DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over God

De HEER, je God, zal in je midden zijn, Hij is de held die je bevrijdt. Hij zal vol blijdschap zijn, verheugd over jou, in zijn liefde zal Hij zwijgen, in zijn vreugde zal Hij over je jubelen.De Here, uw God, is in uw midden, een held, die verlost. Hij zal Zich over u met vreugde verblijden; Hij zal zwijgen in zijn liefde; Hij zal over u juichen met gejubel.
Ik gebied je dus: wees vastberaden en standvastig, laat je door niets weerhouden of ontmoedigen, want waar je ook gaat, de HEER, je God, staat je bij.Heb Ik u niet geboden: wees sterk en moedig? Sidder niet en word niet verschrikt, want de Here, uw God, is met u, overal waar gij gaat.
Want Ik ben de HEER, je God, Ik neem je bij je rechterhand en zeg je: Wees niet bang, Ik zal je helpen.Want Ik, de Here, uw God, grijp uw rechterhand vast; die tot u zeg: Vrees niet, Ik help u.
Maar ten slotte zult u de HEER, uw God, weer zoeken, en Hem ook vinden, als u Hem met hart en ziel zoekt.En dan zult gij daar de Here, uw God, zoeken en Hem vinden, wanneer gij naar Hem vraagt met uw ganse hart en met uw ganse ziel.
Wie buiten U heb ik in de hemel? Naast U wens ik geen ander op aarde.Wie heb ik (nevens U) in de hemel? Nevens U begeer ik niets op aarde.
In mijn bangste uur vertrouw ik op U.Ten dage dat ik vrees, vertrouw ik op U.
HEER, U bent mijn God. Hoog zal ik U prijzen, uw naam loven. Want wonderbaarlijk zijn uw daden, sinds mensenheugenis hebt U uw plannen uitgevoerd, trouw en betrouwbaar.O Here, Gij zijt mijn God, U zal ik verheffen, uw naam loven, want Gij hebt wonderen gedaan, raadsbesluiten uit een ver verleden in waarheid en trouw volvoerd.
U bent mijn rots, mijn vesting, U zult mijn gids zijn, mij leiden, tot eer van uw naam.Want Gij zijt mijn steenrots en mijn vesting, en om uws naams wil zult Gij mij voeren en leiden.
Ik ben tegen alles bestand door Hem die mij kracht geeft.Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft.
Daarom bent U groot, HEER, mijn God. Het is zoals ons altijd is voorgehouden: zoals U is er geen, er bestaat geen andere god dan U.Daarom zijt Gij groot, Here Here, want niemand is U gelijk en geen God is er behalve Gij naar al wat wij met onze oren gehoord hebben.
Elk huis heeft een bouwer, maar God is de bouwer van alles.Want elk huis wordt door iemand gebouwd, maar de bouwmeester van alles is God.
Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft liefgehad.Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad.
Proef en geniet de goedheid van de HEER, gelukkig de mens die bij Hem schuilt.Smaakt en ziet, dat de Here goed is; welzalig de man die bij Hem schuilt.
Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in hem.En wij hebben de liefde onderkend en geloofd, die God jegens ons heeft. God is liefde, en wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem.
Sta op en schitter, je licht is gekomen, over jou schijnt de luister van de HEER.Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des Heren gaat over u op.
Vergis u niet, God laat niet met zich spotten: wat een mens zaait, zal hij ook oogsten.Dwaalt niet, God laat niet met Zich spotten. Want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten.
Want wie mij vindt, vindt het leven, en ontvangt de gunst van de HEER.Want wie mij vindt, heeft het leven gevonden, hij heeft van de Here welgevallen verkregen.
Mijn plannen zijn niet jullie plannen, en jullie wegen zijn niet mijn wegen – spreekt de HEER.Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, luidt het woord des Heren.
Niemand heeft God ooit gezien. Maar als we elkaar liefhebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons tot volmaaktheid gekomen.Niemand heeft ooit God aanschouwd; indien wij elkander liefhebben, blijft God in ons en zijn liefde is in ons volmaakt geworden.
Het gras verdort en de bloem verwelkt, maar het woord van onze God houdt eeuwig stand.Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord van onze God houdt eeuwig stand.
Geen is er heilig als de HEER, er is geen andere god dan U, geen rots is er als onze God.Er is niemand heilig gelijk de Here, want niemand is er buiten U, en er is geen rots gelijk onze God.
Als iemand zegt: ‘Ik heb God lief,’ maar hij haat zijn broeder of zuster, is hij een leugenaar. Want iemand kan onmogelijk God, die hij nooit gezien heeft, liefhebben als hij de ander, die hij wel ziet, niet liefheeft.Indien iemand zegt: Ik heb God lief, doch zijn broeder haat, dan is hij een leugenaar; want wie zijn broeder, die hij gezien heeft, niet liefheeft, kan (ook) God, die hij niet gezien heeft, niet liefhebben.
Ik zeg tot de HEER: ‘U bent mijn Heer, mijn geluk, niemand gaat U te boven.’Ik heb tot de Here gezegd: Gij zijt mijn Here, ik heb geen goed buiten U.
Verneder u voor de Heer, dan zal Hij u verheffen.Vernedert u voor de Here, en Hij zal u verhogen.
Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd.Verblijdt u in de Here te allen tijde! Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u!

Ik ben de HEER, de God van al wat leeft. Is er ook maar iets dat voor Mij onmogelijk is?Zie, Ik, de Here, ben de God van al wat leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk zijn?
Lees meer...

Bijbeltekst van de dag

Ik zal U loven met een oprecht hart
als ik uw rechtvaardige voorschriften leer.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Een mens stippelt zijn weg uit,
de HEER bepaalt de richting die hij gaat.
Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie