DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Bescherming

Gebruik Gods wapens, en verdedig je daarmee tegen de slechte bedoelingen van de duivel.Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel.
Heer, u beschermt me, u bevrijdt me. Daarom zing ik en juich ik.U bent mijn schuilplaats, U beschermt mij voor benauwdheid, U omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. Sela
Bij God zijn wij veilig. Hij helpt ons als we in nood zijn.God is ons een toevlucht en kracht; Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden.
Wees sterk en dapper. Jullie hoeven echt niet bang voor hen te zijn. Want de Heer, jullie God, zal jullie helpen. Hij blijft steeds bij jullie, hij zal jullie niet in de steek laten.Wees sterk en moedig, wees niet bevreesd en schrik niet voor hen terug, want het is de HEERE, uw God, Die met u meegaat. Hij zal u niet loslaten en u niet verlaten.
We kunnen dus vol vertrouwen zeggen: «De Heer zal mij helpen. Daarom ben ik niet bang. Mensen kunnen me geen kwaad doen.»Daarom zeggen wij met goede moed: De Heere is voor mij een Helper en ik zal niet vrezen. Wat zal een mens mij doen?
Geen enkel wapen zal jou raken. En iedereen die jou aanklaagt, zal zelf gestraft worden. Jeruzalem, jij bent de stad van mijn dienaren. De stad waar ze goed en eerlijk met elkaar zullen leven. Jij bent de stad die ik hun beloofd heb.Elk wapentuig dat tegen u wordt vervaardigd, zal niets uitrichten, en elke tong die in het gericht tegen u opstaat, zult u schuldig verklaren. Dit is het erfelijk bezit van de dienaren van de HEERE, en hun gerechtigheid is uit Mij, spreekt de HEERE.
Heer, u hebt mij beschermd en gered. U steunde mij met uw sterke handen. U was bij me, en dat gaf me kracht. U maakte voor mij de weg vrij, zo kon ik verdergaan.Ook hebt U mij het schild van Uw heil gegeven, Uw rechterhand heeft mij ondersteund, Uw zachtmoedigheid heeft mij groot gemaakt. U hebt mijn voetstappen onder mij ruimte gegeven, mijn enkels hebben niet gewankeld.
Bescherm mij, God, bij u ben ik veilig.Bewaar mij, o God, want ik heb tot U de toevlucht genomen.
En jullie hoeven zelf niets te doen, want de Heer zal voor jullie vechten.De HEERE zal voor u strijden, en ú moet stil zijn.
De Heer is bij mij, daarom ben ik niet bang. Mensen kunnen me geen kwaad doen.De HEERE is bij mij, ik ben niet bevreesd. Wat kan een mens mij doen?
Bij u ben ik veilig, u beschermt me. Ik hoop dat u doet wat u beloofd hebt.U bent mijn schuilplaats en mijn schild, op Uw woord heb ik gehoopt.
Ik kan alles verdragen, omdat de Heer mij kracht geeft.Alle dingen kan ik aan door Christus, Die mij kracht geeft.
En dat zal ik blijven doen, totdat jullie oud en grijs zijn. Ik blijf steeds dezelfde. Wat ik gedaan heb, dat zal ik blijven doen. Ik zal jullie steunen en redden.Tot uw ouderdom toe zal Ik Dezelfde zijn, ja, tot uw grijsheid toe zal Ík u dragen; Ík heb het gedaan en Ík zal u opnemen, Ík zal dragen en redden.
Alles wat de Heer doet, is goed. Alles wat God zegt, is volmaakt. Hij beschermt mensen die hem om hulp vragen.Gods weg is volmaakt, het woord van de HEERE is gelouterd, Hij is een schild voor allen die tot Hem de toevlucht nemen.
Maar ik, ik zal zingen over uw macht. Elke ochtend zal ik juichen over uw trouw. Want u beschermt mij tegen gevaar, bij u ben ik veilig.Ik echter zal van Uw macht zingen en 's morgens vrolijk zingen van Uw goedertierenheid. Want U bent voor mij een veilige vesting geweest, een toevlucht in de dagen dat angst mij benauwde.
Denk altijd goed na voordat je iets zegt. Dat is het belangrijkste in je leven.Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is, want daaruit zijn de uitingen van het leven.
Wat moet ik hier verder nog over zeggen? God houdt van ons. Voor wie zouden wij dan nog bang moeten zijn?Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?
Maar u beschermt mij, Heer. U geeft mij kracht, u laat me overwinnen.U echter, HEERE, bent een schild voor mij, mijn eer; U heft mijn hoofd omhoog.
De Heer beschermt je, zoals een vogel haar jongen beschermt onder haar vleugels. De Heer is trouw. Hij is zo sterk als een schild, hij houdt elke aanval tegen.Hij zal u beschutten met Zijn vlerken, onder Zijn vleugels zult u de toevlucht nemen, Zijn trouw is een schild en een pantser.
Steeds denk ik aan u, Heer. U bent altijd bij me, er kan met mij niets ergs gebeuren.Ik stel mij de HEERE voortdurend voor ogen; omdat Hij aan mijn rechterhand is, wankel ik niet.
Je kunt beter hulp zoeken bij de Heer dan vertrouwen op mensen.Het is beter tot de HEERE de toevlucht te nemen dan op de mensen te vertrouwen.
Je weet toch dat ik mijn Vader om hulp kan vragen? Dan zou hij mij meteen een enorm leger van engelen sturen.Of denkt u dat Ik Mijn Vader nu niet kan bidden, en Hij zal Mij meer dan twaalf legioenen engelen ter beschikking stellen?
God, u beschermt iedereen die u om hulp vraagt. Alles wat u zegt, is waar.Ieder woord van God is gelouterd, Hij is een schild voor hen die tot Hem de toevlucht nemen.
Goede mensen zijn veilig bij de Heer, net zo veilig als in een stad met een sterke toren.De Naam van de HEERE is een sterke toren, een rechtvaardige snelt daarheen en wordt in een veilige vesting gezet.
Er is geen andere God dan de Heer. Alleen bij hem ben ik veilig.Want wie is God, behalve de HEERE? Wie is een rots dan alleen onze God?

De Heer is goed. Als er gevaar is, is het bij hem veilig. Hij zorgt voor de mensen die bij hem bescherming zoeken.De HEERE is goed, Hij is tot een vesting op de dag van de benauwdheid. Hij kent hen die tot Hem hun toevlucht nemen.
Lees meer...

Bijbeltekst van de dag

De zonde zal geen macht meer over ons hebben. Want ons leven wordt niet bepaald door de Joodse wet, maar door Gods goedheid.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Aan mensen die moe zijn, geeft hij kracht. Mensen die zwak zijn, maakt hij weer sterk.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie