DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over 'Dwaze'

«Wie rijk wil worden, staat bloot aan verleiding, raakt in een valstrik… 1 Timoteüs 6:9»
Maar wie rijk willen zijn, vallen in verzoeking, in een strik, en in vele dwaze en schadelijke begeerten, die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang.Wie rijk wil worden, staat bloot aan verleiding, raakt in een valstrik en valt ten prooi aan dwaze en schadelijke begeerten die een mens in het verderf storten en ten onder doen gaan.
Een wijs zoon verheugt zijn vader, maar een dwaas zoon is een bekommering voor zijn moeder.Een wijze zoon geeft zijn vader veel vreugde, een dwaze zoon bezorgt zijn moeder verdriet.
Wie met wijzen omgaat, wordt wijs; maar wie met dwazen verkeert, wordt slecht.Wie met wijzen omgaat, wordt zelf wijs, wie met dwazen verkeert, is er ellendig aan toe.
De dwaas laat zijn ganse toorn de vrije loop, maar de wijze houdt die in en doet hem bedaren.Een dwaas geeft uiting aan al zijn gevoelens, een wijze houdt ze in toom.
De lippen van de dwaas brengen twist voort, en zijn mond roept om slagen.De woorden van een dwaas zaaien tweedracht, wat hij zegt leidt tot een vechtpartij.
Een dwaas schept geen behagen in inzicht, maar hierin, dat zijn hart zich bloot geeft.Een dwaas is niet geïnteresseerd in inzicht, hij wil alleen zijn eigen mening kwijt.
De vreze des Heren is het begin der kennis; de dwazen verachten wijsheid en tucht.Het begin van alle kennis is ontzag voor de HEER; een dwaas veracht de wijsheid en weigert elk onderricht.
Daar zal een gebaande weg zijn, die de heilige weg genaamd wordt; geen onreine zal die betreden; maar hij zal alleen voor hen zijn; reizigers noch dwazen zullen erop dolen.Daar zal een gebaande weg lopen, ‘Heilige weg’ genaamd, geen onreine zal die betreden. Over die weg zullen zij gaan, maar dwazen zijn er niet te vinden.
Ziet dus nauwlettend toe, hoe gij wandelt, niet als onwijzen, doch als wijzen, u de gelegenheid ten nutte makende, want de dagen zijn kwaad.Let dus goed op welke weg u bewandelt, gedraag u niet als dwazen maar als verstandige mensen. Gebruik uw dagen goed, want we leven in een slechte tijd.
Een groot woord past niet aan een dwaas, hoeveel te minder leugentaal aan een edele.Verheven woorden passen niet bij een dwaas, leugens des te minder bij een edel mens.
De dwaas versmaadt de tucht van zijn vader, maar wie de terechtwijzing ter harte neemt, is verstandig.Een dwaas veracht de lessen van zijn vader, wie berispingen ter harte neemt, is verstandig.
Zelfs een dwaas die zwijgt, gaat door voor wijs; als hij zijn lippen gesloten houdt, voor verstandig.Een zwijgende dwaas wordt beschouwd als verstandig, men denkt dat hij wijs is als hij zijn mond houdt.
Een dwaas maakt zijn ergernis aanstonds bekend, maar een schrandere bedekt de smaad.Een dwaas toont onmiddellijk zijn woede, wie verstandig is, zwijgt als hij beledigd wordt.
Wie wijs van hart is, neemt geboden aan, maar wie dwaas van lippen is, komt ten val.Een wijze doet wat hem geboden wordt, een bedrieger komt ten val.

Bijbeltekst van de dag

En de behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden worden.

Willekeurige Bijbeltekst

En mijn volk waarover mijn naam is uitgeroepen, verootmoedigt zich en zij bidden en zoeken mijn aangezicht en bekeren zich van hun boze wegen, dan zal Ik uit de hemel horen, en hun zonde vergeven en hun land herstellen.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie

Bijbeltekst van de dag

En de behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden worden.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...