DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Bescherming

«Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen… Efeziërs 6:11»
Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels.Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel.
Gij zijt mij een verberging, Gij bewaart mij voor benauwdheid, Gij omringt mij met jubelzangen van bevrijding. selaBij u ben ik veilig, u behoedt mij in de nood en omringt mij met gejuich van bevrijding. sela
God is ons een toevlucht en sterkte, ten zeerste bevonden een hulp in benauwdheden.God is voor ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in de nood.
Weest sterk en moedig, vreest niet en siddert niet voor hen, want de Here, uw God, zelf gaat met u; Hij zal u niet begeven en u niet verlaten.Wees vastberaden en standvastig. Er is geen enkele reden om bang voor hen te zijn, want het is de HEER, uw God, die met u meegaat. Hij zal niet van uw zijde wijken en u niet verlaten.
Daarom kunnen wij met vertrouwen zeggen: De Here is mij een helper, ik zal niet vrezen; wat zou een mens mij doen?Zodat we vol vertrouwen kunnen zeggen: 'De Heer is mijn helper, ik heb niets te vrezen. Wat zouden mensen mij kunnen doen?'
Elk wapen dat tegen u gesmeed wordt, zal niets uitrichten, en elke tong die zich voor het gericht tegen u keert, zult gij in het ongelijk stellen. Dit is het deel van de knechten des Heren en hun recht van Mijnentwege, luidt het woord des Heren.Maar elk wapen dat tegen jou wordt gesmeed zal machteloos zijn, en ieder die jou in een geding belastert zal zelf veroordeeld worden. Dit is het deel dat de dienaren van de HEER toekomt, dit is het recht dat ik hun toeken – spreekt de HEER.
Ook gaaft Gij mij het schild uws heils, en uw rechterhand ondersteunde mij, uw nederbuigende goedheid maakte mij groot. Gij hebt mij ruimte gegeven voor mijn schreden, en mijn enkels wankelden niet.U was het schild dat mij redde, uw rechterhand ondersteunde mij, uw woord maakte mij sterk, u baande de weg voor mijn voeten, ik wankelde niet.
Bewaar mij, o God, want bij U schuil ik.Behoed mij, God, ik schuil bij u.
De Here zal voor u strijden, en gij zult stil zijn.De HEER zal voor u strijden, u hoeft zelf niets te doen.
De Here is met mij, ik zal niet vrezen; wat zou een mens mij doen?Met de HEER aan mijn zijde heb ik niets te vrezen, wat kunnen mensen mij doen?
Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft.Ik ben tegen alles bestand door hem die mij kracht geeft.
Gij zijt mijn schuilplaats en mijn schild, ik hoop op uw woord.Bij u schuil ik, u bent mijn schild, in uw woord stel ik mijn hoop.
Tot de ouderdom ben Ik dezelfde en tot de grijsheid toe zal Ik u torsen; Ik heb het gedaan en Ik zal dragen, Ik zal torsen en redden.Tot in je ouderdom blijf ik dezelfde, tot in je grijsheid zal ik je steunen. Wat ik gedaan heb, zal ik blijven doen, ik zal je steunen en beschermen.
Gods weg is volmaakt; des Heren woord is zuiver. Hij is een schild voor allen die bij Hem schuilen.Gods weg is volmaakt, het woord van de HEER is zuiver, een schild is hij voor allen die bij hem schuilen.
Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen des levens.Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, het is de bron van je leven.
Ik echter bezing uw sterkte, des morgens jubel ik over uw goedertierenheid; want Gij waart mij een burcht, een toevlucht ten dage toen ik benauwd was.Maar ik, ik zal uw sterkte roemen, in de morgen uw trouw bezingen: u bent voor mij altijd een burcht geweest, een toevlucht in tijden van nood.
Maar Gij, Here, zijt een schild dat mij dekt, mijn eer, en die mijn hoofd opheft.U, HEER, bent een schild om mij heen, u bent mijn eer, u houdt mij staande.
Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn?Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn?
Ik stel mij de Here bestendig voor ogen; omdat Hij aan mijn rechterhand staat, wankel ik niet.Steeds houd ik de HEER voor ogen, met hem aan mijn zijde wankel ik niet.
Het is beter bij de Here te schuilen dan op mensen te vertrouwen.Beter te schuilen bij de HEER dan te vertrouwen op mensen.
Alle woord Gods is gelouterd; hun die bij Hem schuilen, is Hij ten schild.Elk woord van God is getoetst, hij is een schild voor wie bij hem hun toevlucht zoeken.
De naam des Heren is een sterke toren; de rechtvaardige ijlt daarheen en is onaantastbaar.De naam van de HEER is een sterke toren, de rechtvaardige snelt erheen, en is veilig.
Leert goed te doen, tracht naar recht, houdt de geweldenaar in toom, doet recht aan de wees, verdedigt de rechtszaak der weduwe.Leer goed te doen. Zoek het recht, houd tirannen in toom, bied wezen bescherming, sta weduwen bij.
De Here verlost de ziel van zijn knechten, allen die bij Hem schuilen, zullen niet boeten.De HEER redt het leven van zijn dienaren, nooit zal boeten wie schuilt bij hem.
Want wie is God behalve de Here, wie is een rots buiten onze God?Wie anders is God dan de HEER, wie anders een rots dan onze God?

Of meent gij, dat Ik mijn Vader niet kan aanroepen en Hij zal Mij terstond meer dan twaalf legioenen engelen terzijde stellen?Weet je niet dat ik mijn Vader maar te hulp hoef te roepen en dat hij mij dan onmiddellijk meer dan twaalf legioenen engelen ter beschikking zou stellen?
Vorige12Volgende

Bijbeltekst van de dag

Talrijk zijn de rampen van de rechtvaardige, maar uit die alle redt hem de Here.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...