DailyVerses.net主題訂閱隨機聖經金句

13 聖經金句關於 安慰者

«約 翰 福 音 16:7»
願 頌 讚 歸 與 我 們 的 主 耶 穌 基 督 的 父 神 , 就 是 發 慈 悲 的 父 , 賜 各 樣 安 慰 的 神 。 我 們 在 一 切 患 難 中 , 他 就 安 慰 我 們 , 叫 我 們 能 用 神 所 賜 的 安 慰 去 安 慰 那 遭 各 樣 患 難 的 人 。Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader die zich over ons ontfermt, de God die ons altijd troost en ons in al onze ellende moed geeft, zodat wij door de troost die wijzelf van God ontvangen, anderen in al hun ellende moed kunnen geven.
我 不 撇 下 你 們 為 孤 兒 , 我 必 到 你 們 這 裡 來 。Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug.
我 心 裡 多 憂 多 疑 , 你 安 慰 我 , 就 使 我 歡 樂 。Toen ik door zorgen werd overstelpt, was uw troost de vreugde van mijn ziel.
哀 慟 的 人 有 福 了 ! 因 為 他 們 必 得 安 慰 。Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden.
然 而 , 我 將 真 情 告 訴 你 們 , 我 去 是 與 你 們 有 益 的 ; 我 若 不 去 , 保 惠 師 就 不 到 你 們 這 裡 來 ; 我 若 去 , 就 差 他 來 。Werkelijk, het is goed voor jullie dat ik ga, want als ik niet ga zal de pleitbezorger niet bij jullie komen, maar als ik weg ben, zal ik hem jullie zenden.
但 保 惠 師 , 就 是 父 因 我 的 名 所 要 差 來 的 聖 靈 , 他 要 將 一 切 的 事 指 教 你 們 , 並 且 要 叫 你 們 想 起 我 對 你 們 所 說 的 一 切 話 。Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest die de Vader jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb.
我 要 求 父 , 父 就 另 外 賜 給 你 們 一 位 保 惠 師 , 叫 他 永 遠 與 你 們 同 在 。Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn.
我 在 急 難 中 求 告 耶 和 華 , 他 就 應 允 我 , 把 我 安 置 在 寬 闊 之 地 。In mijn nood heb ik geroepen: 'HEER!' En de HEER antwoordde, hij gaf mij ruimte.
惟 有 我 , 是 安 慰 你 們 的 。 你 是 誰 , 竟 怕 那 必 死 的 人 ? 怕 那 要 變 如 草 的 世 人 ?Ik, ik ben het die jullie troost. Hoe kun je dan bang zijn voor een sterveling, voor een mensenkind dat vergaat als gras?
他 們 不 再 飢 , 不 再 渴 ; 日 頭 和 炎 熱 也 必 不 傷 害 他 們 。 因 為 寶 座 中 的 羔 羊 必 牧 養 他 們 , 領 他 們 到 生 命 水 的 泉 源 ; 神 也 必 擦 去 他 們 一 切 的 眼 淚 。Dan zullen ze geen honger meer lijden en geen dorst, de zon zal hen niet meer steken, de hitte hen niet bevangen. Want het lam midden voor de troon zal hen hoeden, hen naar de waterbronnen van het leven brengen. En God zal alle tranen uit hun ogen wissen.
但 我 要 從 父 那 裡 差 保 惠 師 來 , 就 是 從 父 出 來 真 理 的 聖 靈 ; 他 來 了 , 就 要 為 我 作 見 證 。Wanneer de pleitbezorger komt die ik van de Vader naar jullie zal zenden, de Geest van de waarheid die van de Vader komt, zal die over mij getuigen.
我 們 既 多 受 基 督 的 苦 楚 , 就 靠 基 督 多 得 安 慰 。Zoals wij volop delen in het lijden van Christus, zo delen wij volop in de troost die God ons door Christus geeft.
但 願 賜 忍 耐 安 慰 的 神 叫 你 們 彼 此 同 心 , 效 法 基 督 耶 穌 。Moge God, die ons doet volharden en ons troost geeft, u de eensgezindheid geven die Christus Jezus van ons vraagt.

每日聖經金句

願 主 耶 穌 基 督 的 恩 常 在 你 們 心 裡 !

收到每日聖經金句:

個人聖經閱讀計劃

建立一個帳戶來設定您的聖經閱讀計劃,您將在這裡看到進度和下一章內容!