DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Italiano | Nederlands | Português | Slovenský

24 Bijbelteksten over Veiligheid

« 2 Tessalonicenzen 3:3 »
Nieuwe BijbelvertalingNederlands Bijbelgenootschap
Maar de Heer is trouw, hij zal u kracht geven en u tegen het kwaad beschermen.Maar wèl getrouw is de Here, die u sterken zal en u bewaren voor de boze.
De HEER is mijn licht, mijn behoud, wie zou ik vrezen? Bij de HEER is mijn leven veilig, voor wie zou ik bang zijn?De Here is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? De Here is mijns levens veste, voor wie zou ik vervaard zijn?
Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende, zegt tegen de HEER: 'Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op u vertrouw ik.'Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, vernacht in de schaduw des Almachtigen. Ik zeg tot de Here: Mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God, op wie ik vertrouw.
God is voor ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in de nood.God is ons een toevlucht en sterkte, ten zeerste bevonden een hulp in benauwdheden.
Bij u ben ik veilig, u behoedt mij in de nood en omringt mij met gejuich van bevrijding. selaGij zijt mij een verberging, Gij bewaart mij voor benauwdheid, Gij omringt mij met jubelzangen van bevrijding. sela
In vrede leg ik mij neer en meteen slaap ik in, want u, HEER, laat mij wonen in een vertrouwd en veilig huis.In vrede kan ik mij te ruste begeven en aanstonds inslapen, want Gij alleen, o Here, doet mij veilig wonen.
Leg uw last op de HEER en hij zal u steunen, nooit zal hij dulden dat een rechtvaardige ten val komt.Werp uw bekommernis op de Here, Hij zal voor u zorgen; Hij zal nimmermeer toelaten, dat de rechtvaardige wankelt.
De HEER is goed, een vesting in tijden van nood, hij kent wie bij hem schuilen.De Here is goed, een sterkte ten dage der benauwdheid; Hij kent hen die bij Hem schuilen.
Wie verstandig is, ziet het gevaar en hoedt zich ervoor, wie onverstandig is, gaat eraan voorbij en wordt gestraft.De schrandere ziet het onheil en bergt zich; de onverstandigen gaan hun gang en moeten boeten.
Wie onberispelijk leeft, gaat een veilige weg, wie op kronkelpaden gaat, wordt ontmaskerd.Wie in oprechtheid wandelt, gaat veilig, maar wie zijn wegen verdraait, wordt doorzien.
De HEER zal mij altijd beschermen. HEER, uw trouw duurt eeuwig, laat het werk van uw handen niet los.De Here zal het voor mij voleindigen. O Here, uw goedertierenheid is tot in eeuwigheid. Laat niet varen de werken uwer handen.
Hij zal je beschermen met zijn vleugels, onder zijn wieken vind je een toevlucht, zijn trouw is een veilig ​schild.Met zijn vlerken beschermt Hij u, en onder zijn vleugelen vindt gij een toevlucht; zijn trouw is ​schild​ en pantser.
Ik vraag niet of u hen uit de wereld weg wilt nemen, maar of u hen wilt beschermen tegen de duivel.Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart voor de boze.
De standvastige is veilig bij u, vrede is er voor wie op u vertrouwt.Standvastige zin bewaart Gij in volkomen vrede, omdat men op U vertrouwt.
Dus laten we niet slapen, zoals anderen, maar waken en op onze hoede zijn.Laten wij dan ook niet slapen gelijk de anderen, doch wakker en nuchter zijn.
Beter te schuilen bij de HEER dan te vertrouwen op mensen.Het is beter bij de Here te schuilen dan op mensen te vertrouwen.
Wie dorstig zijn, zal ik verkwikken; wie uitgeput zijn, geef ik kracht.Want Ik verkwik de vermoeide ziel, elke versmachtende ziel verzadig Ik.
De naam van de HEER is een sterke toren, de rechtvaardige snelt erheen, en is veilig.De naam des Heren is een sterke toren; de rechtvaardige ijlt daarheen en is onaantastbaar.
Vertrouw op de HEER en doe het goede, bewoon het land en leef er veilig.Vertrouw op de Here en doe het goede, woon in het land en betracht getrouwheid.
Hij alleen is mijn rots en mijn redding, mijn burcht, nooit zal ik wankelen.Waarlijk, Hij is mijn rots en mijn heil, mijn burcht, ik zal niet te zeer wankelen.
Onderwerp u dus aan God, en verzet u tegen de duivel, dan zal die van u wegvluchten.Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden.
Moge de HEER een burcht zijn voor de verdrukte, een burcht in tijden van nood.Daarom is de Here een burcht voor de verdrukte, een burcht in tijden van nood.
Zing voor God, bezing zijn naam, maak ruim baan voor hem die door de vlakten rijdt, HEER is zijn naam, jubel als hij verschijnt: vader van wezen, beschermer van weduwen, God in zijn heilig verblijf.Zingt Gode, psalmzingt zijn naam, baant de weg voor Hem die door de vlakten rijdt; Here is zijn naam, juicht dan voor zijn aangezicht. Hij is de vader der wezen en de rechter der weduwen, God in zijn heilige woning.
Deze belofte doe ik jullie: nooit weer zal alles wat leeft door het water van een vloed worden uitgeroeid, nooit weer zal er een zondvloed komen om de aarde te vernietigen.Ik dan richt mijn verbond met u op, dat voortaan niets dat leeft, meer door de wateren van de zondvloed zal worden uitgeroeid, en dat er geen zondvloed meer wezen zal, om de aarde te verderven.
Bijbeltekst van de dag
Spreuken 19:8
Wie zijn verstand gebruikt, heeft zijn leven lief, wie zich laat leiden door inzicht, is geluk op het spoor.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Persoonlijk Bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...
Accepteren Deze website gebruikt cookies