DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over het Hart

Denk altijd goed na voordat je iets zegt. Dat is het belangrijkste in je leven.Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen des levens.
Als je in het water kijkt, zie je je gezicht. Als je in iemands hart kijkt, zie je zijn karakter.Zoals het water het gelaat weerspiegelt, zo weerspiegelt het hart van de mens de mens.
Niemand ziet hoe mensen van binnen zijn. Maar ik, de Heer, ken de mensen. Ik weet wat ze denken. Ik weet hoe slecht ze van binnen zijn, ik zie dat ze altijd het verkeerde willen. Ik beloon het goede en ik straf het kwade. Zo krijgt ieder mens wat hij verdient.Arglistig is het hart boven alles, ja, verderfelijk is het; wie kan het kennen? Ik, de Here, doorgrond het hart en toets de nieren, en dat, om aan een ieder te geven naar zijn wegen, naar de vrucht zijner daden.
Jullie zullen mij zoeken. En als je mij zoekt met heel je hart, zul je mij vinden.Dan zult gij Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij vraagt met uw ganse hart.
Vrouwen, jullie schoonheid wordt niet bepaald door je uiterlijk. Schoonheid hangt niet af van een vlecht in je haar, een mooie jurk of een gouden sieraad. Het gaat om je hart en hoe je van binnen bent. Dat vindt God belangrijk. Wees dus vriendelijk en bescheiden, dan heb je een schoonheid die nooit zal verdwijnen.Uw sieraad zij niet uitwendig: het vlechten van haar, het omhangen van goud of het dragen van gewaden, maar de verborgen mens uws harten, met de onvergankelijke (tooi) van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is in het oog van God.
God, geef mij weer een onschuldig hart. Maak mij van binnen nieuw, zorg dat ik trouw blijf aan u.Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een vaste geest.
Laat hij u alles geven waar u om vraagt, en laat hij zorgen dat al uw plannen slagen.Hij geve u naar uw hart, en doe al uw plannen in vervulling gaan.
Maar de Heer zei tegen Samuel: ‘Let niet op zijn uiterlijk. Kijk niet hoe groot hij is. Ik heb hem niet uitgekozen. Wat je van buiten ziet, is niet belangrijk. Daar kijken mensen altijd het eerst naar, maar ik let erop hoe een mens van binnen is.’Doch de Here zeide tot Samuël: Let niet op zijn voorkomen noch op zijn rijzige gestalte, want Ik heb hem verworpen. Het komt immers niet aan op wat de mens ziet; de mens toch ziet aan wat voor ogen is, maar de Here ziet het hart aan.
Je moet op de Heer vertrouwen. Denk aan hem bij alles wat je doet, dan zal hij je helpen. Denk niet dat je alles zelf kunt.Vertrouw op de Here met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken.
Wees altijd goed en trouw. Denk steeds aan mijn lessen, denk er altijd aan. Dan zullen God en de mensen van je houden. Ze zullen respect voor je hebben.Dat liefde en trouw u niet verlaten! Bind ze om uw hals, schrijf ze op de tafel van uw hart, dan zult gij genegenheid en goedkeuring verwerven in de ogen van God en mensen.
Jezus antwoordde: ‘De eerste en belangrijkste regel is deze: «De Heer is je God. Je moet van hem houden met je hele hart, met je hele ziel, en met je hele verstand.»’Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand.
Laat de hemelse rijkdom het allerbelangrijkste voor je zijn.Want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.
Ik zal ervoor zorgen dat jullie mij weer dienen en liefhebben. Jullie zullen niet langer ongehoorzaam zijn aan mij, maar weer doen wat ik wil.Een nieuw hart zal Ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste; het hart van steen zal Ik uit uw lichaam verwijderen en Ik zal u een hart van vlees geven.
Zoek je geluk bij de Heer, want hij zal je alles geven wat je vraagt.Verlustig u in de Here; dan zal Hij u geven de wensen van uw hart.
Vrolijke gedachten houden je gezond, maar sombere gedachten maken je ziek.Een vrolijk hart bevordert de genezing, maar een verslagen geest doet het gebeente verdorren.
Luister goed! Vergeet mijn wijze lessen niet, onthoud ze goed. Ze zorgen ervoor dat je lang en gelukkig leeft.Mijn zoon, vergeet mijn onderwijzing niet en uw hart beware mijn geboden, want lengte van dagen, en jaren van leven, en vrede zullen zij u vermeerderen.
Iedereen moet voor zichzelf besluiten hoeveel hij wil geven. Je moet van harte geven, en niet omdat het verplicht is. Want God houdt van mensen die met vreugde geven.En ieder doe, naardat hij zich in zijn hart heeft voorgenomen, niet met tegenzin of gedwongen, want God heeft de blijmoedige gever lief.
Hij geeft mensen weer hoop, hij neemt hun pijn weg.Hij geneest de verbrokenen van hart en verbindt hun wonden.
Als je wijs bent, houd je je aan de wetten van de Heer. Als je domme dingen zegt, loopt het slecht met je af.Wie wijs van hart is, neemt geboden aan, maar wie dwaas van lippen is, komt ten val.
Jullie die vertrouwen op de Heer, wees sterk en moedig!Weest sterk en uw hart zij onversaagd, gij allen, die op de Here hoopt.
Met heel mijn hart zoek ik u. Help mij om te doen wat u wilt.Ik zoek U met mijn ganse hart, laat mij niet van uw geboden afdwalen.
Heer, luister naar de woorden van dit lied. Het is mijn geschenk aan u. Bij u ben ik veilig, u bent mijn redder.Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart U welgevallig zijn, o Here, mijn rots en mijn verlosser.
Het echte geluk is voor mensen die eerlijk zijn. Want zij zullen God zien.Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien.
Leer ons blij te zijn met elke dag, zodat we wijze mensen worden.Leer ons zó onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen.
Gelukkig zijn mensen die altijd denken aan de woorden van de Heer, die hem zoeken met heel hun hart.Welzalig zij, die zijn getuigenissen bewaren, die Hem van ganser harte zoeken.

Luister goed naar mijn woorden: Als je iets aan God vraagt, twijfel dan niet, maar geloof dat het zal gebeuren. Dan gebeurt het ook. Zelfs als je tegen die berg daar zegt: ‘Kom van je plaats en laat je in de zee vallen.’Voorwaar, Ik zeg u, wie tot deze berg zou zeggen, hef u op en werp u in de zee, en in zijn hart niet zou twijfelen, maar geloven, dat hetgeen hij zegt geschiedt, het zal hem geschieden.
Lees meer...

Bijbeltekst van de dag

Voor u is duizend jaar niet meer dan één dag,
niet meer dan vandaag of gisteren,
of een paar uur in de nacht.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Denk altijd goed na voordat je iets zegt. Dat is het belangrijkste in je leven.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie