DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Bescherming

Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel.Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels.
Bij U ben ik veilig, U behoedt mij in de nood en omringt mij met gejuich van bevrijding. selaGij zijt mij een verberging, Gij bewaart mij voor benauwdheid, Gij omringt mij met jubelzangen van bevrijding. sela
God is voor ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in de nood.God is ons een toevlucht en sterkte, ten zeerste bevonden een hulp in benauwdheden.
Wees vastberaden en standvastig. Wees niet bang en laat u niet afschrikken, want het is de HEER, uw God, die met u meegaat. Hij zal niet van uw zijde wijken en u niet verlaten.Weest sterk en moedig, vreest niet en siddert niet voor hen, want de Here, uw God, zelf gaat met u; Hij zal u niet begeven en u niet verlaten.
Zodat we vol vertrouwen kunnen zeggen: ‘De Heer is mijn helper, ik heb niets te vrezen. Wat zouden mensen mij kunnen doen?’Daarom kunnen wij met vertrouwen zeggen: De Here is mij een helper, ik zal niet vrezen; wat zou een mens mij doen?
Maar elk wapen dat tegen jou wordt gesmeed zal machteloos zijn, en ieder die jou in een geding belastert zal zelf veroordeeld worden. Dit is het deel dat de dienaren van de HEER toekomt, dit is het recht dat Ik hun toeken – spreekt de HEER.Elk wapen dat tegen u gesmeed wordt, zal niets uitrichten, en elke tong die zich voor het gericht tegen u keert, zult gij in het ongelijk stellen. Dit is het deel van de knechten des Heren en hun recht van Mijnentwege, luidt het woord des Heren.
U was het schild dat mij redde, uw rechterhand ondersteunde mij, uw woord maakte mij sterk, U baande de weg voor mijn voeten, ik wankelde niet.Ook gaaft Gij mij het schild uws heils, en uw rechterhand ondersteunde mij, uw nederbuigende goedheid maakte mij groot. Gij hebt mij ruimte gegeven voor mijn schreden, en mijn enkels wankelden niet.
Behoed mij, God, ik schuil bij u.Bewaar mij, o God, want bij U schuil ik.
De HEER zal voor u strijden, u hoeft zelf niets te doen.De Here zal voor u strijden, en gij zult stil zijn.
Met de HEER aan mijn zijde heb ik niets te vrezen, wat kunnen mensen mij doen?De Here is met mij, ik zal niet vrezen; wat zou een mens mij doen?
Bij U schuil ik, U bent mijn schild, in uw woord stel ik mijn hoop.Gij zijt mijn schuilplaats en mijn schild, ik hoop op uw woord.
Ik ben tegen alles bestand door Hem die mij kracht geeft.Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft.
Tot in je ouderdom blijf Ik dezelfde, tot in je grijsheid zal Ik je steunen. Wat Ik gedaan heb, zal Ik blijven doen, Ik zal je steunen en beschermen.Tot de ouderdom ben Ik dezelfde en tot de grijsheid toe zal Ik u torsen; Ik heb het gedaan en Ik zal dragen, Ik zal torsen en redden.
Gods weg is volmaakt, het woord van de HEER is zuiver, een schild is Hij voor allen die bij Hem schuilen.Gods weg is volmaakt; des Heren woord is zuiver. Hij is een schild voor allen die bij Hem schuilen.
Maar ik, ik zal uw sterkte roemen, in de morgen uw trouw bezingen: U bent voor mij altijd een burcht geweest, een toevlucht in tijden van nood.Ik echter bezing uw sterkte, des morgens jubel ik over uw goedertierenheid; want Gij waart mij een burcht, een toevlucht ten dage toen ik benauwd was.
Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, het is de bron van je leven.Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen des levens.
Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn?Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn?
U, HEER, bent een schild om mij heen, U bent mijn eer, U houdt mij staande.Maar Gij, Here, zijt een schild dat mij dekt, mijn eer, en die mijn hoofd opheft.
Hij zal je beschermen met zijn vleugels, onder zijn wieken vind je een toevlucht, zijn trouw is een schild en pantser.Met zijn vlerken beschermt Hij u, en onder zijn vleugelen vindt gij een toevlucht; zijn trouw is schild en pantser.
Steeds houd ik de HEER voor ogen, met Hem aan mijn zijde wankel ik niet.Ik stel mij de Here bestendig voor ogen; omdat Hij aan mijn rechterhand staat, wankel ik niet.
Beter te schuilen bij de HEER dan te vertrouwen op mensen.Het is beter bij de Here te schuilen dan op mensen te vertrouwen.
Je weet toch dat Ik mijn Vader maar te hulp hoef te roepen of Hij stelt Mij onmiddellijk meer dan twaalf legioenen engelen ter beschikking.Of meent gij, dat Ik mijn Vader niet kan aanroepen en Hij zal Mij terstond meer dan twaalf legioenen engelen terzijde stellen?
Elk woord van God is getoetst, Hij is een schild voor wie bij Hem hun toevlucht zoeken.Alle woord Gods is gelouterd; hun die bij Hem schuilen, is Hij ten schild.
De naam van de HEER is een sterke toren, de rechtvaardige snelt erheen, en is veilig.De naam des Heren is een sterke toren; de rechtvaardige ijlt daarheen en is onaantastbaar.
Wie anders is God dan de HEER, wie anders een rots dan onze God?Want wie is God behalve de Here, wie is een rots buiten onze God?

Leer goed te doen. Zoek het recht, houd tirannen in toom, kom op voor wezen, sta weduwen bij.Leert goed te doen, tracht naar recht, houdt de geweldenaar in toom, doet recht aan de wees, verdedigt de rechtszaak der weduwe.
Lees meer...

Bijbeltekst van de dag

Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Heb elkaar vóór alles innig lief, want liefde bedekt tal van zonden.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie