DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Bescherming

«Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen… Efeziërs 6:11»
Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel.Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel.
U bent mijn schuilplaats, U beschermt mij voor benauwdheid, U omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. SelaBij u ben ik veilig, u behoedt mij in de nood en omringt mij met gejuich van bevrijding. sela
God is ons een toevlucht en kracht; Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden.God is voor ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in de nood.
Wees sterk en moedig, wees niet bevreesd en schrik niet voor hen terug, want het is de HEERE, uw God, Die met u meegaat. Hij zal u niet loslaten en u niet verlaten.Wees vastberaden en standvastig. Er is geen enkele reden om bang voor hen te zijn, want het is de HEER, uw God, die met u meegaat. Hij zal niet van uw zijde wijken en u niet verlaten.
Daarom zeggen wij met goede moed: De Heere is voor mij een Helper en ik zal niet vrezen. Wat zal een mens mij doen?Zodat we vol vertrouwen kunnen zeggen: 'De Heer is mijn helper, ik heb niets te vrezen. Wat zouden mensen mij kunnen doen?'
Elk wapentuig dat tegen u wordt vervaardigd, zal niets uitrichten, en elke tong die in het gericht tegen u opstaat, zult u schuldig verklaren. Dit is het erfelijk bezit van de dienaren van de HEERE, en hun gerechtigheid is uit Mij, spreekt de HEERE.Maar elk wapen dat tegen jou wordt gesmeed zal machteloos zijn, en ieder die jou in een geding belastert zal zelf veroordeeld worden. Dit is het deel dat de dienaren van de HEER toekomt, dit is het recht dat ik hun toeken – spreekt de HEER.
Ook hebt U mij het schild van Uw heil gegeven, Uw rechterhand heeft mij ondersteund, Uw zachtmoedigheid heeft mij groot gemaakt. U hebt mijn voetstappen onder mij ruimte gegeven, mijn enkels hebben niet gewankeld.U was het schild dat mij redde, uw rechterhand ondersteunde mij, uw woord maakte mij sterk, u baande de weg voor mijn voeten, ik wankelde niet.
Bewaar mij, o God, want ik heb tot U de toevlucht genomen.Behoed mij, God, ik schuil bij u.
De HEERE zal voor u strijden, en ú moet stil zijn.De HEER zal voor u strijden, u hoeft zelf niets te doen.
De HEERE is bij mij, ik ben niet bevreesd. Wat kan een mens mij doen?Met de HEER aan mijn zijde heb ik niets te vrezen, wat kunnen mensen mij doen?
U bent mijn schuilplaats en mijn schild, op Uw woord heb ik gehoopt.Bij u schuil ik, u bent mijn schild, in uw woord stel ik mijn hoop.
Alle dingen kan ik aan door Christus, Die mij kracht geeft.Ik ben tegen alles bestand door hem die mij kracht geeft.
Tot uw ouderdom toe zal Ik Dezelfde zijn, ja, tot uw grijsheid toe zal Ík u dragen; Ík heb het gedaan en Ík zal u opnemen, Ík zal dragen en redden.Tot in je ouderdom blijf ik dezelfde, tot in je grijsheid zal ik je steunen. Wat ik gedaan heb, zal ik blijven doen, ik zal je steunen en beschermen.
Gods weg is volmaakt, het woord van de HEERE is gelouterd, Hij is een schild voor allen die tot Hem de toevlucht nemen.Gods weg is volmaakt, het woord van de HEER is zuiver, een schild is hij voor allen die bij hem schuilen.
Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is, want daaruit zijn de uitingen van het leven.Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, het is de bron van je leven.
Ik echter zal van Uw macht zingen en 's morgens vrolijk zingen van Uw goedertierenheid. Want U bent voor mij een veilige vesting geweest, een toevlucht in de dagen dat angst mij benauwde.Maar ik, ik zal uw sterkte roemen, in de morgen uw trouw bezingen: u bent voor mij altijd een burcht geweest, een toevlucht in tijden van nood.
U echter, HEERE, bent een schild voor mij, mijn eer; U heft mijn hoofd omhoog.U, HEER, bent een schild om mij heen, u bent mijn eer, u houdt mij staande.
Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn?
Ik stel mij de HEERE voortdurend voor ogen; omdat Hij aan mijn rechterhand is, wankel ik niet.Steeds houd ik de HEER voor ogen, met hem aan mijn zijde wankel ik niet.
Het is beter tot de HEERE de toevlucht te nemen dan op de mensen te vertrouwen.Beter te schuilen bij de HEER dan te vertrouwen op mensen.
Ieder woord van God is gelouterd, Hij is een schild voor hen die tot Hem de toevlucht nemen.Elk woord van God is getoetst, hij is een schild voor wie bij hem hun toevlucht zoeken.
De Naam van de HEERE is een sterke toren, een rechtvaardige snelt daarheen en wordt in een veilige vesting gezet.De naam van de HEER is een sterke toren, de rechtvaardige snelt erheen, en is veilig.
Want wie is God, behalve de HEERE? Wie is een rots dan alleen onze God?Wie anders is God dan de HEER, wie anders een rots dan onze God?
Of denkt u dat Ik Mijn Vader nu niet kan bidden, en Hij zal Mij meer dan twaalf legioenen engelen ter beschikking stellen?Weet je niet dat ik mijn Vader maar te hulp hoef te roepen en dat hij mij dan onmiddellijk meer dan twaalf legioenen engelen ter beschikking zou stellen?
De HEERE verlost de ziel van Zijn dienaren; allen die tot Hem de toevlucht nemen, worden niet schuldig verklaard.De HEER redt het leven van zijn dienaren, nooit zal boeten wie schuilt bij hem.

Leer goed te doen, zoek het recht! Help de verdrukte, doe de wees recht, bepleit de rechtszaak van de weduwe!Leer goed te doen. Zoek het recht, houd tirannen in toom, bied wezen bescherming, sta weduwen bij.
Vorige12Volgende

Bijbeltekst van de dag

En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God, dat Hij ons verhoort, telkens als wij iets bidden naar Zijn wil.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...