DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Bescherming

Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel.Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel.
Bij U ben ik veilig, U behoedt mij in de nood en omringt mij met gejuich van bevrijding. selaU bent mijn schuilplaats, U beschermt mij voor benauwdheid, U omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. Sela
God is voor ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in de nood.God is ons een toevlucht en kracht; Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden.
Wees vastberaden en standvastig. Wees niet bang en laat u niet afschrikken, want het is de HEER, uw God, die met u meegaat. Hij zal niet van uw zijde wijken en u niet verlaten.Wees sterk en moedig, wees niet bevreesd en schrik niet voor hen terug, want het is de HEERE, uw God, Die met u meegaat. Hij zal u niet loslaten en u niet verlaten.
Zodat we vol vertrouwen kunnen zeggen: ‘De Heer is mijn helper, ik heb niets te vrezen. Wat zouden mensen mij kunnen doen?’Daarom zeggen wij met goede moed: De Heere is voor mij een Helper en ik zal niet vrezen. Wat zal een mens mij doen?
Maar elk wapen dat tegen jou wordt gesmeed zal machteloos zijn, en ieder die jou in een geding belastert zal zelf veroordeeld worden. Dit is het deel dat de dienaren van de HEER toekomt, dit is het recht dat Ik hun toeken – spreekt de HEER.Elk wapentuig dat tegen u wordt vervaardigd, zal niets uitrichten, en elke tong die in het gericht tegen u opstaat, zult u schuldig verklaren. Dit is het erfelijk bezit van de dienaren van de HEERE, en hun gerechtigheid is uit Mij, spreekt de HEERE.
U was het schild dat mij redde, uw rechterhand ondersteunde mij, uw woord maakte mij sterk, U baande de weg voor mijn voeten, ik wankelde niet.Ook hebt U mij het schild van Uw heil gegeven, Uw rechterhand heeft mij ondersteund, Uw zachtmoedigheid heeft mij groot gemaakt. U hebt mijn voetstappen onder mij ruimte gegeven, mijn enkels hebben niet gewankeld.
Behoed mij, God, ik schuil bij u.Bewaar mij, o God, want ik heb tot U de toevlucht genomen.
De HEER zal voor u strijden, u hoeft zelf niets te doen.De HEERE zal voor u strijden, en ú moet stil zijn.
Met de HEER aan mijn zijde heb ik niets te vrezen, wat kunnen mensen mij doen?De HEERE is bij mij, ik ben niet bevreesd. Wat kan een mens mij doen?
Bij U schuil ik, U bent mijn schild, in uw woord stel ik mijn hoop.U bent mijn schuilplaats en mijn schild, op Uw woord heb ik gehoopt.
Ik ben tegen alles bestand door Hem die mij kracht geeft.Alle dingen kan ik aan door Christus, Die mij kracht geeft.
Tot in je ouderdom blijf Ik dezelfde, tot in je grijsheid zal Ik je steunen. Wat Ik gedaan heb, zal Ik blijven doen, Ik zal je steunen en beschermen.Tot uw ouderdom toe zal Ik Dezelfde zijn, ja, tot uw grijsheid toe zal Ík u dragen; Ík heb het gedaan en Ík zal u opnemen, Ík zal dragen en redden.
Gods weg is volmaakt, het woord van de HEER is zuiver, een schild is Hij voor allen die bij Hem schuilen.Gods weg is volmaakt, het woord van de HEERE is gelouterd, Hij is een schild voor allen die tot Hem de toevlucht nemen.
Maar ik, ik zal uw sterkte roemen, in de morgen uw trouw bezingen: U bent voor mij altijd een burcht geweest, een toevlucht in tijden van nood.Ik echter zal van Uw macht zingen en 's morgens vrolijk zingen van Uw goedertierenheid. Want U bent voor mij een veilige vesting geweest, een toevlucht in de dagen dat angst mij benauwde.
Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, het is de bron van je leven.Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is, want daaruit zijn de uitingen van het leven.
Hij zal je beschermen met zijn vleugels, onder zijn wieken vind je een toevlucht, zijn trouw is een schild en pantser.Hij zal u beschutten met Zijn vlerken, onder Zijn vleugels zult u de toevlucht nemen, Zijn trouw is een schild en een pantser.
Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn?Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?
U, HEER, bent een schild om mij heen, U bent mijn eer, U houdt mij staande.U echter, HEERE, bent een schild voor mij, mijn eer; U heft mijn hoofd omhoog.
Steeds houd ik de HEER voor ogen, met Hem aan mijn zijde wankel ik niet.Ik stel mij de HEERE voortdurend voor ogen; omdat Hij aan mijn rechterhand is, wankel ik niet.
Je weet toch dat Ik mijn Vader maar te hulp hoef te roepen of Hij stelt Mij onmiddellijk meer dan twaalf legioenen engelen ter beschikking.Of denkt u dat Ik Mijn Vader nu niet kan bidden, en Hij zal Mij meer dan twaalf legioenen engelen ter beschikking stellen?
Beter te schuilen bij de HEER dan te vertrouwen op mensen.Het is beter tot de HEERE de toevlucht te nemen dan op de mensen te vertrouwen.
Elk woord van God is getoetst, Hij is een schild voor wie bij Hem hun toevlucht zoeken.Ieder woord van God is gelouterd, Hij is een schild voor hen die tot Hem de toevlucht nemen.
De naam van de HEER is een sterke toren, de rechtvaardige snelt erheen, en is veilig.De Naam van de HEERE is een sterke toren, een rechtvaardige snelt daarheen en wordt in een veilige vesting gezet.
Wie anders is God dan de HEER, wie anders een rots dan onze God?Want wie is God, behalve de HEERE? Wie is een rots dan alleen onze God?

De HEER is goed, een vesting in tijden van nood, Hij kent wie bij Hem schuilen.De HEERE is goed, Hij is tot een vesting op de dag van de benauwdheid. Hij kent hen die tot Hem hun toevlucht nemen.
Lees meer...

Bijbeltekst van de dag

Laten we dus zonder schroom de troon van Gods genade naderen, waar we telkens als we hulp nodig hebben barmhartigheid en genade vinden.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie