ook vinden, als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken.
Mogen liefde en trouw je nooit verlaten,
wind ze om je hals,
schrijf ze in je hart.
God en de mensen zullen je genegen zijn
en je zult waardering ondervinden.
Vertrouw op de HEER met heel je hart,
steun niet op eigen inzicht.
Denk aan hem bij alles wat je doet,
dan baant hij voor jou de weg.
Schep, o God, een zuiver hart in mij,
vernieuw mijn geest, maak mij standvastig.
Maar de HEER zei tegen Samuel: ‘Ga niet af op zijn voorkomen en zijn rijzige gestalte. Ik heb hem afgewezen. Het gaat niet om wat de mens ziet: de mens kijkt naar het uiterlijk, maar de HEER kijkt naar het hart.’
Zoek je geluk bij de HEER,
hij zal geven wat je hart verlangt.
Hij antwoordde: 'Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand.'
Laat ieder zo veel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang, want God heeft lief wie blijmoedig geeft.
Een vrolijk hart bevordert een goede gezondheid,
een sombere geest verzwakt het lichaam.
Mijn zoon, vergeet mijn lessen niet,
houd in je hart mijn richtlijnen vast.
Ze vermeerderen de dagen van je leven,
geven je vele jaren van geluk.
Een wijze doet wat hem geboden wordt,
een bedrieger komt ten val.
Met heel mijn hart heb ik u gezocht,
laat mij niet afdwalen van uw geboden.
Allen die uw hoop vestigt op de HEER:
wees sterk en houd moed.
Ik zal u loven met een oprecht hart
als ik uw rechtvaardige voorschriften leer.
Leer ons zo onze dagen te tellen
dat wijsheid ons hart vervult.
Ik verzeker jullie: als iemand tegen die berg zegt: “Kom van je plaats en stort je in zee,” en niet twijfelt in zijn hart, maar gelooft dat gebeuren zal wat hij zegt, dan zal het ook gebeuren.
Laten de woorden van mijn mond u behagen,
de overpeinzingen van mijn hart u bekoren,
HEER, mijn rots, mijn bevrijder.
Gelukkig wie zijn richtlijnen volgen,
hem zoeken met heel hun hart.
Uw richtlijnen zijn mijn eeuwig bezit,
ze zijn de vreugde van mijn hart.
Maar houd u altijd aan de geboden die hij u in zijn onderricht gegeven heeft: heb de HEER, uw God, lief en volg de weg die hij u wijst, leef zijn geboden na, wees hem toegedaan en dien hem met hart en ziel.
Bijbeltekst van de dag
matteus 5:15-16
Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
Email
E-mail
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Android
Android
Persoonlijk bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
>Lees meer...