DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma cenný

 • Jsi pro mne tolik drahocenný,
  jsi mi tak vzácný, tak tě miluji,
  že za tebe vyměním všechny lidi,
  za tvůj život dám celé národy.
 • Znamenitá žena – ta je k pohledání,
  mnohem vzácnější je nad perly!
 • Vstávej, zaskvěj se, tvé světlo už je tu,
  Hospodinova sláva vzešla nad tebou!
 • Láska a věrnost ať tě neopouští,
  připoutej si je k hrdlu, vyryj do srdce!
  Přízně a uznání tehdy dojdeš
  před zrakem lidí i před Bohem.
 • Podívejte se na ptáky na obloze. Nesejí, nesklízejí, neshromažďují do stodol, ale váš nebeský Otec je živí. Nejste snad vy mnohem dražší?
 • Neprodávají se snad dva vrabci za haléř? Přitom ani jeden z nich nepadne na zem bez vědomí vašeho Otce. Vám jsou ale spočítány i všechny vlasy na hlavě! Proto se nebojte. Jste dražší než mnoho vrabců.
 • Já však na to nedbám; v životě mi nejde o nic víc, než abych dokončil svůj běh a službu, kterou jsem přijal od Pána Ježíše: abych byl svědkem evangelia o Boží milosti.
 • Neprodává se snad pět vrabců za dva haléře? Přitom ani jeden z nich není před Bohem zapomenut. Vám jsou ale spočítány i všechny vlasy na hlavě! Proto se nebojte. Jste dražší než mnoho vrabců.
 • Nyní tedy, budete-li opravdu poslouchat můj hlas a zachovávat mou smlouvu, budete mi zvláštním pokladem jako žádný jiný lid. Ano, celý svět patří mně.
 • O co cennější je člověk než ovce? A proto se v sobotu smí konat dobro.
 • V Kristu Ježíši přece nezáleží na obřízce nebo neobřízce, ale na víře, která se projevuje láskou.
 • Jazyk spravedlivého je ryzí stříbro,
  srdce ničemů za nic nestojí.
 • Podívejte se na havrany. Nesejí ani nežnou, nemají spíže ani stodoly, ale Bůh je živí. Čím větší cenu máte vy než ptáci!

Biblický verš dne

Smilstvo, veškerá nečistota a chamtivost ať mezi vámi nejsou ani zmiňovány, jak se sluší na svaté.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Denní oznámeníE-mailFacebookAndroid-appNa vašem webu

Náhodný Biblický verš

Proto čiňte pokání a obraťte se, aby vaše hříchy byly smazány a od Hospodina přišel čas odpočinutí.Náhodný verš!Náhodný verš s obrázkem

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte