DailyVerses.netTematyLosowy wersetRejestrowac

Wersety Biblijne o Miłości

 • Miłość jest cierpliwa, jest życzliwa. Miłość nie zazdrości, nie przechwala się, nie unosi się pychą; Nie postępuje nieprzyzwoicie, nie szuka swego, nie jest porywcza, nie myśli nic złego.
 • Wszystko, co czynicie, niech się dzieje w miłości.
 • Spraw, abym rano słyszał o twoim miłosierdziu,
  bo tobie ufam;
  oznajmij mi drogę, którą mam chodzić,
  bo do ciebie wznoszę moją duszę.
 • A nade wszystko przyodziejcie się w miłość, która jest więzią doskonałości.
 • Niech cię nie opuszczają miłosierdzie i prawda,
  przywiąż je do swojej szyi,
  wypisz je na tablicy swojego serca.
  Wtedy znajdziesz łaskę i uznanie
  w oczach Boga i ludzi.
 • My poznaliśmy i uwierzyliśmy w miłość, którą ma Bóg do nas. Bóg jest miłością, a kto trwa w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim.
 • A teraz trwają wiara, nadzieja, miłość, te trzy. Z nich zaś największa jest miłość.
 • My go miłujemy, ponieważ on pierwszy nas umiłował.
 • Z całą pokorą, łagodnością i z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości.
 • Przede wszystkim miejcie gorliwą miłość jedni dla drugich, bo miłość zakrywa mnóstwo grzechów.
 • Miłość niech będzie nieobłudna. Brzydźcie się złem, trzymając się tego, co dobre.
 • Aby według bogactwa swej chwały sprawił, żeby wasz wewnętrzny człowiek był utwierdzony mocą przez jego Ducha; Aby Chrystus przez wiarę mieszkał w waszych sercach, abyście zakorzenieni i ugruntowani w miłości.
 • To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, jak i ja was umiłowałem.
 • I choćbym miał dar prorokowania, i znał wszystkie tajemnice, i posiadał wszelką wiedzę, i choćbym miał pełnię wiary, tak, żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym.
 • Pan zaś niech skieruje wasze serca ku miłości Bożej i ku cierpliwemu oczekiwaniu Chrystusa.
 • Czy kobieta może zapomnieć o swoim niemowlęciu
  i nie zlitować się nad płodem swego łona?
  A choćby też i one zapomniały,
  ja jednak o tobie nie zapomnę.
  Oto na swoich dłoniach wyryłem cię;
  twoje mury są zawsze przede mną.
 • Miłujcie się wzajemnie miłością braterską, wyprzedzając jedni drugich w okazywaniu szacunku.
 • Mężowie, miłujcie swoje żony, jak i Chrystus umiłował kościół i wydał za niego samego siebie; Aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą przez słowo.
 • Boga nikt nigdy nie widział, ale jeśli miłujemy się wzajemnie, Bóg w nas mieszka, a jego miłość jest w nas doskonała.
 • Jeśli ktoś mówi: Miłuję Boga, a nienawidzi swego brata, jest kłamcą. Kto bowiem nie miłuje swego brata, którego widzi, jak może miłować Boga, którego nie widzi?
 • Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś oddaje swoje życie za swoich przyjaciół.
 • Przyłóż mnie do swego serca jak pieczęć,
  jak pieczęć na swoim ramieniu.
  Miłość bowiem jest silna jak śmierć,
  zawiść twarda jak grób.
  Jej żar jak żar ognia
  i jak żarliwy płomień.
 • W miłości nie ma lęku, ale doskonała miłość usuwa lęk, bo lęk przynosi udrękę, a kto się boi, nie jest doskonały w miłości.
 • Ale głosimy, jak jest napisane: Czego oko nie widziało ani ucho nie słyszało, ani nie wstąpiło do serca człowieka, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują.
 • Ponieważ jesteś w moich oczach drogi,
  jesteś uwielbiony, a ja cię umiłowałem –
  dlatego dałem ludzi za ciebie
  i narody za twoje życie.

Nikomu nie bądźcie nic winni oprócz wzajemnej miłości. Kto bowiem miłuje bliźniego, wypełnił prawo.
Wiecej czytac...

Biblijny werset dnia

Dotąd o nic nie prosiliście w moje imię. Proście, a otrzymacie, aby wasza radość była pełna.

Codziennie jeden cytat z Pisma Swietego Otrzymac:

Codzienne powiadomienieEmailFacebookAndroid-appNa twojej stronie

Losowy werset Biblii

A jeśli kto przemaga jednego, to dwaj stawią mu czoła, a potrójny sznur nie rozerwie się tak łatwo.Nastepny cytat!Z ze zdjeciem

Wsparcie DailyVerses.net

Pomoz dla mnie glosic Slowo Boze:
Podarować

Biblijny werset dnia

Dotąd o nic nie prosiliście w moje imię. Proście, a otrzymacie, aby wasza radość była pełna.

Codziennie jeden cytat z Pisma Swietego Otrzymac:

Indywidualny Plan Pisma Swietego

Jezeli chce Pan, Pani utworzyc swoj plan czytania Pisma Swietego prosze sie zameldowac lub zarejestrowac. Tutaj widzi Pan, Pani swoje sukcesy w czytaniu Pisma Switego i nastepna czesc, ktora jest dzisiaj do przeczytania.