DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Bescherming

Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels.Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel.
Gij zijt mij een verberging, Gij bewaart mij voor benauwdheid, Gij omringt mij met jubelzangen van bevrijding. selaBij U ben ik veilig, U behoedt mij in de nood en omringt mij met gejuich van bevrijding. sela
God is ons een toevlucht en sterkte, ten zeerste bevonden een hulp in benauwdheden.God is voor ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in de nood.
Weest sterk en moedig, vreest niet en siddert niet voor hen, want de Here, uw God, zelf gaat met u; Hij zal u niet begeven en u niet verlaten.Wees vastberaden en standvastig. Wees niet bang en laat u niet afschrikken, want het is de HEER, uw God, die met u meegaat. Hij zal niet van uw zijde wijken en u niet verlaten.
Daarom kunnen wij met vertrouwen zeggen: De Here is mij een helper, ik zal niet vrezen; wat zou een mens mij doen?Zodat we vol vertrouwen kunnen zeggen: ‘De Heer is mijn helper, ik heb niets te vrezen. Wat zouden mensen mij kunnen doen?’
Elk wapen dat tegen u gesmeed wordt, zal niets uitrichten, en elke tong die zich voor het gericht tegen u keert, zult gij in het ongelijk stellen. Dit is het deel van de knechten des Heren en hun recht van Mijnentwege, luidt het woord des Heren.Maar elk wapen dat tegen jou wordt gesmeed zal machteloos zijn, en ieder die jou in een geding belastert zal zelf veroordeeld worden. Dit is het deel dat de dienaren van de HEER toekomt, dit is het recht dat Ik hun toeken – spreekt de HEER.
Ook gaaft Gij mij het schild uws heils, en uw rechterhand ondersteunde mij, uw nederbuigende goedheid maakte mij groot. Gij hebt mij ruimte gegeven voor mijn schreden, en mijn enkels wankelden niet.U was het schild dat mij redde, uw rechterhand ondersteunde mij, uw woord maakte mij sterk, U baande de weg voor mijn voeten, ik wankelde niet.
Bewaar mij, o God, want bij U schuil ik.Behoed mij, God, ik schuil bij u.
De Here zal voor u strijden, en gij zult stil zijn.De HEER zal voor u strijden, u hoeft zelf niets te doen.
De Here is met mij, ik zal niet vrezen; wat zou een mens mij doen?Met de HEER aan mijn zijde heb ik niets te vrezen, wat kunnen mensen mij doen?
Gij zijt mijn schuilplaats en mijn schild, ik hoop op uw woord.Bij U schuil ik, U bent mijn schild, in uw woord stel ik mijn hoop.
Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft.Ik ben tegen alles bestand door Hem die mij kracht geeft.
Tot de ouderdom ben Ik dezelfde en tot de grijsheid toe zal Ik u torsen; Ik heb het gedaan en Ik zal dragen, Ik zal torsen en redden.Tot in je ouderdom blijf Ik dezelfde, tot in je grijsheid zal Ik je steunen. Wat Ik gedaan heb, zal Ik blijven doen, Ik zal je steunen en beschermen.
Gods weg is volmaakt; des Heren woord is zuiver. Hij is een schild voor allen die bij Hem schuilen.Gods weg is volmaakt, het woord van de HEER is zuiver, een schild is Hij voor allen die bij Hem schuilen.
Ik echter bezing uw sterkte, des morgens jubel ik over uw goedertierenheid; want Gij waart mij een burcht, een toevlucht ten dage toen ik benauwd was.Maar ik, ik zal uw sterkte roemen, in de morgen uw trouw bezingen: U bent voor mij altijd een burcht geweest, een toevlucht in tijden van nood.
Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen des levens.Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, het is de bron van je leven.
Met zijn vlerken beschermt Hij u, en onder zijn vleugelen vindt gij een toevlucht; zijn trouw is schild en pantser.Hij zal je beschermen met zijn vleugels, onder zijn wieken vind je een toevlucht, zijn trouw is een schild en pantser.
Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn?Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn?
Maar Gij, Here, zijt een schild dat mij dekt, mijn eer, en die mijn hoofd opheft.U, HEER, bent een schild om mij heen, U bent mijn eer, U houdt mij staande.
Ik stel mij de Here bestendig voor ogen; omdat Hij aan mijn rechterhand staat, wankel ik niet.Steeds houd ik de HEER voor ogen, met Hem aan mijn zijde wankel ik niet.
Of meent gij, dat Ik mijn Vader niet kan aanroepen en Hij zal Mij terstond meer dan twaalf legioenen engelen terzijde stellen?Je weet toch dat Ik mijn Vader maar te hulp hoef te roepen of Hij stelt Mij onmiddellijk meer dan twaalf legioenen engelen ter beschikking.
Het is beter bij de Here te schuilen dan op mensen te vertrouwen.Beter te schuilen bij de HEER dan te vertrouwen op mensen.
Alle woord Gods is gelouterd; hun die bij Hem schuilen, is Hij ten schild.Elk woord van God is getoetst, Hij is een schild voor wie bij Hem hun toevlucht zoeken.
De naam des Heren is een sterke toren; de rechtvaardige ijlt daarheen en is onaantastbaar.De naam van de HEER is een sterke toren, de rechtvaardige snelt erheen, en is veilig.
Want wie is God behalve de Here, wie is een rots buiten onze God?Wie anders is God dan de HEER, wie anders een rots dan onze God?

De Here is goed, een sterkte ten dage der benauwdheid; Hij kent hen die bij Hem schuilen.De HEER is goed, een vesting in tijden van nood, Hij kent wie bij Hem schuilen.
Lees meer...

Bijbeltekst van de dag

Een pad ten leven is hij, die de vermaning in acht neemt,
maar wie de terechtwijzing veracht, doet dwalen.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

En dit is de vrijmoedigheid, die wij tegenover Hem hebben, dat Hij, indien wij iets bidden naar zijn wil, ons verhoort.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie