DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Zoeken

«Jullie zullen mij zoeken en ook vinden, als jullie mij tenminste met… Jeremia 29:13»
Dan zult gij Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij vraagt met uw ganse hart.Jullie zullen mij zoeken en ook vinden, als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken.
De Here is met u, zolang gij met Hem zijt; indien gij Hem zoekt, zal Hij Zich door u laten vinden; maar indien gij Hem verlaat, zal Hij u verlaten.De HEER staat aan uw kant zolang u aan zijn kant staat. Als u hem zoekt, zal hij zich door u laten vinden, maar als u zich van hem afwendt, zal hij zich van u afwenden.
Vraagt naar de Here en zijn sterkte, zoekt zijn aangezicht bestendig.Zie uit naar de HEER en zijn macht, zoek voortdurend zijn nabijheid.
O God, Gij zijt mijn God, U zoek ik, mijn ziel dorst naar U, mijn vlees smacht naar U, in een dor en dorstig land, zonder water.God, u bent mijn God, u zoek ik, naar u smacht mijn ziel, naar u hunkert mijn lichaam in een dor en dorstig land, zonder water.
Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden.Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan.
Verlustig u in de Here; dan zal Hij u geven de wensen van uw hart.Zoek je geluk bij de HEER, hij zal geven wat je hart verlangt.
Ik zocht de Here en Hij antwoordde mij, Hij redde mij uit al mijn verschrikkingen.Ik zocht de HEER en hij gaf antwoord, hij heeft mij van alle angst bevrijd.
Daarom vertrouwen op U wie uw naam kennen, want Gij hebt nooit verlaten wie U zoeken, o Here.Wie uw naam kent, kan op u vertrouwen, u verlaat niet wie u zoeken, HEER.
Zoekt de Here, terwijl Hij Zich laat vinden; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is.Zoek de HEER nu hij zich laat vinden, roep hem terwijl hij nabij is.
Vraagt naar de Here en zijn sterkte, zoekt zijn aangezicht bestendig.Zie uit naar de HEER en zijn macht, zoek voortdurend zijn nabijheid.
Want zo zegt de Here tot het huis Israëls: Zoekt Mij en leeft.Dit zegt de HEER tegen Israël: Zoek mij en leef!
Te raadplegen was Ik voor hen die naar Mij niet vroegen, te vinden voor hen die Mij niet zochten; Ik zeide tot een volk dat mijn naam niet aanriep: Hier ben Ik, hier ben Ik.Al vragen zij niet naar mij, toch laat ik me raadplegen, en al zoeken ze mij niet, toch laat ik me vinden. Al roept dit volk mijn naam niet aan, toch antwoord ik: ‘Hier ben ik, hier ben ik.’
Want de Zoon des mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden.De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was.
Welzalig zij, die zijn getuigenissen bewaren, die Hem van ganser harte zoeken.Gelukkig wie zijn richtlijnen volgen, hem zoeken met heel hun hart.
Jonge leeuwen lijden ontbering en honger, maar wie de Here zoeken, hebben geen gebrek aan enig goed.Jonge leeuwen lopen hongerig rond, wie de HEER zoekt, ontbreekt het aan niets.
Here, Gij doorgrondt en kent mij; Gij kent mijn zitten en mijn opstaan, Gij verstaat van verre mijn gedachten.HEER, u kent mij, u doorgrondt mij, u weet het als ik zit of sta, u doorziet van verre mijn gedachten.
Zoekt het goede en niet het kwade, opdat gij leeft en aldus de Here, de God der heerscharen, met u zij, gelijk gij zegt.Zoek het goede, niet het kwade. Dan zullen jullie leven, en dan zal de HEER, de God van de hemelse machten, met jullie zijn, zoals jullie altijd zeggen.
Wie een vrouw vond, heeft iets goeds gevonden en gunst van de Here verworven.Wie een vrouw gevonden heeft, heeft iets goeds gevonden, hij ontvangt de gunst van de HEER.
Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht.Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht.
Maar zonder geloof is het onmogelijk (Hem) welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken.Zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven; wie hem wil naderen moet immers geloven dat hij bestaat, en wie hem zoekt zal door hem worden beloond.
Erken, dat de wijsheid zó is voor uw ziel. Als gij haar gevonden hebt, dan is er toekomst en uw verwachting wordt niet afgesneden.Zie wijsheid als de honing voor je leven. Als je wijsheid vindt, heb je een toekomst, je hoop gaat niet verloren.
Dan zal ik wandelen op ruime baan, want ik zoek uw bevelen.Laat mij voortgaan op een ruime weg, want steeds zoek ik uw regels.

Bijbeltekst van de dag

Niet ons, o Here, niet ons,
maar uw naam geef eer,
om uw goedertierenheid, om uw trouw.

Willekeurige Bijbeltekst

Daar wij nu deze beloften bezitten, geliefden, laten wij ons reinigen van alle bezoedeling des vlezes en des geestes, en zo onze heiligheid volmaken in de vreze Gods.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie

Bijbeltekst van de dag

Niet ons, o Here, niet ons, maar uw naam geef eer, om uw goedertierenheid, om uw trouw.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...