DailyVerses.netTematyLosowy wersetRejestrowac

Wersety Biblijne o Rodzinie

 • A te słowa, które ja dziś nakazuję tobie, będą w twoim sercu; I będziesz je często przypominał swoim synom i rozmawiał o nich, przebywając w swoim domu, idąc drogą, kładąc się i wstając.
 • A oni odpowiedzieli: Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony, ty i twój dom.
 • Proszę więc was, bracia, przez imię naszego Pana Jezusa Chrystusa, żebyście wszyscy to samo mówili i żeby nie było wśród was rozłamów, ale abyście byli zespoleni jednakowym umysłem i jednakowym zdaniem.
 • Synu mój, strzeż przykazania twego ojca
  i nie odrzucaj prawa twojej matki.
 • Jeśli ktoś mówi: Miłuję Boga, a nienawidzi swego brata, jest kłamcą. Kto bowiem nie miłuje swego brata, którego widzi, jak może miłować Boga, którego nie widzi?
 • Oto jak dobrze i jak miło,
  gdy bracia zgodnie mieszkają.
 • Ale miłosierdzie PANA od wieków na wieki
  nad tymi, którzy się go boją,
  a jego sprawiedliwość nad synami synów;
  Nad tymi, którzy strzegą jego przymierza
  i pamiętają, aby wypełnić jego przykazania.
 • Czy kobieta może zapomnieć o swoim niemowlęciu
  i nie zlitować się nad płodem swego łona?
  A choćby też i one zapomniały,
  ja jednak o tobie nie zapomnę.
  Oto na swoich dłoniach wyryłem cię;
  twoje mury są zawsze przede mną.
 • Pouczaj dziecko w drodze, którą ma iść,
  a gdy się zestarzeje, nie odstąpi od niej.
 • A wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu waszych dzieci, lecz wychowujcie je w karności i w napominaniu Pana.
 • A jeśli ktoś nie dba o swoich, a zwłaszcza o domowników, ten wyparł się wiary i gorszy jest od niewierzącego.
 • Czcij swego ojca i swoją matkę, aby twoje dni były długie na ziemi, którą PAN, twój Bóg, da tobie.
 • Koroną starców są synowie synów,
  a chlubą synów są ich ojcowie.
 • Przyjaciel kocha w każdym czasie,
  a brat rodzi się w nieszczęściu.
 • Niech PAN, nasz Bóg, będzie z nami, jak był z naszymi ojcami. Niech nas nie opuści ani nas nie porzuci.
 • Człowiek, który ma przyjaciół, musi obchodzić się z nimi po przyjacielsku,
  a jest przyjaciel, który przylgnie bardziej niż brat.
 • A jeśli wam się zdaje, że źle jest służyć PANU, wybierzcie sobie dziś, komu będziecie służyć: czy bogom, którym służyli wasi ojcowie po drugiej stronie rzeki, czy bogom Amorytów, w których ziemi mieszkacie. Lecz ja i mój dom będziemy służyli PANU.
 • Umiłowani, teraz jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Wiemy jednak, że gdy on się objawi, będziemy podobni do niego, gdyż ujrzymy go takim, jakim jest. A każdy, kto pokłada w nim tę nadzieję, oczyszcza się, jak i on jest czysty.
 • Jeśli więc wy, będąc złymi, umiecie dawać dobre dary waszym dzieciom, o ileż bardziej wasz Ojciec niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go proszą?
 • Ojciec sprawiedliwego będzie się wielce radował,
  a kto spłodzi mądrego, będzie się z niego cieszył.
 • Synu mój, jeśli twoje serce będzie mądre,
  moje serce będzie się radowało, właśnie moje.
 • Mądry syn sprawia ojcu radość,
  a głupi syn jest zgryzotą swojej matki.
 • Nie opuszczaj swego przyjaciela ani przyjaciela twego ojca,
  a w dniu twego nieszczęścia nie wchodź do domu twego brata,
  bo lepszy jest sąsiad bliski niż brat daleki.
 • Nie będziesz zabijał, nie będziesz cudzołożył, nie będziesz kradł, nie będziesz mówił fałszywego świadectwa; Czcij swego ojca i matkę oraz będziesz miłował swego bliźniego jak samego siebie.

Biblijny werset dnia

I prawie wszystko jest oczyszczane krwią zgodnie z prawem, a bez przelania krwi nie ma przebaczenia grzechów.

Codziennie jeden cytat z Pisma Swietego Otrzymac:

Codzienne powiadomienieEmailFacebookAndroid-appNa twojej stronie

Losowy werset Biblii

Dar człowieka toruje mu drogę
i prowadzi go przed wielkich.
Nastepny cytat!Z ze zdjeciem

Wsparcie DailyVerses.net

Pomoz dla mnie glosic Slowo Boze:
Podarować