DailyVerses.net
<

Proverbs 15 - NKJV & KAT

>
Read this Bible chapter online, click here to read.

Bible Verses

« Príslovia 15:1 »

NIV KJV ESV NKJV
X
KAT
A soft answer turns away wrath, But a harsh word stirs up anger.Vľúdna odpoveď krotí hnev, urážlivé slovo vzbudzuje však zlosť.
A wholesome tongue is a tree of life, But perverseness in it breaks the spirit.Lahodnosť jazyka je stromom života, ale poraňuje dušu, keď je nerestný.
A fool despises his father’s instruction, But he who receives correction is prudent.Blázon pohŕda otcovou disciplínou, lež ten, kto prijíma pokarhanie, správa sa rozumne.
Better is a little with the fear of the Lord, Than great treasure with trouble.Lepšie je (mať) málo a báť sa Pána, než veľký poklad, a s ním nepokoj.
Without counsel, plans go awry, But in the multitude of counselors they are established.Vychodia nazmar plány, keď niet porady, daria sa však (tam, kde je) veľa poradcov.
A man has joy by the answer of his mouth, And a word spoken in due season, how good it is!Človek sa teší z (podarenej) odpovede svojich úst a slovo v pravý čas - oj, akéže je dobré!
The fear of the Lord is the instruction of wisdom, And before honor is humility.Výchovou k múdrosti je bázeň pred Pánom, pred slávou je však pokora.
Comments
The Lord also will be a refuge for the oppressed, A refuge in times of trouble.
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
Accept This website uses cookies