DailyVerses.netTematyLosowy wersetRejestrowac

Wersety Biblijne o Stworzeniu

 • Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. A ziemia była bezkształtna i pusta i ciemność była nad głębią, a Duch Boży unosił się nad wodami.
 • Ty bowiem panujesz nad moimi nerkami;
  okryłeś mnie w łonie mojej matki.
  Wysławiam cię, bo zostałem stworzony
  w sposób zadziwiający i cudowny;
  przedziwne są twoje dzieła,
  a moja dusza zna je bardzo dobrze.
 • Bo każdy dom jest przez kogoś zbudowany, lecz tym, który wszystko zbudował, jest Bóg.
 • To bowiem, co niewidzialne, to znaczy jego wieczna moc i bóstwo, są widzialne od stworzenia świata przez to, co stworzone, po to, aby oni byli bez wymówki.
 • Ach, Panie BOŻE! Oto uczyniłeś niebo i ziemię swoją wielką mocą i wyciągniętym ramieniem i nie ma dla ciebie rzeczy zbyt trudnej.
 • I Bóg błogosławił siódmy dzień, i poświęcił go, bo w nim odpoczął od wszelkiego swego dzieła, które Bóg stworzył i uczynił.
 • Z niego bowiem, przez niego i w nim jest wszystko. Jemu chwała na wieki. Amen.
 • Oczy moje podnoszę ku górom,
  skąd przyjdzie mi pomoc.
  Moja pomoc jest od PANA,
  który stworzył niebo i ziemię.
 • Jesteśmy bowiem jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, które Bóg wcześniej przygotował, abyśmy w nich postępowali.
 • Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boga go stworzył; stworzył ich mężczyzną i kobietą.
 • Czy nie wiesz?
  Czy nie słyszałeś,
  że wieczny Bóg, PAN,
  Stwórca krańców ziemi,
  nie ustaje ani się nie męczy
  i że jego mądrość jest niezgłębiona?
 • Słowem PANA zostały uczynione niebiosa
  i tchnieniem jego ust wszystkie ich zastępy.
 • Zanim zrodziły się góry,
  zanim ukształtowałeś ziemię i świat,
  od wieków na wieki ty jesteś Bogiem.
 • Wszystko dobrze uczynił w swoim czasie. Włożył także świat w ich serca, mimo że człowiek nie zdoła pojąć dzieła, którego Bóg dokonuje od początku do końca.
 • Stworzenie bowiem z gorliwym wypatrywaniem oczekuje objawienia synów Bożych.
 • Potem Bóg powiedział: Uczyńmy człowieka na nasz obraz według naszego podobieństwa; niech panuje nad rybami morskimi i ptactwem niebieskim, nad bydłem i całą ziemią oraz nad wszelkimi zwierzętami pełzającymi, które pełzają po ziemi.
 • Oto dzień, który PAN uczynił,
  weselmy się i radujmy się w nim.
 • On zbudował w niebie swoje stopnie
  i ustanowił na ziemi swój zastęp;
  on przywołuje wody morskie
  i rozlewa je po powierzchni ziemi.
  PAN to jego imię.
 • Nasza pomoc jest w imieniu PANA,
  który stworzył niebo i ziemię.
 • Tak więc jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; to, co stare, przeminęło, oto wszystko stało się nowe.
 • A wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią, i w morzu, i wszystko, co w nich jest, słyszałem, jak mówiło: Zasiadającemu na tronie i Barankowi błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc na wieki wieków.
 • Bo w nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy, jak też powiedzieli niektórzy z waszych poetów: I my bowiem jesteśmy z jego rodu.
 • Biada temu, który się spiera ze swoim Stwórcą, będąc skorupą jak inne skorupy gliniane. Czy glina powie swemu garncarzowi: Cóż czynisz? A twoje dzieło: On nie ma rąk?
 • Ze swojej woli zrodził nas słowem prawdy, abyśmy byli jakby pierwocinami jego stworzeń.
 • PAN Bóg powiedział też: Niedobrze, by człowiek był sam; uczynię mu odpowiednią dla niego pomoc.

Wszystko przez nie się stało, a bez niego nic się nie stało, co się stało.
Wiecej czytac...

Biblijny werset dnia

A te słowa, które ja dziś nakazuję tobie, będą w twoim sercu; I będziesz je często przypominał swoim synom i rozmawiał o nich, przebywając w swoim domu, idąc drogą, kładąc się i wstając.

Codziennie jeden cytat z Pisma Swietego Otrzymac:

Codzienne powiadomienieEmailFacebookAndroid-appNa twojej stronie

Losowy werset Biblii

Wzmocnijcie się i bądźcie mężni, nie bójcie się ani się nie lękajcie ich, gdyż PAN, twój Bóg, on sam pójdzie z tobą, nie porzuci cię ani cię nie opuści.Nastepny cytat!Z ze zdjeciem

Wsparcie DailyVerses.net

Pomoz dla mnie glosic Slowo Boze:
Podarować