...
DailyVerses.net
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português

Psalm 42

Read this Bible chapter online, click here to read.

Bible verses - NIV & NBG


As the deer pants for streams of water,
so my soul pants for you, my God.
Gelijk een hinde die naar waterbeken smacht,
zo smacht mijn ziel naar U, o God.
By day the Lord directs his love,
at night his song is with me—
a prayer to the God of my life.
Des daags zal de Here zijn goedertierenheid gebieden,
en des nachts zal zijn lied bij mij zijn,
een gebed tot de God mijns levens.
Why, my soul, are you downcast?
Why so disturbed within me?
Put your hope in God,
for I will yet praise him,
my Savior and my God.
Wat buigt gij u neder, o mijn ziel,
en wat zijt gij onrustig in mij?
Hoop op God, want ik zal Hem nog loven,
mijn Verlosser en mijn God!
Bible verse of the day
1-timothy 5:3
Give proper recognition to those widows who are really in need.
Receive the Daily Bible Verse:
Email
Email
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Android
Android
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
>Read more...