DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Vriendschap

Een vriend is je altijd toegedaan, je broer is geboren om te helpen in tijden van nood.Een vriend heeft te allen tijde lief, maar een broeder wordt voor de nood geboren.
Wie veel vrienden heeft, raakt snel geruïneerd, een echte vriend is meer waard dan een broer.Veel makkers strekken een mens tot ongeluk, maar soms is een vriend aanhankelijker dan een broeder.
Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden.Niemand heeft grotere liefde, dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden.
Wanneer twee vrienden samen zijn en een van beiden valt, helpt de ander hem weer overeind, maar wie alleen is en ten val komt is beklagenswaardig, want hij heeft niemand die hem op de been helpt.Want, indien zij vallen, dan richt de een de ander weer op; maar wee de éne, die valt zonder dat een metgezel hem opricht!
Hoe goed is het, hoe heerlijk als broeders bijeen te wonen!Ziet, hoe goed en hoe liefelijk is het, als broeders ook tezamen wonen.
Wie fouten toedekt, streeft vriendschap na, wie ze telkens oprakelt, verliest zijn vrienden.Wie een overtreding bedekt, jaagt liefde na; maar wie een zaak ophaalt, brengt scheiding tussen vrienden.
Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God.Geliefden, laten wij elkander liefhebben, want de liefde is uit God; en een ieder, die liefheeft, is uit God geboren en kent God.
En iemand die alleen is kan zich niet verdedigen wanneer hij aangevallen wordt, maar met zijn tweeën houd je stand. Een koord dat uit drie strengen is gevlochten, is niet snel stuk te trekken.Kan iemand er één overweldigen, twee zullen tegenover hem kunnen standhouden; en een drievoudig snoer wordt niet spoedig verbroken.
Een vals karakter zaait voortdurend tweedracht, een lasteraar drijft vrienden uit elkaar.Een valsaard veroorzaakt twist, een lasteraar brengt scheiding tussen vrienden.
Wie zich bekommert om een vriend in nood toont zijn eerbied voor de Ontzagwekkende.Wie zijn vriend medelijden onthoudt, die verzaakt de vreze des Almachtigen.
Zoals men ijzer scherpt met ijzer, zo scherpt een mens zijn medemens.Zoals men ijzer met ijzer scherpt, zo scherpt de ene mens de ander.
We hebben dan ook dit gebod van Hem gekregen: wie God liefheeft, moet ook de ander liefhebben.En dit gebod hebben wij van Hem: Wie God liefheeft, moet ook zijn broeder liefhebben.
Je kunt beter met zijn tweeën dan alleen zijn, want samen zwoegen loont.Twee zijn beter dan één, omdat zij een goede beloning hebben bij hun zwoegen.
Maar vergis u niet: slecht gezelschap bederft goede zeden.Misleidt uzelf niet; slechte omgang bederft goede zeden.
Houd een vriend in ere, ook die van je vader, ga niet naar je broer als je problemen hebt; een vriend in de buurt is beter dan een broer ver weg.Laat uw vriend en de vriend van uw vader niet in de steek, maar betreed het huis van uw broeder niet ten dage van uw ongeluk. Beter een buur dichtbij dan een broeder veraf.
Want ik verlang ernaar u te ontmoeten en u te laten delen in een geestelijke gave, om u te sterken, of liever, om door elkaar bemoedigd te worden: ik door uw geloof en u door het mijne.Want ik verlang u te zien om u enige geestelijke gave mede te delen tot uw versterking, dat is te zeggen: onder u mede bemoedigd te worden door elkanders geloof, van u zowel als van mij.
Trouwelozen! Beseft u dan niet dat vriendschap met de wereld vijandschap jegens God betekent? Wie bevriend wil zijn met de wereld, maakt zich tot vijand van God.Overspeligen, weet gij niet, dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dus een vriend der wereld wil zijn, wordt metterdaad een vijand van God.
God geeft eenzamen een thuis en gevangenen vrijheid en voorspoed. Maar opstandigen zullen wonen op dorre grond.God, die eenzamen in een huisgezin doet wonen, die gevangenen uitleidt in voorspoed; doch weerspannigen wonen in een dor land.

Bijbeltekst van de dag

God heeft de macht u te overstelpen met al zijn gaven, zodat u altijd en in alle opzichten voldoende voor uzelf hebt en ook nog ruimschoots kunt bijdragen aan allerlei goed werk.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Wij kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden, in de zekerheid dat Hij naar ons luistert als we Hem iets vragen dat in overeenstemming is met zijn wil.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie