DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Verdriet

 • Roepen zij, dan hoort de Here,
  en Hij redt hen uit al hun benauwdheden.
  De Here is nabij de gebrokenen van hart
  en Hij verlost de verslagenen van geest.
 • Want de Here zelf zal vóór u uit trekken, Hij zelf zal met u zijn, Hij zal u niet begeven en u niet verlaten; vrees niet en word niet verschrikt.
 • Zalig die treuren,
  want zij zullen vertroost worden.
 • Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.
 • Want een ogenblik duurt zijn toorn,
  een leven lang zijn welbehagen;
  des avonds vernacht het geween,
  tegen de morgen is er gejuich.
 • Want in veel wijsheid ligt veel verdriet, en als iemand kennis vermeerdert, vermeerdert hij smart.
 • Here, al mijn verlangen ligt voor U open,
  mijn zuchten is voor U niet verborgen.
 • Als bedroefd, maar altijd blijde; als arm, maar velen rijk makend; als niets hebbend en toch alles bezittend.
 • En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hen zijn, en Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.
 • Weer dus het verdriet uit uw hart en houd de kwalen weg van uw lichaam, want jeugd en jonkheid zijn ijdelheid.
 • Weest blijde met de blijden, weent met de wenenden.
 • Zij zullen niet meer hongeren en niet meer dorsten, ook zal de zon niet op hen vallen, noch enige hitte, want het Lam, dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en hen voeren naar waterbronnen des levens; en God zal alle tranen van hun ogen afwissen.
 • Maar ook nu nog luidt het woord des Heren: Bekeert u tot Mij met uw ganse hart, en met vasten en met geween en met rouwklacht.
 • Hoor mijn gebed, Here, en neem mijn hulpgeroep ter ore,
  zwijg niet bij mijn geween,
  want ik ben een vreemdeling bij U,
  een bijwoner gelijk al mijn vaderen.
 • Toen stond Job op, scheurde zijn mantel en schoor zijn hoofd; daarop wierp hij zich ter aarde, boog zich neer en zeide: Naakt ben ik uit de schoot mijner moeder gekomen, naakt zal ik daarheen wederkeren. De Here heeft gegeven, de Here heeft genomen, de naam des Heren zij geloofd.
 • De Here maakt de blinden ziende,
  de Here richt de gebogenen op,
  de Here heeft de rechtvaardigen lief.
 • Keer terug en zeg tot Hizkia, de vorst van mijn volk: zo zegt de Here, de God van uw vader David: Ik heb uw gebed gehoord. Ik heb uw tranen gezien; zie, Ik zal u gezond maken, op de derde dag zult gij opgaan naar het huis des Heren.
 • Een wijs zoon verheugt zijn vader,
  maar een dwaas zoon is een bekommering voor zijn moeder.
 • De wijnstok is verdord en de vijgeboom is verwelkt; granaatappelboom, ook palm en appelboom, alle bomen des velds zijn verdord. Voorwaar, de blijdschap is beschaamd van de mensenkinderen weggevlucht.
 • En bedroeft de heilige Geest Gods niet, door wie gij verzegeld zijt tegen de dag der verlossing.
 • Want de droefheid naar Gods wil brengt onberouwelijke inkeer tot heil, maar de droefheid der wereld brengt de dood.
 • Watervloed roept tot watervloed
  bij het gebruis uwer stromen;
  al uw baren en golven
  slaan over mij heen.

Bijbeltekst van de dag

Want duizend jaren zijn in uw ogen
als de dag van gisteren, wanneer hij voorbijgegaan is,
en als een nachtwake.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Wat gij ook doet, verricht uw werk van harte, als voor de Here en niet voor mensen; gij weet toch, dat gij van de Here tot vergelding de erfenis zult ontvangen. Gij dient Christus als heer.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie