DailyVerses.net
<

Proverbs 12 - NKJV & NBG

>
Read this Bible chapter online, click here to read.

Bible Verses


NIV KJV ESV NKJV
X
NBG
Whoever loves instruction loves knowledge, But he who hates correction is stupid.Wie tucht liefheeft, heeft kennis lief; maar wie terechtwijzing haat, is dom.
A fool’s wrath is known at once, But a prudent man covers shame.Een dwaas maakt zijn ergernis aanstonds bekend, maar een schrandere bedekt de smaad.
Deceit is in the heart of those who devise evil, But counselors of peace have joy.Bedrog is in het hart van wie kwaad smeden, maar voor wie tot vrede raden, is er vreugde.
Lying lips are an abomination to the Lord, But those who deal truthfully are His delight.Leugenlippen zijn de Here een gruwel, maar wie trouw handelen, zijn Hem welgevallig.
The hand of the diligent will rule, But the lazy man will be put to forced labor.De hand der vlijtigen zal heersen, maar traagheid voert tot dienstbaarheid.
Anxiety in the heart of man causes depression, But a good word makes it glad.Kommer in het hart van de mens buigt het neder, maar een goed woord verblijdt het.
Comments
Bible verse of the day
My son, if your heart is wise, My heart will rejoice—indeed, I myself.
Receive the Daily Bible Verse:
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Accept This website uses cookies