DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Bescherming

Gebruik Gods wapens, en verdedig je daarmee tegen de slechte bedoelingen van de duivel.Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels.
Heer, u beschermt me, u bevrijdt me. Daarom zing ik en juich ik.Gij zijt mij een verberging, Gij bewaart mij voor benauwdheid, Gij omringt mij met jubelzangen van bevrijding. sela
Bij God zijn wij veilig. Hij helpt ons als we in nood zijn.God is ons een toevlucht en sterkte, ten zeerste bevonden een hulp in benauwdheden.
Wees sterk en dapper. Jullie hoeven echt niet bang voor hen te zijn. Want de Heer, jullie God, zal jullie helpen. Hij blijft steeds bij jullie, hij zal jullie niet in de steek laten.Weest sterk en moedig, vreest niet en siddert niet voor hen, want de Here, uw God, zelf gaat met u; Hij zal u niet begeven en u niet verlaten.
We kunnen dus vol vertrouwen zeggen: «De Heer zal mij helpen. Daarom ben ik niet bang. Mensen kunnen me geen kwaad doen.»Daarom kunnen wij met vertrouwen zeggen: De Here is mij een helper, ik zal niet vrezen; wat zou een mens mij doen?
Geen enkel wapen zal jou raken. En iedereen die jou aanklaagt, zal zelf gestraft worden. Jeruzalem, jij bent de stad van mijn dienaren. De stad waar ze goed en eerlijk met elkaar zullen leven. Jij bent de stad die ik hun beloofd heb.Elk wapen dat tegen u gesmeed wordt, zal niets uitrichten, en elke tong die zich voor het gericht tegen u keert, zult gij in het ongelijk stellen. Dit is het deel van de knechten des Heren en hun recht van Mijnentwege, luidt het woord des Heren.
Heer, u hebt mij beschermd en gered. U steunde mij met uw sterke handen. U was bij me, en dat gaf me kracht. U maakte voor mij de weg vrij, zo kon ik verdergaan.Ook gaaft Gij mij het schild uws heils, en uw rechterhand ondersteunde mij, uw nederbuigende goedheid maakte mij groot. Gij hebt mij ruimte gegeven voor mijn schreden, en mijn enkels wankelden niet.
Bescherm mij, God, bij u ben ik veilig.Bewaar mij, o God, want bij U schuil ik.
En jullie hoeven zelf niets te doen, want de Heer zal voor jullie vechten.De Here zal voor u strijden, en gij zult stil zijn.
De Heer is bij mij, daarom ben ik niet bang. Mensen kunnen me geen kwaad doen.De Here is met mij, ik zal niet vrezen; wat zou een mens mij doen?
Bij u ben ik veilig, u beschermt me. Ik hoop dat u doet wat u beloofd hebt.Gij zijt mijn schuilplaats en mijn schild, ik hoop op uw woord.
Ik kan alles verdragen, omdat de Heer mij kracht geeft.Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft.
En dat zal ik blijven doen, totdat jullie oud en grijs zijn. Ik blijf steeds dezelfde. Wat ik gedaan heb, dat zal ik blijven doen. Ik zal jullie steunen en redden.Tot de ouderdom ben Ik dezelfde en tot de grijsheid toe zal Ik u torsen; Ik heb het gedaan en Ik zal dragen, Ik zal torsen en redden.
Alles wat de Heer doet, is goed. Alles wat God zegt, is volmaakt. Hij beschermt mensen die hem om hulp vragen.Gods weg is volmaakt; des Heren woord is zuiver. Hij is een schild voor allen die bij Hem schuilen.
Maar ik, ik zal zingen over uw macht. Elke ochtend zal ik juichen over uw trouw. Want u beschermt mij tegen gevaar, bij u ben ik veilig.Ik echter bezing uw sterkte, des morgens jubel ik over uw goedertierenheid; want Gij waart mij een burcht, een toevlucht ten dage toen ik benauwd was.
Denk altijd goed na voordat je iets zegt. Dat is het belangrijkste in je leven.Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen des levens.
De Heer beschermt je, zoals een vogel haar jongen beschermt onder haar vleugels. De Heer is trouw. Hij is zo sterk als een schild, hij houdt elke aanval tegen.Met zijn vlerken beschermt Hij u, en onder zijn vleugelen vindt gij een toevlucht; zijn trouw is schild en pantser.
Wat moet ik hier verder nog over zeggen? God houdt van ons. Voor wie zouden wij dan nog bang moeten zijn?Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn?
Maar u beschermt mij, Heer. U geeft mij kracht, u laat me overwinnen.Maar Gij, Here, zijt een schild dat mij dekt, mijn eer, en die mijn hoofd opheft.
Steeds denk ik aan u, Heer. U bent altijd bij me, er kan met mij niets ergs gebeuren.Ik stel mij de Here bestendig voor ogen; omdat Hij aan mijn rechterhand staat, wankel ik niet.
Je weet toch dat ik mijn Vader om hulp kan vragen? Dan zou hij mij meteen een enorm leger van engelen sturen.Of meent gij, dat Ik mijn Vader niet kan aanroepen en Hij zal Mij terstond meer dan twaalf legioenen engelen terzijde stellen?
Je kunt beter hulp zoeken bij de Heer dan vertrouwen op mensen.Het is beter bij de Here te schuilen dan op mensen te vertrouwen.
God, u beschermt iedereen die u om hulp vraagt. Alles wat u zegt, is waar.Alle woord Gods is gelouterd; hun die bij Hem schuilen, is Hij ten schild.
Goede mensen zijn veilig bij de Heer, net zo veilig als in een stad met een sterke toren.De naam des Heren is een sterke toren; de rechtvaardige ijlt daarheen en is onaantastbaar.
Er is geen andere God dan de Heer. Alleen bij hem ben ik veilig.Want wie is God behalve de Here, wie is een rots buiten onze God?

De Heer is goed. Als er gevaar is, is het bij hem veilig. Hij zorgt voor de mensen die bij hem bescherming zoeken.De Here is goed, een sterkte ten dage der benauwdheid; Hij kent hen die bij Hem schuilen.
Lees meer...

Bijbeltekst van de dag

Denk eraan: Iemand die weinig zaait, zal ook weinig oogsten. Iemand die veel zaait, zal ook veel oogsten.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Als je geduldig bent, ben je wijs,
maar als je snel boos wordt, ben je dom.
Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie