DailyVerses.netTematyLosowy wersetRejestrowac

Wersety Biblijne o Miłości

 • Miłość jest cierpliwa, jest życzliwa. Miłość nie zazdrości, nie przechwala się, nie unosi się pychą; Nie postępuje nieprzyzwoicie, nie szuka swego, nie jest porywcza, nie myśli nic złego.
 • Wszystko, co czynicie, niech się dzieje w miłości.
 • Spraw, abym rano słyszał o twoim miłosierdziu,
  bo tobie ufam;
  oznajmij mi drogę, którą mam chodzić,
  bo do ciebie wznoszę moją duszę.
 • A nade wszystko przyodziejcie się w miłość, która jest więzią doskonałości.
 • Niech cię nie opuszczają miłosierdzie i prawda,
  przywiąż je do swojej szyi,
  wypisz je na tablicy swojego serca.
  Wtedy znajdziesz łaskę i uznanie
  w oczach Boga i ludzi.
 • My poznaliśmy i uwierzyliśmy w miłość, którą ma Bóg do nas. Bóg jest miłością, a kto trwa w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim.
 • A teraz trwają wiara, nadzieja, miłość, te trzy. Z nich zaś największa jest miłość.
 • My go miłujemy, ponieważ on pierwszy nas umiłował.
 • Z całą pokorą, łagodnością i z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości.
 • Przede wszystkim miejcie gorliwą miłość jedni dla drugich, bo miłość zakrywa mnóstwo grzechów.
 • Miłość niech będzie nieobłudna. Brzydźcie się złem, trzymając się tego, co dobre.
 • Aby według bogactwa swej chwały sprawił, żeby wasz wewnętrzny człowiek był utwierdzony mocą przez jego Ducha; Aby Chrystus przez wiarę mieszkał w waszych sercach, abyście zakorzenieni i ugruntowani w miłości.
 • To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, jak i ja was umiłowałem.
 • I choćbym miał dar prorokowania, i znał wszystkie tajemnice, i posiadał wszelką wiedzę, i choćbym miał pełnię wiary, tak, żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym.
 • Pan zaś niech skieruje wasze serca ku miłości Bożej i ku cierpliwemu oczekiwaniu Chrystusa.
 • Czy kobieta może zapomnieć o swoim niemowlęciu
  i nie zlitować się nad płodem swego łona?
  A choćby też i one zapomniały,
  ja jednak o tobie nie zapomnę.
  Oto na swoich dłoniach wyryłem cię;
  twoje mury są zawsze przede mną.
 • Miłujcie się wzajemnie miłością braterską, wyprzedzając jedni drugich w okazywaniu szacunku.
 • Mężowie, miłujcie swoje żony, jak i Chrystus umiłował kościół i wydał za niego samego siebie; Aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą przez słowo.
 • Boga nikt nigdy nie widział, ale jeśli miłujemy się wzajemnie, Bóg w nas mieszka, a jego miłość jest w nas doskonała.
 • Jeśli ktoś mówi: Miłuję Boga, a nienawidzi swego brata, jest kłamcą. Kto bowiem nie miłuje swego brata, którego widzi, jak może miłować Boga, którego nie widzi?
 • Przyłóż mnie do swego serca jak pieczęć,
  jak pieczęć na swoim ramieniu.
  Miłość bowiem jest silna jak śmierć,
  zawiść twarda jak grób.
  Jej żar jak żar ognia
  i jak żarliwy płomień.
 • Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś oddaje swoje życie za swoich przyjaciół.
 • W miłości nie ma lęku, ale doskonała miłość usuwa lęk, bo lęk przynosi udrękę, a kto się boi, nie jest doskonały w miłości.
 • Ponieważ jesteś w moich oczach drogi,
  jesteś uwielbiony, a ja cię umiłowałem –
  dlatego dałem ludzi za ciebie
  i narody za twoje życie.
 • Ale głosimy, jak jest napisane: Czego oko nie widziało ani ucho nie słyszało, ani nie wstąpiło do serca człowieka, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują.

Nikomu nie bądźcie nic winni oprócz wzajemnej miłości. Kto bowiem miłuje bliźniego, wypełnił prawo.
Wiecej czytac...

Biblijny werset dnia

Przez cały dzień pożąda on zachłannie,
a sprawiedliwy daje i nie szczędzi.

Codziennie jeden cytat z Pisma Swietego Otrzymac:

Codzienne powiadomienieEmailFacebookAndroid-appNa twojej stronie

Losowy werset Biblii

Żadne plugawe słowo niech nie wychodzi z waszych ust, lecz tylko dobre, dla zbudowania, aby przynosiło łaskę słuchającym.Nastepny cytat!Z ze zdjeciem

Wsparcie DailyVerses.net

Pomoz dla mnie glosic Slowo Boze:
Podarować