DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over God

De HEER, je God, zal in je midden zijn, Hij is de held die je bevrijdt. Hij zal vol blijdschap zijn, verheugd over jou, in zijn liefde zal Hij zwijgen, in zijn vreugde zal Hij over je jubelen.De HEERE, uw God, is in uw midden, een Held, Die verlossen zal. Hij zal Zich over u verheugen met blijdschap. Hij zal zwijgen in Zijn liefde. Hij zal Zich over u verblijden met gejuich.
Ik gebied je dus: wees vastberaden en standvastig, laat je door niets weerhouden of ontmoedigen, want waar je ook gaat, de HEER, je God, staat je bij.Heb Ik het u niet geboden? Wees sterk en moedig, schrik niet en wees niet ontsteld, want de HEERE, uw God, is met u, overal waar u heen gaat.
Want Ik ben de HEER, je God, Ik neem je bij je rechterhand en zeg je: Wees niet bang, Ik zal je helpen.Want Ik ben de HEERE, uw God, Die uw rechterhand vastgrijpt en tegen u zegt: Wees niet bevreesd, Ik help u.
Maar ten slotte zult u de HEER, uw God, weer zoeken, en Hem ook vinden, als u Hem met hart en ziel zoekt.Dan zult u daar de HEERE, uw God, zoeken en u zult Hem vinden, als u Hem met heel uw hart en met heel uw ziel zoekt.
Wie buiten U heb ik in de hemel? Naast U wens ik geen ander op aarde.Wie heb ik behalve U in de hemel? Naast U vind ik nergens vreugde in op de aarde.
In mijn bangste uur vertrouw ik op U.Op de dag dat ik vrees, vertrouw ík op U.
HEER, U bent mijn God. Hoog zal ik U prijzen, uw naam loven. Want wonderbaarlijk zijn uw daden, sinds mensenheugenis hebt U uw plannen uitgevoerd, trouw en betrouwbaar.HEERE, U bent mijn God, ik zal U roemen, Uw Naam loof ik. Want U hebt wonderen gedaan. Uw raadsbesluiten zijn van oudsher vast en zeker.
U bent mijn rots, mijn vesting, U zult mijn gids zijn, mij leiden, tot eer van uw naam.Want U bent mijn rots en mijn burcht! Wijs mij dan de weg en leid mij zachtjes, omwille van Uw Naam.
Ik ben tegen alles bestand door Hem die mij kracht geeft.Alle dingen kan ik aan door Christus, Die mij kracht geeft.
Daarom bent U groot, HEER, mijn God. Het is zoals ons altijd is voorgehouden: zoals U is er geen, er bestaat geen andere god dan U.Daarom bent U groot, Heere God, want er is niemand zoals U, en er is geen God dan U alleen, zoals blijkt uit alles wat wij met onze eigen oren gehoord hebben.
Elk huis heeft een bouwer, maar God is de bouwer van alles.Immers, elk huis wordt door iemand gebouwd, maar Hij Die dit alles gebouwd heeft, is God.
Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft liefgehad.Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft.
Proef en geniet de goedheid van de HEER, gelukkig de mens die bij Hem schuilt.Proef en zie dat de HEERE goed is; welzalig de man die tot Hem de toevlucht neemt.
Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in hem.En wij hebben de liefde die God tot ons heeft, gekend en geloofd. God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God, en God in hem.
Sta op en schitter, je licht is gekomen, over jou schijnt de luister van de HEER.Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de HEERE gaat over u op.
Vergis u niet, God laat niet met zich spotten: wat een mens zaait, zal hij ook oogsten.Dwaal niet: God laat niet met Zich spotten, want wat de mens zaait, zal hij ook oogsten.
Want wie mij vindt, vindt het leven, en ontvangt de gunst van de HEER.Want wie Mij vindt, vindt het leven en verkrijgt de goedgunstigheid van de HEERE.
Het gras verdort en de bloem verwelkt, maar het woord van onze God houdt eeuwig stand.Het gras verdort, de bloem valt af, maar het Woord van onze God bestaat voor eeuwig.
Mijn plannen zijn niet jullie plannen, en jullie wegen zijn niet mijn wegen – spreekt de HEER.Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de HEERE.
Niemand heeft God ooit gezien. Maar als we elkaar liefhebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons tot volmaaktheid gekomen.Niemand heeft ooit God gezien. Als wij elkaar liefhebben, blijft God in ons en is Zijn liefde in ons volmaakt geworden.
Geen is er heilig als de HEER, er is geen andere god dan U, geen rots is er als onze God.Er is niemand zo heilig als de HEERE, want er is niemand buiten U, en er is geen rotssteen als onze God.
Ik zeg tot de HEER: ‘U bent mijn Heer, mijn geluk, niemand gaat U te boven.’Mijn ziel, u hebt tegen de HEERE gezegd: U bent de Heere; mijn goedheid is niet voor U.
Als iemand zegt: ‘Ik heb God lief,’ maar hij haat zijn broeder of zuster, is hij een leugenaar. Want iemand kan onmogelijk God, die hij nooit gezien heeft, liefhebben als hij de ander, die hij wel ziet, niet liefheeft.Als iemand zou zeggen: Ik heb God lief, en hij zou zijn broeder haten, dan is hij een leugenaar. Want wie zijn broeder, die hij ziet, niet liefheeft, hoe kan hij God liefhebben, Die hij niet gezien heeft?
Verneder u voor de Heer, dan zal Hij u verheffen.Verneder u voor de Heere, en Hij zal u verhogen.
Ik ben de HEER, de God van al wat leeft. Is er ook maar iets dat voor Mij onmogelijk is?Zie, Ik ben de HEERE, de God van alle vlees. Zou ook maar iets voor Mij te wonderlijk zijn?

Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd.Verblijd u altijd in de Heere; ik zeg het opnieuw: Verblijd u.
Lees meer...

Bijbeltekst van de dag

Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Vraag vol vertrouwen, zonder enige twijfel. Twijfelaars zijn als de golven in zee, die door de wind nu eens de ene en dan weer de andere kant op worden geblazen.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie