DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Français | Italiano | Nederlands | Português | Slovenský | Suomi

22 Bijbelteksten over Zoeken

Dan zult gij Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij vraagt met uw ganse hart.
De Here is met u, zolang gij met Hem zijt; indien gij Hem zoekt, zal Hij Zich door u laten vinden; maar indien gij Hem verlaat, zal Hij u verlaten.
Vraagt naar de Here en zijn sterkte,
zoekt zijn aangezicht bestendig.
O God, Gij zijt mijn God, U zoek ik,
mijn ziel dorst naar U,
mijn vlees smacht naar U,
in een dor en dorstig land, zonder water.
Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden.
Verlustig u in de Here;
dan zal Hij u geven de wensen van uw hart.
Ik zocht de Here en Hij antwoordde mij,
Hij redde mij uit al mijn verschrikkingen.
Daarom vertrouwen op U wie uw naam kennen,
want Gij hebt nooit verlaten wie U zoeken, o Here.
Vraagt naar de Here en zijn sterkte,
zoekt zijn aangezicht bestendig.
Zoekt de Here, terwijl Hij Zich laat vinden;
roept Hem aan, terwijl Hij nabij is.
Want de Zoon des mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden.
Want zo zegt de Here tot het huis Israëls: Zoekt Mij en leeft.
Wie een vrouw vond, heeft iets goeds gevonden
en gunst van de Here verworven.
Welzalig zij, die zijn getuigenissen bewaren,
die Hem van ganser harte zoeken.
Jonge leeuwen lijden ontbering en honger,
maar wie de Here zoeken,
hebben geen gebrek aan enig goed.
Te raadplegen was Ik voor hen die naar Mij niet vroegen,
te vinden voor hen die Mij niet zochten;
Ik zeide tot een volk dat mijn naam niet aanriep:
Hier ben Ik, hier ben Ik.
Zoekt het goede en niet het kwade, opdat gij leeft en aldus de Here, de God der heerscharen, met u zij, gelijk gij zegt.
Here, Gij doorgrondt en kent mij;
Gij kent mijn zitten en mijn opstaan,
Gij verstaat van verre mijn gedachten.
Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht.
Maar zonder geloof is het onmogelijk (Hem) welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken.
Erken, dat de wijsheid zó is voor uw ziel.
Als gij haar gevonden hebt, dan is er toekomst
en uw verwachting wordt niet afgesneden.
Dan zal ik wandelen op ruime baan,
want ik zoek uw bevelen.
Bijbeltekst van de dag
Beter is een weinig in de vreze des Heren, dan een grote schat en onrust daarbij.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Persoonlijk Bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...