DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma Boží slovo

«For the word of God is alive and active. Sharper than any… Hebrews 4:12»
Boží slovo je živé, mocné a ostřejší než každý dvojsečný meč. Proniká až k rozhraní duše a ducha, až do morku a kloubů, až do srdce, kde zkoumá jeho myšlenky a úmysly.For the word of God is alive and active. Sharper than any double-edged sword, it penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrow; it judges the thoughts and attitudes of the heart.
Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je nanejvýš užitečné. Vyučuje nás a usvědčuje, napravuje a vychovává ve spravedlnosti, aby byl Boží člověk dokonale připraven a vybaven ke každému dobrému dílu.All Scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work.
Svíce mým krokům je slovo tvé, svítí mi na cestě.Your word is a lamp for my feet, a light on my path.
Tím slovem je ale potřeba se řídit – nenamlouvejte si, že mu stačí naslouchat!Do not merely listen to the word, and so deceive yourselves. Do what it says.
Jak mladík svou stezku udrží v čistotě? Tak, že tvým slovem řídí se!How can a young person stay on the path of purity? By living according to your word.
On na to řekl: „Spíše blaze těm, kdo slyší Boží slovo a dodržují je.“He replied, “Blessed rather are those who hear the word of God and obey it.”
Usychá tráva, kvítí uvadá, slovo našeho Boha však věky přetrvá.The grass withers and the flowers fall, but the word of our God endures forever.
Jak dokonalá je cesta Boží, jak ryzí je, co praví Hospodin – on je štít všech, kdo v něho doufají!As for God, his way is perfect: The Lord’s word is flawless; he shields all who take refuge in him.
Každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podobný moudrému muži, který postavil svůj dům na skále.Therefore everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock.
Nebe a země pominou, ale má slova nikdy nepominou.Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away.
Všechno dělejte bez reptání a dohadování, abyste byli nezkažení a nevinní jako neposkvrněné Boží děti uprostřed pokřiveného a zvráceného pokolení, ve kterém záříte jako světla ve světě. Pevně se držte Slova života.Do everything without grumbling or arguing, so that you may become blameless and pure, “children of God without fault in a warped and crooked generation.” Then you will shine among them like stars in the sky as you hold firmly to the word of life.
Tvé slovo s sebou světlo přináší, prostým dodává moudrosti.The unfolding of your words gives light; it gives understanding to the simple.
On však odpověděl: „Je psáno: ‚Nejen chlebem bude člověk živ, ale každým slovem vycházejícím z Božích úst.‘“Jesus answered, “It is written: ‘Man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God.’”
Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh.In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.
Hospodinovo slovo je přímé, veškeré jeho dílo trvalé.For the word of the Lord is right and true; he is faithful in all he does.
Kdo věří ve mne, z jeho nitra potečou řeky živé vody, jak praví Písmo.Whoever believes in me, as Scripture has said, rivers of living water will flow from within them.
V Bohu, jehož slovo chválím, v Bohu mám naději. Proto se nebojím, co by mi udělal smrtelník!In God, whose word I praise— in God I trust and am not afraid. What can mere mortals do to me?
A jako čerství novorozenci se dožadujte neředěného mléka Božího slova, abyste jím rostli ke spáse.Like newborn babies, crave pure spiritual milk, so that by it you may grow up in your salvation.
Jen Hospodin přece dává moudrost, poznání a rozumnost pramení z jeho úst.For the Lord gives wisdom; from his mouth come knowledge and understanding.
Židům, kteří mu uvěřili, Ježíš řekl: „Když zůstanete v mém slově, budete opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí.“To the Jews who had believed him, Jesus said, “If you hold to my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free.”
Odhoďte proto všechnu špínu a spoustu špatnosti a s krotkostí přijímejte zaseté Slovo, které má moc spasit vaše duše.Therefore, get rid of all moral filth and the evil that is so prevalent and humbly accept the word planted in you, which can save you.
Pokořoval tě a dopouštěl na tebe hlad; krmil tě manou, kterou jsi neznal ty ani tví otcové, aby ti dal poznat, že nejen chlebem bude člověk živ, ale vším, co vychází z Hospodinových úst.He humbled you, causing you to hunger and then feeding you with manna, which neither you nor your ancestors had known, to teach you that man does not live on bread alone but on every word that comes from the mouth of the Lord.
Podal jsi mi štít své spásy, podepřel jsi mě svou pravicí, sklonil ses, abys mě povýšil! Daroval jsi mým krokům volnost, mé nohy nesklouznou.You make your saving help my shield, and your right hand sustains me; your help has made me great. You provide a broad path for my feet, so that my ankles do not give way.
To Slovo se stalo tělem a přišlo žít mezi nás. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.The Word became flesh and made his dwelling among us. We have seen his glory, the glory of the one and only Son, who came from the Father, full of grace and truth.
On je jasem jeho slávy a vyjádřením jeho podstaty; svým mocným slovem nese vše, co je. On se postaral o očištění hříchů a poté usedl po pravici Velebnosti na výsostech.The Son is the radiance of God’s glory and the exact representation of his being, sustaining all things by his powerful word. After he had provided purification for sins, he sat down at the right hand of the Majesty in heaven.

Ty jsi má skrýše a můj štít, tvé slovo je mou nadějí.You are my refuge and my shield; I have put my hope in your word.
Předešlý123Následující

Biblický verš dne

Kdo stojí o lásku, přikrývá všechny viny, ten, kdo je připomíná, rozeštve přátele.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!