DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over God

De Here, uw God, is in uw midden, een held, die verlost. Hij zal Zich over u met vreugde verblijden; Hij zal zwijgen in zijn liefde; Hij zal over u juichen met gejubel.De HEER, je God, zal in je midden zijn, Hij is de held die je bevrijdt. Hij zal vol blijdschap zijn, verheugd over jou, in zijn liefde zal Hij zwijgen, in zijn vreugde zal Hij over je jubelen.
Heb Ik u niet geboden: wees sterk en moedig? Sidder niet en word niet verschrikt, want de Here, uw God, is met u, overal waar gij gaat.Ik gebied je dus: wees vastberaden en standvastig, laat je door niets weerhouden of ontmoedigen, want waar je ook gaat, de HEER, je God, staat je bij.
Want Ik, de Here, uw God, grijp uw rechterhand vast; die tot u zeg: Vrees niet, Ik help u.Want Ik ben de HEER, je God, Ik neem je bij je rechterhand en zeg je: Wees niet bang, Ik zal je helpen.
En dan zult gij daar de Here, uw God, zoeken en Hem vinden, wanneer gij naar Hem vraagt met uw ganse hart en met uw ganse ziel.Maar ten slotte zult u de HEER, uw God, weer zoeken, en Hem ook vinden, als u Hem met hart en ziel zoekt.
Wie heb ik (nevens U) in de hemel? Nevens U begeer ik niets op aarde.Wie buiten U heb ik in de hemel? Naast U wens ik geen ander op aarde.
Ten dage dat ik vrees, vertrouw ik op U.In mijn bangste uur vertrouw ik op U.
O Here, Gij zijt mijn God, U zal ik verheffen, uw naam loven, want Gij hebt wonderen gedaan, raadsbesluiten uit een ver verleden in waarheid en trouw volvoerd.HEER, U bent mijn God. Hoog zal ik U prijzen, uw naam loven. Want wonderbaarlijk zijn uw daden, sinds mensenheugenis hebt U uw plannen uitgevoerd, trouw en betrouwbaar.
Want Gij zijt mijn steenrots en mijn vesting, en om uws naams wil zult Gij mij voeren en leiden.U bent mijn rots, mijn vesting, U zult mijn gids zijn, mij leiden, tot eer van uw naam.
Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft.Ik ben tegen alles bestand door Hem die mij kracht geeft.
Daarom zijt Gij groot, Here Here, want niemand is U gelijk en geen God is er behalve Gij naar al wat wij met onze oren gehoord hebben.Daarom bent U groot, HEER, mijn God. Het is zoals ons altijd is voorgehouden: zoals U is er geen, er bestaat geen andere god dan U.
Want elk huis wordt door iemand gebouwd, maar de bouwmeester van alles is God.Elk huis heeft een bouwer, maar God is de bouwer van alles.
Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad.Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft liefgehad.
Smaakt en ziet, dat de Here goed is; welzalig de man die bij Hem schuilt.Proef en geniet de goedheid van de HEER, gelukkig de mens die bij Hem schuilt.
En wij hebben de liefde onderkend en geloofd, die God jegens ons heeft. God is liefde, en wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem.Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in hem.
Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des Heren gaat over u op.Sta op en schitter, je licht is gekomen, over jou schijnt de luister van de HEER.
Dwaalt niet, God laat niet met Zich spotten. Want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten.Vergis u niet, God laat niet met zich spotten: wat een mens zaait, zal hij ook oogsten.
Want wie mij vindt, heeft het leven gevonden, hij heeft van de Here welgevallen verkregen.Want wie mij vindt, vindt het leven, en ontvangt de gunst van de HEER.
Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord van onze God houdt eeuwig stand.Het gras verdort en de bloem verwelkt, maar het woord van onze God houdt eeuwig stand.
Niemand heeft ooit God aanschouwd; indien wij elkander liefhebben, blijft God in ons en zijn liefde is in ons volmaakt geworden.Niemand heeft God ooit gezien. Maar als we elkaar liefhebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons tot volmaaktheid gekomen.
Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, luidt het woord des Heren.Mijn plannen zijn niet jullie plannen, en jullie wegen zijn niet mijn wegen – spreekt de HEER.
Er is niemand heilig gelijk de Here, want niemand is er buiten U, en er is geen rots gelijk onze God.Geen is er heilig als de HEER, er is geen andere god dan U, geen rots is er als onze God.
Ik heb tot de Here gezegd: Gij zijt mijn Here, ik heb geen goed buiten U.Ik zeg tot de HEER: ‘U bent mijn Heer, mijn geluk, niemand gaat U te boven.’
Indien iemand zegt: Ik heb God lief, doch zijn broeder haat, dan is hij een leugenaar; want wie zijn broeder, die hij gezien heeft, niet liefheeft, kan (ook) God, die hij niet gezien heeft, niet liefhebben.Als iemand zegt: ‘Ik heb God lief,’ maar hij haat zijn broeder of zuster, is hij een leugenaar. Want iemand kan onmogelijk God, die hij nooit gezien heeft, liefhebben als hij de ander, die hij wel ziet, niet liefheeft.
Vernedert u voor de Here, en Hij zal u verhogen.Verneder u voor de Heer, dan zal Hij u verheffen.
Zie, Ik, de Here, ben de God van al wat leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk zijn?Ik ben de HEER, de God van al wat leeft. Is er ook maar iets dat voor Mij onmogelijk is?

Verblijdt u in de Here te allen tijde! Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u!Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd.
Lees meer...

Bijbeltekst van de dag

Zie, God is mij een helper,
de Here is het, die mij schraagt.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Maar toetst alles en behoudt het goede.
Onthoudt u van alle soort van kwaad.
Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie