DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

Amos - NIV & NBG

Read this Bible book online, click here to read.

Amos 1
Amos 2
Amos 3
Amos 4
Amos 5
Amos 6
Amos 7
Amos 8
Amos 9

Bible verses

New Internation VersionNederlands Bijbelgenootschap
Seek good, not evil, that you may live. Then the Lord God Almighty will be with you, just as you say he is.Zoekt het goede en niet het kwade, opdat gij leeft en aldus de Here, de God der heerscharen, met u zij, gelijk gij zegt.
He builds his lofty palace in the heavens and sets its foundation on the earth; he calls for the waters of the sea and pours them out over the face of the land— the Lord is his name.Die in de hemel zijn opperzalen heeft gebouwd en zijn gewelf op aarde heeft gegrondvest, die het water der zee heeft opgeroepen en uitgegoten over de oppervlakte der aarde – Here is zijn naam.
Surely the Sovereign Lord does nothing without revealing his plan to his servants the prophets.Voorzeker, de Here Here doet geen ding, of Hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de profeten.
This is what the Lord says to Israel: “Seek me and live”.Want zo zegt de Here tot het huis Israëls: Zoekt Mij en leeft.
But let justice roll on like a river, righteousness like a never-failing stream!Maar laat het recht als water golven, en gerechtigheid als een immer vloeiende beek.
Bible verse of the day
1 Peter 3:7
Husbands, in the same way be considerate as you live with your wives, and treat them with respect as the weaker partner and as heirs with you of the gracious gift of life, so that nothing will hinder your prayers.
Receive the Daily Bible Verse:
mailEmail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
>Read more...